Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Spoločenstvo sv. Františka z Assisi

Naše spoločenstvo je zasvätené sv. Františkovi z Assisi, ktorý reagoval na Boží test a pomohol malomocnému, ktorý pomáhal chorým, ktorý miloval všetky zvieratá a rastliny, ktorý dôveroval Bohu aj v tých najťažších chvíľach, je nám veľkým vzorov a aj našim patrónom.

Začiatky nášho spoločenstva už majú dlhšiu históriu v trnavskom aj nitrianskom spoločenstve, kde sme sa formovali. No za oficiálne spoločenstvo Viery a Svetla sme boli uznaní, po roku formácie, 20. februára 2016 za prítomnosti národnej koordinátorky Janky Slovákovej a Brata Mareka.

Stretávame sa raz do mesiaca v pustovni Františkánskeho kláštora v Nových Zámkoch, vždy vtedy keď je o 17 hodine slovenská sv. omša.
Spoločne začíname o 15 hodine s agapé, potom pokračujeme s hlavným programom podľa témy mesiaca a naše stretnutie ukončujeme sv. omšou. Ešte počas formácie sme si urobili pekný výlet ku jaskyni sv. Svorada a Benedikta spojenú aj s opekaním a máme v pláne aj pokračovať s aktívnym vedením stretka.

Máme približne 16 členov pozostávajúcich z inak obdarovaných, rodičov a priateľov. Tešíme sa z prítomnosti nášho duchovného otca Pátra Ginepra.

Sv. František z Assisi, oroduj za nás.


 
Oznamy

Stretko NZ
(Nové Zámky - sv. František z Assisi, 18.1.2019)

Ďalšie stretko 17. február 2019 o 15.00.