Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Dokumenty


Zoznam dostupnej literatúry

 • Jean Vanier: Spoločne na ceste, 1999,
  [stiahnuť]
 • Jean Vanier: Porušené telo, Charis, Bratislava 1994,
 • Jean Vanier: Rodí se nová naděje, Zvon, Praha 1997,
 • Jean Vanier: Komunita – miesto odpúšťania a sviatkov, I. diel, Serafín, Bratislava 1998,
 • Jean Vanier: Komunita – miesto odpúšťania a sviatkov, II. diel, Serafín, Bratislava 1999,
 • Jean Vanier: Som s Tebou, (Prednášky J. Vaniera z návštevy na Slovensku r.1999), LÚČ 2001,
 • Henri J. M. Nouwen: Naslouchal jsem tichu, Portál 1994,
 • Henri J. M. Nouwen: Našel jsem svuj domov, Portál 1996,
 • Henri J. M. Nouwen: Cesta čekání, cesta pokoje, cesta moci, Karm. nakladatelství,
 • Henri J. M. Nouwen: Život milovaných detí, Zvon,
 • Henri J. M. Nouwen: Cesta srdce, Zvon,
 • Henri J. M. Nouwen: V mene Ježiša, (Úvaha o kresťanskom vodcovstve), Dobrá kniha 1998,
 • Henri J. M. Nouwen: Návrat márnotratného syna, Dobrá kniha 1997,
 • Henri J. M. Nouwen: Tady a teď, (duchovní cesta), Zvon 1997,
 • Henri J. M. Nouwen: Náš největší dar, (Úvahy o smrti a službě umírajícím), Zvon 1997,
 • Henri J. M. Nouwen: Dopisy Markovi, (Co pro tebe znamená duchovně žít), Zvon 1997,
 • Henri J. M. Nouwen: Ranený uzdravovateľ, Serafín 1999,
 • Henri J. M. Nouwen: Stretnutie s Máriou, Serafín 1999,
 • Henri J. M. Nouwen: S hořícím srdcem, Paulínky 2000,
 • Henri J. M. Nouwen: Adam - Boží miláček, Cesta 2000,
 • Márie-Hélene Mathieu: Boh ma miluje takého, aký som, Dobrá kniha 2000,
 • Henri J. M. Nouwen: Jít s Ježišem, Križová cesta, Paulínky 2001,
 • Jean Vanier: Prijať svoju ľudskosť, Serafín 2003,
 • Púť do Lúrd,
  [stiahnuť]
 • Anna Viglašová: Krížová cesta, Vytvorené pre stretnutie v Nitre 2013. Pre ďalšie využitie na verejnosti je potrebné upraviť úvodnú modlitbu,
  [stiahnuť]
 • Ján Kudlačák, Elena Novysedláková: Spomienky na púť do Ríma,
  [stiahnuť]