Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Júnové stretnutie v NR 2024
(Nitra, 9.6.2024)
Počet fotografií: 5
Na tento mesiac sme si vybrali tému z pútnika: Kána Galilejská - Miesto radosti a spolupatričnosti. Takto sme spoločne, oslavou, a aj spomienkami na svadby našich Vierosvetlákov, ukončili vierosvetlácky rok posledným stretkom. Vďaka ti Pane sa sv. omše na každom stretku, za naše blízke priateľstvá, spoločné modlitby a radsoť v srdci. Tešíme sa na leto a veríme, že sa nám podarí stretnúť sa pri zmrzline či kofole.
Stretko vo februári v Nitrianskom spoločenstve
(Nitra, 11.2.2024)
Počet fotografií: 16
V mesiaci február sme cestovali v našom pútnikovi do Jericha. Tak ako Zacheja Ježiš oslovil, keď bol na strome, aj my sme si svoje mená zavesili na strom. Chceme, aby naše srdcia boli vždy pripravené na Ježišovo volanie. Naše stretko sme začali sv. omšou. Aj na nej a aj počas osláv sme ďakovali za jubileum 6O rokov našej tety Betky. Spomenuli sme si aj na nášho pátra Mateja, ktorý tiež oslavoval svoje narodeniny. Počas osláv sme ešte stihli využiť fašiangový čas a potancovať si. Vďaka ti Pane za krásny, požehnaný spoločný čas.
Mikulášske stretnutie v NR
(Nitra, 17.12.2023)
Počet fotografií: 18

Novembrové stretnutie v NR
(Nitra, 19.11.2023)
Počet fotografií: 9
Témou novembrového stretnutia bola Samária - stretnutie s milosrdenstvom a láskou. Cez scénku sme si pripomenuli milosrdnú lásku, prijatie, ktoré Ježiš prejavil Samaritánke. Po pútnikovi sme spoločne vyrobili vianočné pohľadnice pre ostatné spoločenstvá a spoločne sme oslávili 70 rokov našej Silvinky.
Októbrové stretko v Nitre
(Nitra, 15.10.2023)
Počet fotografií: 8
Témou októbrového stretnutia bol Nazaret. Pripomenuli sme si sv. rodinu, miesto, kde Ježiš vyrastal, čo všetko sa musel naučiť a dôležitosť Jozefa a Márii pri formovaní Ježiša.
Septembrové stretko v Nitre
(Nitra, 17.9.2023)
Počet fotografií: 11
Vianoce v septembri? Aj to sa nám podarilo na našom prvom stretku po letných prázdninách. Pútnik nás tento rok bude brať na rôzne miesta, kde sa môžeme stretnúť s Ježišom a prvá zastávka bola Betlehem. Na stretku sme si premietli príbeh Vianoc a ďalej sme sa rozrpávali o vďačnosti. Vďační sme boli aj za všetkých oslávencov - a to sme veru mali čo robiť za 3 mesiace. 
Júnové stretnutie Vierosvetlákov z NR
(Nitra, 11.6.2023)
Počet fotografií: 10
Posledné stretko pred prázdninami sme venovali spomienkam, našej histoórii a našim začiatkom. Opäť sme si pripomenuli význam nášho loga. Na konci sme dostali aj medailu aj pri príležitosti osláv nášho spoločenstva. Sme vďační už za 35 rokov VaS na Slovensku.
Májové stretnutie Vierosvetlákov z NR
(Nitra, 21.5.2023)
Počet fotografií: 17
Na spoločnom stretnutí sme mali bohatý program. Pospomínali sme si na Katimavik, pútnik nám pripomenul dary Ducha svätého. Vyrobili sme si holubicu z papiera a samozrejme nechýbalo ani bohaté pohostenie, ale to bolo až po sv. spovedi a sv. omši, ktorá je vždy hlavnou časťou nášho stretnutia. Tiež sme ďakovali za dar života našej Blaženky, ktorá oslávila 70 rokov. 
Krížová cesta Nitrianskeho spoločenstva
(Nitra, 31.3.2023)
Počet fotografií: 9
Posledný piatok v mesiaci marec sa Nitrianske spoločenstvo modlilo krížovú cestu vo svojej farnosti v Nitre na Kalvárii. Cez krásne čítania, spev a modlitbu sme si pripomenuli zastavenie krížovej cesty a smrť nášho Pána. Po krížovej ceste sme zostali aj na sv. omši, kde páter vyzdvihol našich inak obdarovaných, ich krásne a čisté srdce a úsmevy každého jedného z nás. Vďaka ti Pane za krásny spoločný čas.
Nitra - novoročné stretko 2023
(Nitra, 8.1.2023)
Počet fotografií: 9
Naše novoročné stretko sa nieslo v rytme kolied. Páter Jožko oblečený v kroji, s harmonikou v rukách si pre nás prichystal pásmo kolied z rôznych regiónov Slovenska. Nový rok 2023 sme osštartovali s piesňou na perách, ako to my v našom spoločenstve máme radi.