Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Kronika

5.8.2019 - Dovolenka na Škutovkách

[Fotogaléria]

Škutovky dovolenka. Hnutie mi prinieslo svetlo. 
 Dni sa nám pomaly krátili. Nakoniec prišiel deň, keď sme sa dočkali dovolenky. Stretli sme sa tu opäť. Tešila som sa ako budeme spoločne zdielať čas.
Bývali sme v turistickej ubytovni. Naokolo boli v hory, lúka, chatky. V diaľke bolo vidieť kopce. Je to rekreačná oblasť pri Liptovskej osade neďaleko Ružomberka.
 Mala som v srdci veľkú radosť,že sme sa stretli po dlhej dobe. Janka bola šoférkou a my(Lacko, Monika, Heňka) pasažieri. Mala som pocit, že cesta bola dlhá. Cestou sme počúvali hudbu Kapucínov a iné. Keď sme docestovali hneď sme sa zvítali. Na mieste sa mi zaradovalo srdce. Po oddychu sme sa zoznamovali a spoznávali. Prišli medzi nás dievčatá z Ružomberka. Volajú sa Saška a Zuzka. Trávili s nami spoločný čas. Boli sme tu rodina. Tu v kaplnke sme slávili sväté omše. Slúžil ju otec Augustín a Brat Marek. Modlili sme sa, spievali. Sväté omše sme slávili každý deň. Jeden deň sme sa aj vybrali na termálne kúpalisko v Liptovskej osade. Bolo nám výborne.Vonku lialo ako z krhly,ale my sme sa parádne tešíli z vody.
Mali sme radosť aj z výletu do Ružomberka a do Čutkovskej doliny. Vstúpili sme do kostola a pripravili na svätú omšu. Dievčatá hrali a ľud spieval. Prišli medzi nás tunajší priatelia, inakobdarovaní a rodičia. Po omši Janka povedala pár slov o hnutí a pokračovala v prezentáci. Hovorila o aktivitách, ktoré mávame cez rok. Hralo a spievalo sa. Postupne vyzvala niekoľko inak obdarovaných k mikrofonu, aby povedali pár slov. Prežívali sme v srdci radosť. Po omši sme obedovali v parku. Pokračovali sme vo výlete do Čutkovskéj doliny. Je tu salaš a veľká farma, v ktorej je veľa zvierat. Videli sme rôzne zvieratá. Mali sme sa krásne. Ostatné dni sme trávili v prírode. Počasie nám prialo. Vonku sa hrali loptové hry, bola aj dielnička, iní hrali pinpong. Na chvíľu sme sa zúčastnili všetci olympiady. Otvorili ju Janka s Radkom. Každý tím mal svoj pokrik. Disciplíny zvládli všetci. Zúčastnili sa aj rodičia. Všetci boli šikovný. Ďalej na programe boli Škutovky hľadajú talent. Ja, Heňa som spievala o ovečke a pastierovi. Všetci predviedli svoje skryté talenty. Aj maličkosť vie potešiť. Všetci boli odmenení. Porotkyne boli Anička a Janka. Jedno poobedie sme hľadali poklad. Museli sme prejsť kvízom - písali sme na papier odpoveďe z otázok ktoré dávala Janka. Každá skupinka hrala aj biblickú scénku. Zapojili sa aj rodičia. Opekačku sme mali vnútri jedálne v budove. Pochutnali sme si. Večer bola diskotéka, tak sme sa bavili. 
Janka púšťala hudbu. Nezabudli sme na tých, ktorým sme vinšovali a ďakovali. Bolo nám krásne. Boh chránil naše stopy. Modlitbou sme ďakovali Nebeskej Matke za spoločné chvíle.
Neviem to krajšie opísať ako nám bolo. Bolo nám blažeňe. Škútovky boli spoločnou rodinnou dovolenkou pre nás všetkých. 
Ďakujem za rodinu vo Viere a Svetle. A to že som v nej. 
 Heňka svätý Gorazd
 
 

 

26.1.2019 - 14. Ples NItra 26.-27.1.2019

[Fotogaléria]

Náš ples nie ako iný ples, náš ples sa začína najprv svätou omšou, preto je pre mňa požehnaním. Ples sa konal v Nitre hoteli ABC. Pred pánom sme všetci božími deťmi. Tu sme sa stali na chvíľu princeznami a princami. Spievame Jasaj v pánovi celá zem! Jasáme v pánovi. Stretli sme sa teraz už 14.krát. Bol to radostný deň. Prežili sme ho duchovne. Dlhé dni sme čakali na čas plesania. 
Až sme sa toho dňa dočkali. Zvítali sme sa všetci navzájom. Nechali sme sa unášať krásou. 
Prišli sme sa zabaviť, potešiť sa navzájom a nadviazať nové priateľstva. Všetci sme mali radosť na tvári. Prišlo nás veľa z rôznych miest. Začali sme o 15hod. oblečení do gala aj s účesmi. Medzi nami aj 3 kňazi: br. Marek, páter Ginepro, páter Ignác, ktorí nám slúžili svätú omšu. Svätá omša sa začala spevom.
Po svätej omši sme sa presunuli do haly. Zaznela hudba a prišiel okamih radosti.
Naše pohľady, zažiarili, keď videli Pata a Mata z ,,A je to!”. Predviedli nám nekonečnú dlhu figúru vtipných hlášok a scén. Valil sa z nás smiech a zo všetkých strán znel smiechot. Vedeli sme o koho ide! Boli to naša Terka a Janka. Lepších šašov alebo komikov nenájdeme. Bola to sranda. Kto vie čo prichystajú na budúce? Boli výborné. Potom vyzvali moderátorov: ,,Kde sú?” 
Na scénu vystúpili Jurko a Kika. Predstavili spoločenstvá a všetkých privítali. Po privítaní otvorili valčíkom tanečné kolo. Po nich sa pridali ostatní. Po prvom tanci zaznel prípitok. Pozdvihli sme zvonivé čaše. A pripíjali sme. Potom sme sa ponorili všetci do tanca. Po prvom kole prišiel čas večere. Všetko bolo krásne nachystané. Jedlo krásne voňalo. Po večeri sme pokračovali tancom. Chystal sa čas kupovania tombolových lístkov. Neskôr bola prvá tombola. Počas tomboly sme oslávili narodeniny Katky Horňáčikovej. Bola aj fanfára. Torta bola super. Niektorých spájali nové priateľstva. Sme tu veľká rodina. Prišli aj z Močenka. Pridal sa do tanca aj brat Marek, aj Páter Ignác hoci tancoval chvíľku, videli sme, že sa teší. Hudbu zmajstroval a vyberal Janko a jeho pomocníci. Hudba bola výborná. Všetkým sa páčila. Okrem jasania máme pristúp k svätej spovedí. Naše srdce dostáva odpustenie. 
Na plese si každé spoločenstvo pripravilo svoj program. 
V nočných hodinách sme sa stíšili a ďakovali pri modlitbe. Pri tom znela pomalá hudba. 
Po modlitbe pokračovalo čaro plesu. Náš ples hoci je pre inak obdarovaných, je krásny v tom, že sme otvorení voči sebe a prežívame ho aj duchovne. Máme srdcia ako deti. To bola sobota! Prišla nedeľa a sním prišlo poďakovanie. Prežívanie s Pánom - svätá omša - je to najkrajšie čo môže byť pre mňa. Poďakovanie a rozoslanie. Ďakujem, že môžem prežívať s radosťou všetky aktivity v hnutí so spoločenstvami. Jasaj v pánovi.! Henrieta Matulová
 

25.10.2018 - Duchovné cvičenia 2018

[Fotogaléria]

