Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo sv. Kláry

17. októbra 2009 bolo naše spoločenstvo prijaté medzi ostatné spoločenstvá Viery a Svetla na Slovensku. Na Slovensku sme zatiaľ najmladším spoločenstvom.

Stretávame sa pravidelne, raz za mesiac, druhú sobotu v mesiaci, aby sme sa mohli porozprávať, zahrať sa a popremýšľat o téme, ktorú máme pre daný mesiac pripravenú.

Nastúpili sme do lodičky. Nech nás napĺňa Duch Svätý - Tešiteľ, ochraňuje naša nebeská Matka - Panna Mária a naša patrónka sv. Klára.

Spoločenstvo sv. Kláry má sviatok 11. augusta.

 
Oznamy

Program spoločenstva
(Pezinok - sv. Klára, 3.1.2017)[Stiahnuť prílohu]
 

Decembrové stretko 2017
(Pezinok - sv. Klára, 18.12.2017)

V sobotu, 9. decembra sa naše  Spoločenstvo sv. Kláry  zišlo na pravidelnom mesačnom stretku - tentokrát výnimočne - v obývačke u Matiašovských - lebo kapucínsky refektár a priľahlé miestnosti, v ktorých sa zvykneme stretať boli obsadené deťúrencami, nacvičujúcimi   jasličkovú  pobožnosť. Vôbec nám to neubralo radosti, skôr naopak, veď  nám to pripomenulo časy vzniku nášho spoločenstva v Pezinku a navyše, okrem nášho brata Mareka sme mohli slávnostne privítať aj našu hlavnú koordinátorku - Janku, ktorá ku nám zavítala. Naše stretko bolo tentokrát celé adventné  a gratulačné. Rozprávali sme sa o význame adventu a o jeho symbole - adventnom venci. Tak ako každým týždňom pribúda svetla na venci, malo by ho pribúdať aj v našich srdciach, keď s radosťou očakávame príchod  Ježiška a pripravujeme mu miesto v našich srdciach a v našich rodinách. Potom nasledovali blahoželania  oslávencom, nášmu milému br. Marekovi, ktorý v týchto dňoch ďakoval za 25 rokov kňazstva a 50 rokov života,  Števkovi, ktorý tiež slávi na Vianoce "okrúhliny"- štyridsiadku a hneď za tým aj meniny a tiež našim Evičkám k meninám. Po všetkých blahoprianiach a ďakovaniach Pánovi za  oslávencov a za Vieru a Svetlo sme ešte podpisovali vianočné pohľadnice, vedˇ nechceme zabúdať na všetkých  bratov a sestry v rôznych spoločenstvách na Slovensku a nasledovalo radostné agape s dobrotami od našich mamín. Veľmi nás potešilo, že padol návrh spoločne sa pomodliť pri adventnom venci aj za zdravie a Božiu pomoc nášmu drahému p. Ignácovi. Ďakujeme Pánovi a prosíme ho stále: PRÍĎ  A PREBÝVAJ V NÁS! Osemnásti vierosvetláci z dnešného stretka
 

Program spoločenstva
(Pezinok - sv. Klára, 22.7.2018)[Stiahnuť prílohu]
 

Púť na Turzovku
(Pezinok - sv. Klára, 16.8.2020)

Pri príležitosti sviatku našej patrónky sv.Kláry sa Pezinské spoločenstvo Viery a Svetla zúčastnilo 13.8. 2020 tradičnej púte k p.Márii Turzovskej na hore Žifčáková. Pridali sa k nám i Vierosvetláci z Nitrianskeho spoločenstva s našou koordinátorkou Jankou. Pod vedením nášho duchovného otca brata Mareka sme prežili jeden pekný a požehnaný deň.