Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Stretnutie vierosvetlakov s Ježišom v Betanii s Lazaron, Martou a Mariou (26.5.2024)