Duchovné cvičenie sú každý rok jedným z najkrajších a isto aj najdôležitejších podujatí pre naše spoločenstvá VaS. Aj v októbri 2018 sme mali možnosť zúčastniť sa ich v Piešťanoch v exercičnom dome pátrov Jezuitov v Piešťanoch.Prišli sme zo spoločenstiev v Bratislave, Pezinku, Trnave, Piešťan, Nitry a Nových Zámkov. Duchovné cvičenie viedol náš národný kaplán brat Marek. Boli pre neho, zvlášť v tomto roku, skúškou obety a lásky k jeho vierosvetlákom, pretože týždeň pred ich začiatkom bol na operácii ruky. Sme radi, že ochotní pátri Jezuiti mu pomohli pri celebrovaní sv. omší a rozdávaní sv. prijímania. V tomto roku bola téma nadväzujúca na predošlý rok - RADOSTNÁ ZVESŤ VO VIERE A SVETLE II. Témy jednotlivých prednášok: 1. O DOVERE:: Ak si prehĺbime svoj osobný vzťah s Bohom, dokážeme "uhodiť" všetky svoje starosti na Neho a ostaneme slobodní, bez strachu, /rozoberali sme vierosvetlácky znak - lodičku /, a bez zbytočnej záťaže / príbeh o kufri/ Hľadajme Pána s dôverou a láskou vo veľkej pokore ako vykúpení ľudia. 2 AKO PREŽÍVAŤ ÚPRIMNÉ, DOVERNÉ PRIATEĽSTVO.Pán Ježiš nás nazval priateľmi, lebo nám povedal všetko, čo Jemu povedal Jeho Otec.Slovo priateľstvo používajme ako kresťania. Priateľstvo vždy predpokladá vernosť a osobný vzťah. Každý z nás je orginálom. Učme sa prijímať sa navzájom. Spôsob nie je nad cieľ. Len to môžem dať, čo mám.. 3. SÚCIT. Máme iných potešovať tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Najväčšou útechou je dar odpustenia. Útecha Ducha svätého má liečivý význam, je terapiou našich spoločenstiev. 4. KRÁCAŤ V JEDNODUCHOSTI SRDCA. Jednoduchosť Božia je Božia dokonalosť Pravda nás oslobodzuje. J. Vanier: Celý život sa skladá z maličkých vecí. Aj veľké veci začínajú maličkosťami." Jednoduché prežívanie v Božej blízkosti treba žiť modlitbou! Každodennou a celodennou! Okrem prednášok sme samozrejme mali čas na rozjímanie, aj zdieľanie sa v skupinkách. Nezabudli sme ani na adoráciu s osobným požehnaním pre každého z nás, s vďakmi, chválami a prosbami nášmu Pánovi, na večer svedectiev a paraliturgiu umývania nôh. Ďakujeme Bohu za to, že sme tu mohli byť s Ním.
 

2.8.2018 - Cesta do Litvy

[Fotogaléria]

Cesta do Litvy
Naša cesta sa začala počas teplého mesiaca. Dni unikali, až sme sa dočkali. Ten pocit v nás horel radosťou, keď sme sa stretli s priateľmi. Cestovali z rôznych miest. Nasledovali sme koordinátorku Janku. V autobuse sme sa pred cestou pomodlili svätý ruženec.Zo spoločenstiev šli traja inakobdarovaní a vedúci.  Z týchto miest prišli: Košice, Nitra, Pezinok, Trnava, Bratislava, Nové Zámky, Piešťany. Všetci, ktorý boli povolaní túto cestu nasledovať, ju prijali s radosťou. Je to poslanie pre každého. Čokoľvek robí, kamkoľvek ide. Tak aj túto cestu beriem ako požehnanie. Cestu nám riadili dvaja dobrí šoféri, ktorý sa striedali počas cesty. Mali sme aj prestávky. Prešli sme veľa zákrut kým sme prišli do cieľa. Postupne sa nám zjavila scenéria západu slnka. Noc nás sprevádzala počas cesty. Priviedla niektorých do spánku. Náš cieľ bola Litva-Bebrusai. Prišli sme na druhý deň ráno. Privítali nás soľou a chlebom. Podali sme si ruky a objali. Pomaly sme vystúpili a zvítali sme sa navzájom. Zišli sme sa tu na voľbách. Neboli to obyčajné voľby. Téma bola nasleduj ma! S touto témou sme sa stretli v piesni. Boli to voľby koordinátora viery a svetla pre našu provinciu. Boli sme ubytovaní na chatkách pri lese. Počas programu sme mali hry a workshopy. Jednotlivé krajiny si pripravili svoj program pre seba navzájom. Slovensko ukázalo scénku Tri oriešky popolušku a Karla Gotta, pre znázornenie Česka. Stretli sme sa z viacerých krajín - z Ruska, Gruzínska, Čiech, Litvy, Slovenska. Niektorí nezabúdali na kúpanie v jazere. Pri kraji stáli aj člnky, akoby na niekoho čakali. Sedeli sme v skupinkách, zdieľali sme sa pri tom a rozprávali. Po všetkej stránke sme ľudia, hoci sme si niektorí nerozumeli slovom, srdcom sme boli blízko a rozumeli sme si. Potom sme boli v skupinke, kde bolo Slovensko a Česko. V tejto skupinke sa rozprávalo o prioritách, aký by mal byť nový koordinátor. Jitka z CZ zapisovala na papier priority. Všetci sa modlili k Duchu svätému a spievalo sa. Bola tu výborná  atmosféra. Písali sa mená kandidátov. Koho vyvolali sa postavil a povedal svoje úmysly. Tak začali voľby. Počas volieb a všetkého tlmočila a prekladala do češtiny Nina. Napísali sa mená na lístky. Po troch kolách bola zvolená Oľga Drobot z Ruska. Všetci sme sa tešili. Záverečnú svätú omšu slúžil litovský kardinál. Všetko bolo super. Výborne varili, mne chutilo aj sa mi páčilo. Verím, že aj ostatným. Naspäť sme sa požehnane a šťastne vrátili domov. Henka Matulová
 

5.7.2018 - Môj výlet do Libanonu

[Fotogaléria]

Od 5. 7 do 14. 7. 2018. som sa s s Jankou Slovákovou zúčastnil na stretnutí v Libanone. Konali sa tam celosvetové voľby Viery a Svetla. Z každej krajiny mal ísť jeden koordinátor a jeden inak obdarovaný. Museli sme veľmi skoro ráno vstávať. Libanon sa nachádza blízko Svätej zeme a Sýrie. Šli sme zo Slovenska na viedenské letisko. Odtiaľ nám letelo lietadlo už presne neviem kam. Z ďalšieho letiska sme leteli do hlavného mesta v Libanone, ktoré sa volá Bejrút. Veľmi často sme mali kontroly na colnici, ale to už patrí k životu. V Libanone sme sa ubytovali a začal sa program. Veľa si už z neho nepamätám. Každý deň tam bola iná liturgia.Všetci sme tam boli bratia a sestry, tak sme si boli k sebe blízki. Ešte sa vrátim k začiatku: Každý býval na izbe s niekým z inej krajiny. Ja som býval s kamarátom zo Zimbabwe, ktorý sa volal Artkinson. Dorozumievali sme sa tam rukami - nohami. Čo som nevedel, to doplnila Janka. Mávali sme aj skupinky zdieľania. Na nich sme mali témy, ako: Ježiš, dobrý Pastier, premenenie Pána, atď. Teraz k samotným voľbám: Kto by si myslel, že Vám napíšem, ako voľby prebiehali, toho sklamem Dostal som totiž "vzácnu návštevu" Navštívila ma jedna veľmi milá" tetuška", volala sa chrípka. Zostala u mňa tri, či štyri dni, tak jej tam bolo so mnou dobre, že aj keď sme šli ku sv. Šarbelovi, aj tam mi robila s Jankou doprovod. Ale teraz už vážne. Ku sv. Šarbelovi sme išli, ak ma pamäť neklame, vo štvrtok, 14. júla. Sv. Šarbel sa narodil 1828 v Libanone. Vstúpil do rádu Maronitov a od r. 1869 žil v pustovni sv. Petra a Pavla. Zomrel v r. 1898. V r. 1977 bol svätorečený. Jeho život bol zasvätený láske k Bohu a službe na jeho slávu. Skrze neho sa udialo veľa zázrakov a veľa ľudí bolo uzdravených. Z jeho tela vytekala vzácna tekutina. Toľko o sv. Šarbelovi. Spomenuli sme si pri ňom na všetkých vierosvetlákov. Aj sviečky sme si tam kúpili. Deň pred odchodom už musel odísť môj spolubývajúci Artkinson. Na rozlúčku som od neho dostal africké tričko, vierosvetlácke. Na Libanon mám krásne spomienky. Števko Matiašovský (spoločenstvo sv. Kláry, Pezinok)
 

