Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Naše spoločenstvo je zasvätené Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Naša nebeská mamička sa o nás stará veľmi dobre. Už dlhé roky sa tešíme z našich pekných priateľstiev a tiež prítomnosti kňaza.

Stretávame sa pravidelne každý mesiac v Pastoračnom centre na nitrianskej Kalvárii. Spoločné poobedie začíname svätou omšou, ktorú celebruje náš duchovný pastier zo Spoločnosti Božieho slova. Pokračujeme rozhovormi, malým občerstvením a tematickým programom. Dôležitou súčasťou programu je hra, zdieľanie, oslava narodenín, radi spievame, tancujeme, hráme divadlo... Spoločne sa snažíme o veselú, srdečnú atmosféru a pomáhame si rásť v láske a múdrosti.  Radi chodíme na spoločné výlety. V súčasnosti má naše spoločenstvo okolo 40 členov - inak obdarovaných, rodičov, aj mladých priateľov.

Ľudí z Nitry a okolia, zvlášť rodiny s inak obdarovaným dieťaťom, pozývame na naše stretnutie - radi vás prijmeme medzi nás členov, či priateľov nášho spoločenstva.

Vďaka ti Mária, nebeská Matka, že nás skrze naše spoločenstvo privádzaš bližšie k svojmu synovi Ježišovi.

Spoločenstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie má sviatok 8. decembra.


 
Oznamy

Októbrové stretko v Nitre
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 3.11.2022)

Krásny jesenný stretkový čas 16.10.2022. Na fotke priateľia s inak obdarovanými.
 

Voľby v Spoločenstve Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Nitre
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 21.8.2022)

V nedeľu 19.6. sme prežili krásny čas rozlišovania v nitrianskom spoločenstve. Nitrianski vierosvetláci si už po druhý krát za svoju koordinátorku zvolili Janku Slovákovú. Janka gratulujeme Ti a v tejto novej službe vyprosujeme veľa Božích milosti a vedenie Ducha Svätého pri kormidlovaní nitrianskeho spoločenstva. A zároveň veľmi pekne ďakujeme Žofke Beňačkovej za jej službu počas vedenia spoločensva. Za jej úsmev a za všetky obety.Za jej lásku a za jej veľké srdce. Žofka nech Ti túto Tvoju službu mnohonásobne odplati.
 

Februárové stretko v Nitre 13.2. 2022
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 2.6.2022)

 

Novoročné stretko v Nitre 16.1. 2022
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 2.6.2022)

Aj keď nám korona nedovolila sa stretnúť na tradičnom stretku, mali sme radosť, že sme sa mohli stretnúť na spoločnej svätej omši, zagratulovať si a navzájom sa potešiť prítomnosťou.
 

Ako je nám dobre, keď sme spolu
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 20.10.2021)

Aj najpriek opatreniam sme radi, že sa nám mohlo podariť stretko 10.10.2021. Stretli sme sa spoločne na svätej omši po ktorej sme sa pozdielali, kto si ako žije. Tiež sme nezabudli na našich oslávencov. Vďaka ti Pane za krásny čas.
 

Opekačka na Zvoničke 12.9. 2021
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 20.10.2021)

Po prázdninách sa nám opäť podarilo rozbehnúť naše stretká v Nitrianskom spoločenstve a začali sme opekačkou. Prijali sme pozvánku od našich Hupianových a vycestovali sme za nimi do Novej Bane. Stretko sme začali sv. omšou s naším pátrom Jožkom, po ktorej sme sa presunuli na krásne miesto do lesa na Zvoničku. Tam nás už čakal náš Peťko s deťmi a s chutnými klobáskami, špekačkami, šalátom a chlebíkom. Atmosféru vylepšoval aj Vítko svojim spevom, ku ktorému sa pridal aj Viktor. Po slaných mňamkách sme si pochutnali aj na sladkých mňamkách, mladomanželia Beňačkoví priniesli aj svadobnú tortu. Dobre sme si zaspievali, zatacovali, zagratulovali všetkým oslávensom a spokojní sa vybrali domov.
 

Stretko po nitriansky 23.5.2021
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 19.10.2021)

Po dlhom čase sme sa mohli stretnúť v máji na stretku. Sme vdační za každého jedného člena. Tiež sme pooslavovali krásne výročie Martinky.
 

Júlová opekačka v Nitrianskom spoločenstve
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 30.9.2019)

V čase letných prázdnin je tradičnou aktivitoi spoločenstva opekačka. Tá sa konala v nedeľu 21.7. v Nitre na Kalvárii. Tento rok sa opekačka niesla v netradičnom duchu s názvom Hot-dog párty. Začali sme ako zvyčajne sv. omšou v kaplnke. Sprevádzal nás radostný spev za sprievodu gitary. Pripravené pečené klobásky a párky sme si vďaka dobrodincom vychutnali ako v reštaurácii. Po výdatnej dobrote sa začala tancovačka, za hudobného doprovodu nášho rock-n-roll-ového hudobníka Vítka a nášho verného duchovného otca pátra Strečku. My ostatní sme si s chuťou zatancovali a zaspievali do sýta, až nám klobásky vytrávilo. Na záver sme ešte poďakovali Bohu v modlitbe za nádherný spoločný čas a poprosili o Jeho ochranu po zvyšok prázdnin.
 

Vianočný štrvtý čas u Hudecových
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 18.12.2017)

V sobotu 16.12. 2017 sme sa týždeň pred Vianocami stretli u Gabiky a Igora. Po rozhodovaní či pôjdeme do vianoného mestečka alebo zostaneme vntri, vyhralo teplo domova a dobroty, ktoré nachystala Gabika. Sme radi, že sme sa mohli stretnúť, potešiť sa. Pomodlili sme sa spoločne ruženec za nášho brata Mareka a za nášho pátra Ignáca. V dobrej vianočnej nálade sme si zaželali krásne a požehnané Vianoce a rozišli sa domov.
 

Vianočný štvrtý čas u Hudecových
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 18.12.2017)

V sobotu 16.12. 2017 sme sa týždeň pred Vianocami stretli u Gabiky a Igora. Po rozhodovaní či pôjdeme do vianoného mestečka alebo zostaneme vntri, vyhralo teplo domova a dobroty, ktoré nachystala Gabika. Sme radi, že sme sa mohli stretnúť, potešiť sa. Pomodlili sme sa spoločne ruženec za nášho brata Mareka a za nášho pátra Ignáca. V dobrej vianočnej nálade sme si zaželali krásne a požehnané Vianoce a rozišli sa domov.