Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo P. Márie Trnavskej

Spoločenstvo Panny Márie Trnavskej patrí medzi najstaršie spoločenstvá na Slovensku. Vzniklo v Trnave 22.9.1990. Do Trnavy sa dostalo skrze Vierku Bausovú s dcérou Maruškou a Majku Vyhničkovú so synom Paľkom, ktorí chodievali na stretká do Bratislavy. Po nadviazaní kontaktu so špeciálnou pedagogičkou Oľgou Radvániovou založili spoločenstvo aj v Trnave. Najskôr sa stretávali u Radvániovcov v byte, kde ich v čase najväčšieho rozkvetu bývalo do 100 ľudí. V tom čase malo trnavské spoločenstvo aj kňaza, bol ním Boris Travenec, ktorý v tom čase slúžil na Myjave a do Trnavy dochádzal každý mesiac na stretnutia. Po ňom bol našim kaplánom páter František Šatura, ale po havárii je pripútaný na lôžko.
V decembri 2003 zavítali do nášho spoločenstva aj nové rodiny z Piešťan, ktoré si po roku založili spoločestvo v Piešťanoch. Na jeseň 2007 k nám začali chodiť rodiny z Pezinka, kde neskôr tiež vzniklo spoločenstvo.

Naše spoločenstvo má názov Spločenstvo Panny Márie Trnavskej a stretávame sa vždy 1. sobotu v mesiaci. Začíname svätou omšou v kostole sv. Mikuláša a potom sa premiestnime na faru, kde prebieha stretko. V súčastnosti naše spoločenstvo obohacujú a potešujú svojou prítomnosťou františkáni brat Florián a páter Cyril, ktorý nám prostredníctvom krátkeho príhovoru približuje Kristovo evanjelium. Takisto naše spoločenstvo navštevuje sestra Marianna, uršulínka, ktorá sa aktívne zapája do priebehu našich stretnutí, pomáha nám najmä v príprave našich scénok. V Trnave máme 30členov. Program stretka sa snažíme pripraviť podľa pútnika, kde preberieme danú tému na mesiac a kde vždy nájdeme aj zaujímavé návody na rôzne činnosti, hry... Inak obdarovaným sa veľmi páči, keď si môžu zahrať pantomímu na danú tému a sú z nich už celkom dobrí herci.

Spoločenstvo Panny Márie Trnavskej má sviatok 21. novembra.

 
Oznamy

Stretko 2. marca
(Trnava - P. Mária Trnavská, 24.2.2019)

Všetkých Vierosvetlákov srdečne pozývame na stretko Trnavského spoločenstva Panny Márie Trnavskej 2. marca 2019 v Trnave. Začíname o 10:00 so slávením svätej omše v bazilike sv. Mikuláša a po svätej omši sa presunieme spoločne na faru. Na všetkých sa veľmi tešíme Lucka a Jurko 
 

Stretko 6. apríla
(Trnava - P. Mária Trnavská, 1.4.2019)

Všetkých Vierosvetlákov Trnavského spoločenstva Panny Márie Trnavskej srdečne pozývame na aprílové stretko 6.4.2019. Začíname so svatou omšou v bazilike sv. Mikuláša o 10:00 Vaši vedúci Lucka a Jurko :)
 

Opekačka
(Trnava - P. Mária Trnavská, 7.7.2019)

Milí Vierosvetláci srdečne Vás pozývame 13. júla v sobotu na opekačku k našim františkánom. Začíname o 9 30 s modlitbou svätého ruženca, potom o 10 00 nám Páter Cyril odslúži svätú omšu a po nej budeme opekať u františkánov na záhrade. Tešíme sa na Vás všetkých Lucka a Jurko
 

Opekačka v Trnave 15.8. 2020
(Trnava - P. Mária Trnavská, 3.9.2020)

Aj tento som rok sme strávili našu tradičnú Vierosvetlácku opekačku u našich priateľov Františkánov na záhrade. Tento raz 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Opekačku sme začali so svätou omšou a po nej sme sa pustili do príprav. Dobroty nám opekal náš šéfkuchár brat Florián. Všetci sme boli veľmi šťastní, že sme sa stretli po dlhšej dobe. Poprechádzali sme sa v záhradke, pozreli si zvieratká, porozprávali sme sa a pomodlili aj desiatok svätého ruženca.