8.7.2016 - Púť do Krakowa 2016

[Fotogaléria]

V dňoch 8.-10.7. 2016 sme spoločne putovali do Krakowa pri príležitosti zasväteného roka Božieho Milosrdenstva. Rozdelili sme sa na dve cestovateľské skupiny. Malá výprava tromi autami a veľká skupina autobusom. Odchádzali piatok sme skoro ráno z Bratislavy. Náš autobus bol na začiatku poloprázdny. Po ceste sme mali medzizastávky, kde mohli naši vierosvetláci dostúpiť (Trnava, Piešťany, Beluša, Žilina). Naším prvým cestovateľským cieľom bola malá dedinka Krivá, kde sa narodila nám veľmi známa a patrónka jedného z našich spoločenstiev, sv. sestra Zdenka. Tu sme mohli mať prvú, spoločnú, pútnickú sv. omšu. Potom sme už pokračovali na našej púti smer Krakow. Do Krakova sme prišli okolo 17:00. V ten večer náš už nečakal náročný program. Ubytovali sme sa (v dome sv. sestry Faustíny), rýchlo na večeru, lebo sme už boli veľmi hladní a potom sme spoločne išli spoznávať okolie, Sanktuárium Božieho Milosrdenstva, kostol sv. Jozefa, v ktorom sme si uctili relikvie sv. Faustíny a už od prvých chvíľ sme na plno mohli čerpať všetky potrebné milosti. Druhý deň sme odštartovali chutnými raňajkami a po ktorých sme sa presunuli do slovenskej kaplnky (v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva), kde sme mali spoločnú, vierosvetlácku sv.omšu. Po nej sme mohli každý sám alebo v skupinkách spoznávať ďalšie miesta v okolí. Niektorí využili malé obchodíky, druhí zasa vybehli na vežu s krásnym výhľadom a tiež sme využili možnosť prejsť bránou milosrdenstva. Po dobrom obede sme išli na výlet. Najskôr sme navštívili Sanktuárium Jána Pavla II., ktoré bolo neďaleko. V Sanktuáriu sme mohli obdivovať krásne mozaiky od Marka Rupnika, v spodnej kaplnke sme sa pomodlili litánie k Jánovi Pavlovi II. a mohli sme si len stále opakovať, aký je Pán dobrý a milosrdný. Po návšteve Sanktuária Jána Pavla II. sme znova naštartovali autobus, aby sme dorazili do Wadovíc - rodného mesta Jána Pavla II. Brat Marek si pre nás pripravil základné informácie o miestach, ktoré sme videli (domček Jána Pavla II, kostol J.Pavla II, v ktorom bola aj relikvia). Samozrejme sme z Wadovíc nemohli odísť a nedať si krémeš - pápežský krémež ako ho všetci nazývajú (kedže krémeše mal rád aj Ján Pavol II. a často na ne chodil). Dobre sme si na ňom pochutnali a domov sa nám tak odchádzalo lepšie a chutnejšie. Doma nás čakala dobrá večera po ktorej sme mali vonku spoločnú večernú modlitbu. Posledný, tretí deň (nedeľa) bola posledný deň nášho putovania. Po raňajkách sme mali opäť spoločnú, vierosvetlácku, pútnickú sv. omšu v slovenskej kaplnke (v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva), kde sme ďakovali za všetky milosti, ktorými nás Pán obdaril počas týchto dní a naplnení vďakou a radosťou sme sa vrátili domov k našim blízkym. Ďakujeme Ti Pane, za všetko čo nám dávaš, za všetky prekvapenia, za všetky naše kamarátstva, za vierosvetlákov a za našu krásnu púť.
 

27.2.2016 - Prijatie nového spoločenstva do VaS rodiny v Nových Zámkoch

V sobotu 27.2. 2016 naša národná koordinátorka s br. Marekom (a po schválení Národnou Radou) uznali NOVÉ SPOLOČENSTVO Viery a Svetla : SPOLOČENSTVO sv. FRANTIŠKA Z ASSISI v Nových Zámkoch.  Počas prípravného roku - od januára 2015 sa im darilo stretávať sa každý mesiac v duchu našej spirituality, zúčastňovali sa našich akcií (Katimavik, ples, duchovné cvičenia...) a tak prehlbovali ich korene v našej sporitualite. Pán požehnal ich stretávanie aj kňazom, ktorý ich podporuje, slávy sv. omše a zúčastňuje sa ich stretnutí. V spoločenstve majú 5 rodín, viacerých z nich poznáte alebo ste sa aj s novými členmi stretli na plese (Habrdoví st. + ml., Melenoví, Bakoví, Pacheroví a Miško s maminou). Tento čas prijatia bol naozaj požehnaný, mali sme krásnu atmosféru a všetci mali veľkú radosť z prijatia do našej vierosvetláckej rodiny.  Počas prijatia sme volili aj nového koordinátora tohto spoločenstva, ktorými sa po čase rozlišovania stali manželia HABRDOVÍ.  Veľmi ďakujem Rudkovi, ktorí aj počas ich formačného roku bol korešpondent spoločenstva a krásne ich viedol. Ďakujeme im, že prijali aj službu kormidlovať túto novú vierosvetlácku ľoďku  počas najbližších troch rokov ako vedúci. Milé spoločenstvo srdečne vám gratulujeme a vítame v našej vierosvetláckej rodine a vyprosujeme vám veľa Ducha Svätého, požehnania, pevnej viery a svetla do všetkého čo vás čaká, do všetkých stretnutí, akcií a do vašich vzťahov.  Veľmi sa tešíme !!!
 

29.1.2016 - Ples Jasaj v Pánovi 2016 v Nitre 

[Fotogaléria]

Tradične sme sa aj tento rok na konci januára stretli pri dobrej zábave, chutnom jedle a pestrom programe. Na ples Jasaj v Pánovi, aj tento rok v Nitre v Holtely ABC, sa vždy veľmi tešíme a už si bez neho ani začiatok roka nevieme predstaviť. Pán požehnal tento spoločný čas, v kruhu našej vierosvetláckej rodiny a my môžeme byť opäť len vďační za všetko čo zažívame v našom spoločenstve.
 

