Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

Pozývame vás na púť do Nitry
(Slovensko, 19.5.2022)

Milí Vierosvetláci, radi by sme vás s br. Marekom pozvali na jednodňovú púť na Nitriansku Kalváriu. Stretneme sa v sobotu 21.5.2022 na spoločnej svätej omši o 12:00 v kostole Nanebovzatia Panny Márie, prosím prísť v dostatočnom prestihu, aby sme o 12 začali. Po svätej omši si pochutíme na výbornom guláši, slaných aj sladkých dobrotách (potešíme sa keď aj vy prinesiete niečo na spoločný stôl). Po dobrom jedle sa pozdielame ako sa majú naše spoločenstvá, potancujeme sa muzike od Vítka a potom sa spoločne pomodlíme pri soche Guadalupskej Panny Márie. Tešíme sa na vás!
 

Veľkonočný pozdrav
(Slovensko, 16.4.2022)

Drahá naša vierosvetlávka rodinka! Chceli by sme vás s Jankou čo najsrdečnejšie pozdraviť v týchto dňoch slávenia sviatkov Veľkej noci. Uvedomuje si v pokore ťažkosti obdobia, ktoré prežívame. O to viac sa snažíme venovať modlitbe za pokoj a “svetlo” v ľudksých srdciach, od ktorých závisí pokoj medzi národmi a na celom svete. Zvlášť nám leží na srdci utrpenie na Ukrajine a snažíme sa pomáhať rôznymi spôsobmi a prijímať tých, ktorí museli opustiť svoje domovy. Veľká noc, je slávením utrpenia, ktoré z nekonečnej lásky k nám i celému svetu podtúpil náš Pán Ježiš - Spasiteľ ľudskej rodiny. Obetoval sa spravodlivý a nevinný z nás krehkých a hriešnych. Vieme však, že “márna by bola naša viera keby Kristus nevstal z mřtvych”. Toto konečné víťazstvo Pána nás privádza k veľkej nádeji. Táto nádej - ako Boží dar, chce prežiariť každú temnotu beznádeje. A nakoniec s darom nádeje nám prichádza dar pokoja, ktorým nás pozdravuje Vzkresený Pán Ježiš - “Pokoj vám”. Drahí naši Vierosvetláci. Spolu s Jankou tento pokoj prichádzajúci s nádejou, vám i vašim drahým zo srdca prajeme a v modlitbách vyprosujeme. Zostávame v láske s vami zjednotení. Máme vás radi, vaši br. Marek a Janka

[Stiahnuť prílohu]
 

Slovo mesiaca na mesiac apríl 2022
(Slovensko, 11.4.2022)

Ten, s menom „Dobrý zločinec,“ sa s Ježišom stretol až na konci svoj života, no toto stretnutie ho aj tak prevalcovalo. Možno preto, že videl Ježiša ukrižovaného vedľa seba, zatiaľ čo on Ježiš neurobil nič zlé? Možno preto, že počul Ježišove slová? Možno cítil niečo, čo sa nedá vysvetliť. V každom prípade toto stretnutie v ňom vyvolalo otázku, prehodnotenie. Stretnutie s Ježišom mu dokonca zmenilo život tesne pred smrťou. S pokorou uznal svoje chyby prosiť Ježiša, aby „spomenul na neho“. Tento príbeh nám pripomína, aká nekonečná je Božia láska a že Boh nám vždy udeľuje odpustenie. Pre nás ľudí je niekedy ťažké odpustiť. Niekedy si myslíme, že je „príliš neskoro“ alebo je rana „príliš veľká“. Ale pre Boha to tak nie je. Ako povedal Ježiš v podobenstve o márnotratnom synovi, Boh je podobný otcovi, ktorý víta všetky svoje deti s otvorenou náručou, čokoľvek urobili a bezpodmienečne. Príbeh Dobrého zločinca nám ukazuje, ako stretnutie s niekým, ako je Ježiš, môže prevalcovať náš život.
 

Krížová cesta
(Slovensko, 11.4.2022)

V tomto ,,Svätom týždni" si môžeme pospomínať aj na naše 25. výročie, kde sme sa spoločne modlili krížovú cestu.

https://www.youtube.com/watch?v=qzrJAHEyBeQ&t=1s&ab_channel=VieraasvetloSlovensko
 

Darujte nám 2%
(Slovensko, 5.3.2022)

Milí vierosvetláci, priatelia, dobrodinci, chceli by sme vás poprosiť o poukázanie 2% z príjmu pre naše spoločenstvo. Vždy sme veľmi vdační, keď si na nás spomeniete v týchto daňových časoch a vyberiete si naše spoločenstvo. Cez rok mávame okrem pravidelných mesačných stretnutí mnoho iných akcií ako je ples, duchovné cvičenia, dovolenky, Katimavik... Kedže chceme vždy čo najviac znížiť finančné výdavky pre naše rodiny, v mnohom nám to umožňujú práve vyzbierané 2%. Ak by ste mali v svojom okolí niekoho kto by nám tiež rád pomohol a rozhodol sa pre nás určite ho neváhajte osloviť. Už vopred vám ďakujeme a môžeme vám prisľúbiť naše modlitby za vás. Ďakujeme. ! :)

[Stiahnuť prílohu]