21.11.2015 - Voľby v Spoločenstve Božského Srdca Ježišovho v Piešťanoch

Dňa 21.11. 2015 malo Piešťanské spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho čas rozlišovania, volilo si nového vedúceho spoločenstva. Po krásnych chvíľach spomínania na radosti, starosti a plánovaní si spoločenstvo zvolilo staronovú vedúcu Betku Ostricovú. Ďakujeme Betka za tvoju doterajšiu službu v spoločenstve a vyporsujeme ti naďalej dary Ducha Svätého, pokoj a požehnanie.
 

14.11.2015 - Voľby v Spoločenstve bl. Matky Terezy v Košiciach

V Spoločenstve bl. Matky Terezy si 14.11. 2015 zvolili nového vedúceho spoločenstva. Po čase rozlišovania vyhrala staronová vedúca Veronika Volochová. Bol to krásny a požehnaný čas. Ďakujeme ti Veronika za predchádzajúce roky a vyprosujeme ti dary Ducha Svätého, nadšenie, chuť a radosť do tvojej služby.
 

24.10.2015 - Púť do Marianky - október 2015

[Fotogaléria]

V sobotu 24.10.2015 bratislavské spoločenstvá spolu s pezinským putovali do Marianky. Niektorí z nás sa do Marianky vybrali pár kilometrov pešo zo Záhorske Bystrice a iní zasa autom. Začali sme spoločnou svätou omšou v kaplnke bratov Tešiteľov. Po omši sme si dali spoločný lavičkový obed, čo kto priniesol s tým sa rozdelil. Pokračovali sme modlitbou ruženca v kostole, po ktorom sme sa rozlúčili a plní vďačnosti, po krásnom spoločne strávenom dni, sme išli každí domov.
 

8.10.2015 - Duchovné cvičenia - Piešťany 8.-11.10.2015

[Fotogaléria]

Téma našich DC, pre západné Slovensko, bola: Viera a svetlo a pápež František. Brat Marek pri svojich zamysleniach vychádzal s myšlienok pápeža Františka, ktorý napísal list k svetovému dňu chorých 2015. Počas prednášok, rozjímania a zdieľania sme sa zamýšľali o Múdrosti srdca. Múdrosť srdca ... je slúžiť blížnym, je byť s blížnym, je vychádzať zo seba smerom k blížnym, je byť solidárnym. Ďakujeme Ti Pane za požehnaný čas duchovných cvičení a br. Marekovi za vedenie.
 

22.9.2015 - p. Ignác v Košiciach (09.2015)

[Fotogaléria]

Dňa 22.09. nám do Košíc zavítala vzácna návšteva, novokňaz p. Ignác, kde nám v kaplnke na geriatrii sv. Lukáša odslúžil sv. omšu a po nej nám, na malom agapé ,povedal niečo o sebe a svojom terajšom živote. Bolo nám veľmi príjemne.
 

20.9.2015 - Národný pochod za život 20.9.2015 Bratislava

Na pochode sme chceli ukázať našu RADOSŤ ZO ŽIVOTA. Chrániť život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť sme vyjadrili v uliciach Bratislavy. Naši vierosvetláci od východu až po západ pochodovali, kričali, smiali sa, spievali, tancovali a boli presvedčení, že každý človek aj s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, a hlavne má právo ŽIŤ.
 

19.9.2015 - Lucka a Jurko sú svoji :* 

[Fotogaléria]

Lucka Ostradická z Trnavského spoločenstva a Jurko Godány z Bratislavského spoločenstva si 19.9.2015 v kostole v Dunajskej Strede vyslúžili sviatosť manželstva. Naši vierosvetláci samozrejme pri tom nemohli chýbať. Sme radi, že práve naše spoločenstvo bolo tým miestom, kde ste sa spoznali. Chceme vám priať veľa lásky a sľúbiť vám naše modlitby. Tešíme sa z vašej lásky.
 

5.9.2015 - 25. výročie Trnavského spoločenstva Panny Márie Trnavskej

22.9. 1990 vzniklo spoločenstvo P. Márie Trnavskej. 5.9. 2015 sme sa aj s našimi priateľmi z našej vierosvetláckej rodiny zišli, aby sme Pánu Bohu a P. Márii Trnavskej poďakovali za pekných 25 rokov modlitbou ruženca a slávením sv. omše v kostole sv. Jakuba. Omšu nám celebroval brat Marek spolu s pátrom Cyrilom. Po omši sme sa presunuli do jedálne, kde sme mali agapé a kde sme spolu strávili pekný čas v spomínaní na uplynulé roky.
 

8.8.2015 - Púť do Medugorje 2015 

V dňoch 8.-14.8.2015 sa vierosvetláci z celého Slovenska vybrali na púť k panne Márii do Medugorje. Po dlhej, náročnej, bezpečnej, ale aj veľmi veselej ceste s pekným duchovným programom sme dorazili do Medugorje, kde nás čakal požehnaný čas. Sme vďační Pánu Bohu za krásny program, v ktorom sme načerpali veľa milostí. Mohli sme sláviť sväté omše v časti Medugorje Majčino selo, či už v amfiteátri za zvuku cikád alebo v kaplnke. Zúčastňovali sme medzinárodného programu pre všetkých pútnikov. Mali sme možnosť navštíviť Gorana a vypočuť si jeho svedectvo svojho života, najskôr bez Boha a potom s Bohom, urobili sme si krížovú cestu, modlili sa spoločne ruženec na Podbrde, putovali sme na Križevac a mohli si aj oddýchnuť pri mori. Hlavné bolo, že sme mohli byť ako rodina spolu s tebou panna Mária, pri ktorej vzniklo naše spoločenstvo. Ďakujeme ti Pane za všetky milosti. Ďakujeme ti Pane za našu vierosvetlácku rodinu.
 

17.4.2015 - Katimavik - Za mrakmi je moje milované slnko

[Fotogaléria]

Na tohtoročnom Katimaviku (po eskimácky „Miesto stretnutia“) sme spoznávali život a odkaz blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej. Svojimi slovami a svedectvom zasväteného života nám ju predstavili sestra Dominika a sestra Samuela z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža – rehole, v ktorej pôsobila aj bl. sestra Zdenka.

 

V piatok 17.4.2015 doobeda sme vyzdobili miestnosti a privítali účastníkov stretnutia prichádzajúcich do strediska Prameň pri Častej z rôznych kútov Slovenska – z Bratislavy, Pezinka, Trnavy, Nitry, Nových Zámkov, Piešťan a Žiliny. Bolo radosťou vidieť, ako sa zvítavajú vierosvetlácki kamaráti. Program sme začali krásnou sv. omšou, ktorú celebroval náš národný kaplán brat Marek. Tešili sme sa, že duchovnú asistenciu nám robil náš bývalý vierosvetlák diakon Ondrej Ignác.

Po svätej omši nasledovala prednáška, v ktorej nám sestra Dominika predstavila veľmi zaujímavý, radostný ale aj ťažký život bl. sestry Zdenky. Na skupinkách zdieľania sme sa porozprávali o tom, čo nás oslovilo, kto nás a koho my sprevádzame v živote na ceste viery. Večer sme mali modlitbu, ktorú viedla sestra Samuela. Na záver modlitby si každý mohol uctiť relikviu bl. sestry Zdenky.

 

V sobotu 18.4.2015 nás veselá skupinka spevákov pozvala na rannú rozvičku. Majster Katimaviku vo fitnes Tonko nám ponaťahoval a povytriasal všetky kosti :). Rannú modlitbu divadelne doplnila scénka bratislavských spoločenstiev o detstve sestry Zdenky. Potom nám v druhej prednáške sestra Dominika predstavila v šiestich bodoch odkaz bl. sestry Zdenky :

 

Viera                    Kresťanská rodina – kolíska viery.

Dôvera                 "Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí zázraky."

Vernosť               "Spoľahlivým skúšobným kameňom pravej lásky je vernosť."

Odpustenie         "Odpustenie je najväčšia vec v živote."

Úcta ku kňazom  "Pane daj, aby som mohla zachrániť aspoň jedného kňaza."

Radosť                 "Usmievaj sa, s úsmevom trhaj ružičky bolesti, s úsmevom

                               rozdávaj slová, s úsmevom pomáhaj ..."

 

Na skupinkách zdieľania sa sme mohli viac porozprávať o týchto nádherných čnostiach. Potom sme spoločne slávili sv. omšu. Veľmi sme sa tešili, že medzi nás prišla aj ďalšia sestra spolu so štyrmi sestrami novickami. Počas svätej omše nám krásne spievali a pri spoločnom obede sa s nami delili o radosť, úsmev a priateľstvo, čím nám aj autenticky sprostredkovali jeden z odkazov bl. sestry Zdenky - krásu a radosť zasväteného života.

 

Po poobednom oddychu a modlitbe ruženca sme mali tvorivé dielne. Divadelníci nacvičili divadlo, mydielkári pripravili krásne voňavé mydlá, výtvarníci namaľovali oltárnu plachtu, milovníci zvierat obdivovali sýrskeho škrečka a skupinka turistov išla na vychádzku. Za veselej atmosféry vytvorili a spoznali veľa krásnych vecí.

Keďže vonku bolo zima, namiesto opekačky sme mali v hlavnej miestnosti špekačkovo-slaninkové agapé a veselú tancovačku. Gitaristi - Žofka a diakon Ondrej Ignác a chlapi - speváci sa postarali o výbornú muziku. Ostatní sa veselo zvŕtali v tanci.

 

Večer nám zahrali divadelníci krásne divadlo o tom, ako si pomáhame v našom hnutí. Potom sme sa rozlúčili s našimi milými sestričkami. Ako večernú modlitbu sme spolu prežívali adorovanie Najsvätejšej oltárnej sviatosti a sviečkovú procesiu. Po nej mohol každý zotrvať v tichej adorácii. Adoráciu a procesiu veľmi pekne sprevádzali naši hudobníci.

 

V nedeľu 19.4.2015 sme začali deň veselým budíčkom a rozcvičkou. Na rannej modlitbe nám pezinské spoločenstvo krásnou scénkou predstavilo obetavosť a milý prístup bl. sestry Zdenky k pacientom. Nasledovala slávnostná nedeľná svätá omša. Tu sme mohli predložiť Pánu Bohu naše poďakovanie za krásny spoločný čas a predsavzatie čerpať naďalej z duchovných darov, ktoré sme tu dostali. Poďakovali sme aj priateľom, ktorí pomáhali s organizáciou.

 

Zo stretnutia sme sa vrátili obohatení a naplnení veľkou radosťou, spokojnosťou a túžbou prísť aj o rok. Blahoslavená sestra Zdenka, oroduj za nás!

 

13.3.2015 - Krížová cesta s pre farnosti

Až sedem spoločenstiev nášho hnutia si tento rok pripravilo krížovú cestu, na takmer všetky boli pozvaní aj ľudia z farnosti, kde sa spoločenstvo stretáva. Krížové cesty sa konali v termínoch:

- V piatok 13.3.2015, o 17:15, v Kostole Najsvätejšej Trojice v Pezinku
-
V piatok 20.3.2015 o 18:30, v Kostole Ducha Svätého v Košiciach (s pantomímou)
- V nedeľu 22.3.2015 o 15:00, v Kostole sv. Františka v Bratislave v Karlovej Vsi (s pantomímou)
- V stredu 25.3.2015 o 17:15, v Kostole sv. Jakuba v Trnave
-
V piatok 27.3.2015 o 17:30, v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre
- V nedeľu 29.3.2015 o 15:00, na Kalvárii v Nových Zámkoch
-
V nedeľu 29.3.2015 o 15:45, v Kostole Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál) v Bratislave

 

13.2.2015 - Púť hnutí a združení do Ríma

V dňoch 13.-18.2.2015 sa zúčastnili púte hnutí a združení do Ríma dvaja naši delegáti Ján Kudlačák a Elena Novysedláková. Ich spomienky si môžete prečítať v priloženom dokumente.

[Stiahnuť PDF]
 

5.2.2015 - Provinciálna rada vo Vilniuse

[Fotogaléria]

V dňoch 5.-8.2.2015 sa konala provinciálna rada vo Vilniuse, hlavnom meste Litvy. Nová provinciálna koordinátorka Eka z Gruzínska, ktorú sme si zvolili minulé leto v Česku na Velehrade, s viedla naše diskusie s veľkým prehľadom a entuziazmom.

Okrem zdieľania o živote Viery a svetla v našich krajinách a organizačných plánoch, sme si našli čas aj na spoločnú modlitbu, spev, prehliadku mesta. Zaujímavým výstupom provinciálnej rady je vytvorenie družobných spoločenstiev medzi krajinami. Týmto spôsobom budeme môcť lepšie spoznať Vieru a svetlo za našimi hranicami.

Na záver sa provinciálna rada zúčastnila sviatku svetla, na ktoré sa zišli členovia Viery a svetla z celej Litvy. Vzácnym, avšak stálym hosťom stretnutia bol litovský kardinál, ktorý je bývalým kaplánom Viery a svetla.

 

31.1.2015 - 8. ples v Košiciach

[Fotogaléria]

Dňa 31.1.2015 sa konal 8. Vierosvetlácky ples v Košiciach. Začali sme svätou omšou v kaplnke Saleziánskeho mládežníckeho strediska Tri hôrky. Dvaja kňazi prišli medzi nás s veľkou srdečnosťou a s povzbudením.

Tento rok bola téma plesu Ľudová zábava. Úvodná scénka nás zaviedla na hoľu do košiara, k bačovi a jeho ovciam. Vlkovi sa nepodarilo zlákať cez internet a zožrať ovečku a tak sme mohli si mohli vydýchnuť a slávnostným prípitkom otvoriť ples. Úvodný tanec nám zatancovali Janko Kudlačák a Elenka Novysedláková v horehronských krojoch. Na výbornej technike a aj s bublinkovačom nám hral DJ Feri Rákoci. Do tanca nám hrala aj živá ľudová hudba - bratranci a sesternice Veroniky a Janky. Inak obdarovaní nás potešili svojimi piesňami.

V nedeľu doobeda boli dozvuky - viacerí vierosvetlácki priatelia sme sa stretli na svätej omši v chráme Svätej Alžbety a potom sme išli na horúcu čokoládu. 

Ples bol veľmi pekný, plný tanca, zábavy a priateľskej atmosféry. Ďakujeme Veronike Volochovej, Viťovi Dutkovi, všetkým pomocníkom a hosťom za krásny ples.

 

17.1.2015 - 10. Jubilejný ples Jasaj v Pánovi 2015

[Fotogaléria]

Jubilejný 10. ročník plesu Jasaj v Pánovi sa konal v dňoch 17.-18.1.2015 na novom mieste - v hoteli ABC v Nitre. Hostia prišli s úsmevom na tvári a chuťou do tanca, Pán Boh naše spoločné plesanie požehnal a tak sme spolu zažili výnimočné stretnutie plné radosti, tanca, spoločného stolovania, priateľstva a tiež modlitby.
 

9.10.2014 - Duchovné cvičenia v Piešťanoch 2014

[Fotogaléria]

Tohtoročné duchovné cvičenia pre Západné Slovensko sa konali v dňoch 9.-12.10.2014 a mali názov "Život vo vierosvetláckej rodine". Brat Marek nás povzbudil k hlbšiemu prežívaniu spoločenstva aj svojej osobnej viery. Predstavil nám myšlienky nášho zakladateľa Jeana Vaniera z listu, ktorý písal na jar tohto roku. Ďakujeme bratovi Marekovi a Pánu Bohu za požehnaný čas duchovných cvičení.
 

24.7.2014 - Neboj sa – Assembly vo Velehrade 2014

[Fotogaléria]

Provincia, do ktorej patria naše spoločenstvá, sa volá “Medzi moriami” a patria do nej krajiny Rusko, Gruzínsko, Litva, Česko a Slovensko. Krajiny, ktoré oddeľujú veľké vzdialenosti, hovoriace rôznymi jazykmi, krajiny s rôznou históriou, kultúrou a duchovnosťou. Čo nás spája? Naši drahí inak obdarovaní, ktorí sa tak stávajú “nástrojmi pokoja a jednoty v tomto svete vojen a rozdelenia” (modlitba Viery a svetla).

Našu provinciu vedie provinciálny koordinátor, ktorý je volený raz za štyri roky delegátmi zo spoločenstiev provincie na stretnutí s názvom “Assembly”. Doteraz našu provinciu viedla Olja Tawricek z Ruska.

Veľké stretnutie Assembly sa konalo aj tento rok v dňoch 24.7.-27.7.2014 v Česku vo Velehrade, významnom pútnickom mieste. Ubytovaní sme boli v krásnej budove gymnázia Stojanov v areáli hlavnej baziliky. Odvahu prísť, prekonať vzdialenosti a rozdiely, nám pomohlo motto stretnutia “Neboj sa”.

Štvrtok
Stretnutie sa začalo vo švrtok 24.7.2014 rannou modlitbou, v ktorej naša slovenská skupinka divadelne zobrazila zázračný rybolov na Genezaretskom jazere. Na slávnostnom otvorení stretnutia nás Česi preniesli do obdobia rozkvitu Veľkej Moravy, navštívili sme každú krajinu našej provincie a spoznali jej charakteristickú črtu a v bazilike sme dostali krížik. Naledovala formácia od Tima a Marie Cecilie – veľmi milých a múdrych manželov z Ameriky, ktorí sú súčasťou hlavného medzinárodného tímu Viery a svetla. Na formácii sme si povedali o zmysle a stavbe spočenstva, ktoré sme si znázornili ako maják. Na skupinkách zdieľania sme stihli spoznať zaujímavých ľudí a zdieľať s nimi pocity, s ktorými sme prišli na stretnutie.

Poobede boli tvorivé dielne, napríklad vystrihovanie a lepenie, litovské tance, futbal, ... Na formácii sme sa dozvedeli viac o tom, aký význam majú voľby v živote Viery a svetla. Večer patril divadelnému festivalu. Každá krajina si pripravila zaujímavé divadlo. Začali sme krásnou rozprávkou v tradičnom gruzínskom prevedení o vtáčatku bez krídel. Priatelia z Česka zahrali veselý vtip. Naša Majka Matiašovská pripravila s našimi vierosvetlákmi príbeh o nástrojoch, ktoré majú nepríjemné vlastnosti, no v rukách majstra stolára dokážu vytvoriť kolísku pre malé dieťa. Rusi v tieňohre zahrali veršovanú rozprávku o zvieratkách. Litovci predstavili malý príbeh o púštnej dune.

Piatok
Na rannej modlitbe nám Maťo a Peťo Hupianoví zahrali Mojžiša a Jozueho pred vstupom do zasľúbenej krajiny. Pokračovali sme skupinkami zdieľania, formáciou a diskusiou o prioritách provincie. Poobede sme mali opäť tvorivé dielne a po nich rozlišovanie o vlastnostiach kandidáta na provinciálneho koordinátora. Potom sme navrhli konkrétnych kandidátov. Najzaujímavejším bodom piatkového programu bol Večer fioretti. Začal sa peknou rozprávkou od Litovčanov. V samotnom pásme fioretti (kvietkov) nám zástupcovia každej krajiny predstavili malý príbeh zo života inak obdarovaných. Niektorí ho porozprávali, ďalší premietli pár fotografií, my sme zahrali malú scénku, Česi si pripravili komix. Deň sme zakončili krásnou hlbokou modlitbou, na jej konci každý dostal od inak obdarovaných z Litvy malý papierový kvietok.

Sobota
Mnohí vierosvetláci z Ruska patria do Pravoslávnej cirkvi a preto sme v sobotu ráno slávili v malom kostolíku pravoslávnu liturgiu. Bolo krásne zúčastniť sa tejto slávnosti. Je veľká škoda, že s nimi nemáme eucharistickú jednotu a tak sme nemohli pristúpiť k svätému prijíjaniu. Po skupinkách zdieľania sme si predstavili kandidátov.

Po obede sme si zvolili novú provinciálnu koordinátorku – Ekaterinu Gachedziladze. Eka bola desať rokov národnou koordinátorkou v Gruzínsku. Popri veľkých skúsenostiach, jazykových znalostiach a schopnostiach (je právničkou v medzinárodnej audítorskej firme) ju zdobí aj stabilné nadšenie pre Vieru a svetlo a krásny vzťah k inak obdarovaným. Veríme, že bude dobre viesť našu nasledujúce štyri roky provinciu. Po voľbe sme potvrdili členov provinciálneho tímu a popriali im Božie požehnanie v ich službe.

Oslavný večer sa niesol v štýle gruzínskej svadby. Zatancovali sme si na tradičnú gruzínsku hudbu, ochutnali gruzínsku čurčchelu (sušenú hroznovú štavu s orieškami), priali sme si krásne priania, ďakovali si, zabavili sa, ... Bol to krásny nezabudnuteľný večer.

Nedeľa
Po nedeľnej rannej modlitbe a raňajkách sme mali posledné skupinky zdieľania. Počas nich prišli pútnici z Česka a autobus našich vierosvetlákov zo Slovenska aj s naším narodným kaplánom bratom Marekom. Veľmi sme sa potešili stretnutiu s našimi kamarátmi :). Spolu s nimi sme prežili slávnostnú svätú omšu v hlavnej bazilike. Počas čítania evanielia Maťo Hupian znázornil Pána Ježiša vstupujúceho na osliatku do Jeruzalema. Pred obedom nám priateľ z Česka Róbert zaujímavo predstavil históriu Velehradu a interiér baziliky. Po obede nás čakalo rozoslanie. Každý dostal na pamiatku ovečku so zvončekom, zaspievali sme si hymnu stretnutia, poďakovali organizátorom a rozlúčili sme sa.

Ďakujeme všetkým, ktorí vložili veľa síl do prípravy stretnutia. Veľmi nás tešilo srdečné priatie a nasadenie českých priateľov. Stretnutie na Velehrade je krásnym príkladom jednoty a radosti zo stretnutia rozdielnych národov. Bude nám dlho svietiť ako maják v smerovaní našej vierosvetláckej loďky.

 

25.4.2014 - Katimavik 2014 - Pod ochranou Sedembolestnej

[Fotogaléria]

V roku 2014 máme na Slovensku rok Sedembolestnej Panny Márie. Takúto krásnu tému sme si nemohli nechať ujsť a tak sme za tému stretnutia zvolili názov "Pod ochranou Panny Márie".
 
Ako špeciálneho hosťa sme pozvali nášho bývalého aktívneho vierosvetláka, teraz už seminaristu, brata Ondreja Ignáca Kudlačák, OJSS. Ten kvôli nám priletel až z Ríma, kde študuje a formuje sa na ceste ku kňazstvu. Je v spoločenstve, ktorého charizmou je veľká úcta k Panne Márii, preto nám dokázal tému predstaviť s veľmi hlbokým pohľadom na tajomstvá bolestí a v nich prežívanej veľkej obetavej lásky Panny Márie.

V piatok 25. Apríla sme vyzdobili a pripravili areál. Začali sme krátkym privítaním a krásnou sv. omšou, ktorú celebroval náš brat Marek. Pri nej sme mu zablahoželali k sviatku jeho patróna sv. Mareka.
Po sv. omši nasledovala prednáška brata Ondreja Ignáca, v ktorej nám predstavil prvé tri bolesti Panny Márie. O nich a aj o našich bolestiach sme sa potom porozprávali v skupinkách zdieľania.
Dobrú náladu a radosť zo stretnutí nám nezobral dážd ani rozvarené rizoto :). Pri večernej modlitbe sme si pripomenuli sv. Jána Pavla II a predložili Pánu Bohu naše vďaky a prosby.

V sobotu sme začali rannou rozcvičkou, ktorá bola kvôli dažďu po prvý krát v histórii Katimaviku vnútri. To nič nezmenilo na tom, aby nám Tonko poriadne nerozhýbal rozospaté končatiny :).
Na rannej modlitbe nám bratislavské spoločenstvá scénkou predstavili všetky bolesti Panny Márie. Podarená bola Zuzka Považanová, ktorá v úlohe Panny Márie na správu, že sa stratili v chráme dvanásťročného Ježiša, reagovala slovom "Jémine" :) a takmer sa rozplakala. Celá scénka bola veľmi pekná. 
Pri ďalšej prednáške nám brat ondrej Ignác porozprával o zvyšných štyroch bolestiach Panny Márie, no tiež o tom, že po jej bolestiach prišla radosť zo zmŕtvychvstania.
Nasledovali skupinky zdieľania a svätá omša.
Poobede sme sa spolu pomodlili ruženec k Sedembolestnej Panne Márii, viedli ho Juraj a Janka Paulechovci čakajúci bábätko.
Po pudingovej prestávke nás Vierka v duchu preniesla do Šaštína a formou výborne pripravených akčných hier sme si priblížili dobu a udalosti vzniku našej národnej svätyne. Štyri tímy museli splniť veselé aj náročné úlohy ako súboj s mečom, jazda na koči, stavba a maľovanie kaplnky. Vymaľovanú kaplnku sme neskôr použili pri procesii, nedeľnej rannej modlitbe a svätej omši.
Tak ako zábavné hry, aj opekačka nemohla byť pre zlé počasie vonku a tak sme si v jedálni dali výborné upečené špekačky a slaninku so zeleninovými šalátmi. S plnými bruchami sme rozprúdili poriadnu zábavu - za pár chvíľ vznikla kapela "Vieroasvetlovanka", ktorá nám zahrala a zaspievala výber ľudových piesní. Rytmická hudba rýchlo zmenila jedáleň na tanečnú sálu. Počas tanečnej prestávky nám divadelný tím zahral divadlo o smutnej princeznej, ktorú nepotešila ani hra na ústnej harmonike, ani vtip, ani pieseň, iba srdečné objatie vierosvetlákov.
Večer sme zažili hlboké chvíle modlitby pri adorácii a pri procesii s Pánom Ježišom v Najsvätejšej otlárnej sviatosti.

Ráno Nedele Božieho milosrdenstva nám prinieslo tak veľmi očakávané slnečné lúče. Po rannej rozcvičke a raňajkách, sme v scénke pezinského spoločenstvo navštívili baziliku v Šaštíne a uctili si Sedembolestnú Pannu Máriu.
Vrcholom, aj záverom nášho stretnutia bola nedeľná svätá omša, ktorú celebroval brat Marek. Bolo krásne, že sme si pripomenuli viaceré krásne témy - nesmiernu hĺbku Božieho milosrdenstva, ochranu našej matky Sedembolestnej Panny Márie a veľkosť pápeža Jána Pavla II., ktorý bol v tento deň svätorečený.

Do svojich domovov sme si odniesli povzbudenie, vďačnosť za krásne chvíle stretnutia, zábavy a modlitby a túžbu stretnúť sa o rok na tom istom mieste s novou krásnou témou :).

 

20.10.2013 - Duchovné cvičenia Viera a svetlo - prameň života

[Fotogaléria]

Exercičný dom jezuitov v Piešťanoch opäť privítal vierosvetlákov, aby sa prehĺbili v láske k blížnym, k nášmu hnutiu a predovšetkým k Bohu. Na rozdiel od minulých rokov sa tohtoročné duchovné cvičenia konali na jeseň. Príroda sa sfarbila do krásnych farieb a stromy potichu odovzdávali tohtoročné listy späť na zem, aby sa opäť stali zdrojom života. Tak aj my sme prišli s vďakou odovzdať Bohu mnohé výnimočné pestré okamihy a stretnutia tohto roku, aby boli pre nás povzbudením i poučením do ďalších dní.
 
Už pri zvítaní sme pocítili jednotu a radosť zo stretnutia dobrých priateľov. Dobrí priatelia vedia spolu aj mlčať a tak sme sa snažili prežiť duchovné cvičenia v tichu. Naše srdcia sme naplnili modlitbou a vzácnymi myšlienkami pri svätých omšiach, prednáškach, osobnom rozjímaní, zdieľaní v skupinách a celonočnej adorácii.

Téma duchovných cvičení niesla názov Viera a svetlo - prameň života. Ďakujeme bratovi Marekovi, ktorý nás povzbudil k tomu, aby sme sa sa prehĺbili vo vďačnosti, v snahe budovať spoločenstvo, ale aj v snahe o osobný duchovný rast. Všetka naša snaha má byť vyvážená s jediným oporným bodom - naším dobrým Pánom Bohom. Túto snahu si chceme uchovať čo najdlhšie a pozývame k nej aj tých, ktorí neboli na duchovných cvičenaiach.
 

22.9.2013 - Národný pochod za život v Košiciach

[Fotogaléria]

So skupinkou vierosvetlákov nielen z Košíc sme sa s radosťou v srdci pridali k 80 000 ľuďom a spoločne sme pochodovali za úctu k životu, rodine a nenarodeným. Sme radi, že prítomných pútnikov mohla naša vierosvetláčka Anička Zlacká obohatiť svojím svedectvom o kráse a hodnote života s inak obdarovaným dieťaťom. Inak obdarované deti sú znevýhodnené a ešte viac ohrozené už pred narodením, hoci sú rovnako plnohodnotným človekom ako zdraví ľudia a sú vzácnym darom pre rodinu a pre svet.

Ďakujeme Pánu Bohu za túto požehnanú akciu a vyprosujeme, aby Pochod za život priniesol svoje ovocie.
 

27.7.2013 - Stretnutie v Nitre - Oslava 25. výročia Viery a svetla na Slovensku

[Fotogaléria]

Kto tam bol, nezabudne, kto nebol, aspoň prostredníctvom týchto riadkov nech má účasť na radosti, ktorú sme tam zažili a odniesli si do svojich domovov...

Koncom júla sa vierosvetláci zo všetkých kútov Slovenska stretli v Nitre, aby tam Pánovi ďakovali za dobrodenia, ktoré im – ktoré nám dal... Najmä za 25 rokov Viery a svetla na Slovensku.

Taká veľká oslava, pravdaže, nemohla trvať len pár hodín. Preto sme pricestovali už vo štvrtok (niektorí nadšenci z tímu priateľov aj skôr :) ) a po krátkom zoznámení sa s Kňazským seminárom sv. Gorazda sme sa stretli v kaplnke seminára na prvej spoločnej sv. omši. Po nej a po večeri nasledovala paraliturgia umývania nôh. Niektorí z nás ju zažili prvýkrát, no aj tí, čo už tento obrad poznali, opäť prežívali jeho hĺbku a nechali sa zasiahnuť jeho posolstvom.

Piatok už tradične patrí ukrižovanému Pánovi, nuž i my sme sa rozhodli putovať na Kalváriu. Slniečko, ktoré neúnavne hrialo a pražilo, sprevádzalo našu krížovú cestu. Jednotlivými zastaveniami sme všetci spolu – rodičia, priatelia i inak obdarovaní kráčali až hore ku krížu (jej text si môžete stiahnuť v časti Dokumenty). Po krížovej ceste sme mali piknik na vrchole kalvárskeho kopca. Svätú omšu v kostole pod Kalváriou pre nás slúžil otec biskup Dominik Tóth a z jeho slov každý mohol vycítiť, že inak obdarovaní sú blízki jeho srdcu a že má veľmi blízko aj k ich rodičom a priateľom.

V sobotu naše oslavy vrcholili Národnou púťou inak obdarovaných. Púť sa začala slávnostnou sv. omšou v Katedrále sv. Emeráma. Po nej sme sa zhromaždili v Gotickej priekope. Prostredie priekopy zdobili obrazy patrónov našich spoločenstiev, nechýbal ani tieň, ani slnko :), nechýbala ani radosť – a bolo ju cítiť mnohorako: z piesní, z úsmevu, z balónov letiacich k nebu nesúcich časť našej vierosvetláckej modlitby, či z rôznych hudobných nástrojov nášho vierosvetláckeho orchestra... V programe pre pútnikov sme spomínali na začiatky nášho hnutia vo svete i na Slovensku, každé spoločenstvo sa predstavilo malým vystúpením. A „jazyková bariéra“ bol neznámy pojem, ani ruskí priatelia sa necítili osamotení a cudzí. Na záver púte rozozvučal priestor gotickej priekopy nádherný hlas opernej speváčky, sestry nášho inak obdarovaného Števka, Evky Šuškovej. Jej vystúpenie sprevádzal na klavíri jej brat Matúš Matiašovský a unikátne hudobno-pantomimické zoskupenie – náš vierosvetlácky kartónový orchester.

V sobotu večer sme si pripomenuli históriu a život Viery a svetla na Slovensku scénkou a filmom „Strom života“. Večer patril oslave našich „narodenín“ – zabavili sme sa pri hudbe, tanci a nechýbala ani veľká narodeninová torta :).

Nedeľa už bola posledným dňom našej spoločnej oslavy. Jej vrcholom bola – ako inak – sv. omša, opäť v kaplnke seminára. Po slávnostnom nedeľnom obede sme sa už začali rozchádzať domov...

Z Nitry sme odišli, no radosť v srdciach sme si odniesli do svojich domovov. A budeme z nej žiť snáď ďalších päť rokov... kým sa niekde opäť nestretneme, aby sme oslávili 30. výročie založenia Viery a svetla na Slovensku. 
 

29.6.2013 - Púť do Turzovky

[Fotogaléria]

Vierosvetláci z Bratislavy, Pezinku, Trnavy, Piešťan a Žiliny sa stretli na púti do Turzovky. Na pútnickom vrchu sme mali sv. omšu, piknik a ruženec Božieho milosrdenstva. Cestou späť sme v autobuse tak veselo spievali jednu pieseň za druhou, že na konci jedných bolelo hrdlo, druhých uši, ale všetkých spájala dobrá nálada :).
 

26.4.2013 - Katimavik 2013

[Fotogaléria]

"Malé veci s veľkou láskou". Tento rok sme sa na Katimaviku naučili od sestry Terezky Ježiškovej, že na dosiahnutie svätosti netreba robiť veľké veci. Stačí tie malé vykonávať s láskou. O malej ceste sestry Terezky nám porozprával vzácny hosť, karmelitán p. Rudolf Bartal.

Program Katimaviku sa začal v piatok poobede slávnostným privítaním a vyvesením vierosvetláckej vlajky. Nasledovala spoločná svätá omša, príhovor p. Rudolfa. V rámci večernej modlitby sme si uctili relikviu sestry Terezky.

V sobotu ráno sa predbiehalo jarné slnko s veselou skupinkou ranostajov, kto nás prvý vytiahne na rannú rozvičku. V rannej modlitbe nám bratislavské spoločenstvá priblížili cez pantomímu život a myšlienky sestry Terezky. Nasledoval ďalší príhovor otca Rudolfa, skupinky zdieľania a svätá omša. 

V sobotu poobede sme si oddýchli, zahrali futbal a volejbal. Tému stretnutia sme si prakticky vyskúšali na workshopoch. V skupinkách sme vyrábali malé tiché hudobné nástroje, pozdravy, farbili sme tašky, išli sme na vychádzku a na drevo, pripravili sme malé divadielko. Namiesto večere sme mali opekačku. Ako je už zvykom, popri jedení dobrej špekačky a slaninky sa spievalo a tancovalo. Opekačku okorenilo divadelné predstavenie, v ktorom Vlk pomáhal Červenej karkulke, obrátil Ježibabu na dobré a spolu s nenapraviteľným klamárom Pinokiom prišli pozdraviť Vierosvetlákov na Katimavik. Večerná modlitba bola pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. V sviečkovej procesii sme odprevadili Pána Ježiša do modlitebne, kde nasledovala osobná adorácia v tichu.

V nedeľu ráno nás pezinské spoločenstvo v scénke prenieslo medzi sestry Karmelitánky, aby sme si vypočuli životný odkaz sestry Terezky. Bolo pekné počasie a tak sme svätú omšu mohli sláviť vonku. Po slávnostnom nedeľnom obede sme sa rozlúčili vo vďačnosti za krásny spločne strávený čas a v radosti, že sa v lete stretneme v Nitre na oslavách 25. výročia príchodu Viery a svetla na Slovensko.

 

2.2.2013 - Ples v Košiciach

[Fotogaléria]

Na Sviatok svetla sme sa všetci spoločne stretli, aby sme tento deň oslávili najskôr slávnostnou svätou omšou, ktorú nám slúžil otec Daniel Gurský. Po nej sme sa presunuli do neďalekej reštaurácie, kde nás čakalo plesanie, jasanie, tanec, spievanie, zábava, dobrá hudba a jedlo. Vzácnymi hosťami tento rok boli Noe a jeho žena, ktorí za nami prišli z dávnych biblických čias, aby s nami putovali na svojej lodičke, ktorá je aj nám, vierosvetlákom, tak blízka.
 

28.1.2013 - Putovanie sochy Panny Márie po rodinách

[Fotogaléria]

Na plese v Trenčíne sme spolu otvorili oslavy 25. výročia Viery a svetla na Slovensku. Okrúhle jubileum bolo pre nás pozvaním nielen k veselej oslave, ale aj k prehĺbeniu vďaky, modlitby a vzťahov v našich rodinách a spoločenstvách. A tak sme na plese odovzdali rodine Hupianovej sochu Panny Márie, aby začala svoju púť po Slovensku. Jej púť trvala až do celoslovenského stretnutia v Nitre, ktoré sa konalo na konci júla.

Každé spoločenstvo malo možnosť prijať Pannu Máriu na dva až tri týždne. Pri Panne Márii sa stretávali viaceré rodiny alebo jednotlivci a spolu sa modlili ruženec. Spolu so sochou putovala pamätná kniha na zapísanie zážitkov a odkazov a tiež brožúrka Cesta Viery a svetla s Matkou svetla, kde si všetci mohli prečítať zamyslenia nad tajomstvami ruženca od Aničky Viglašovej. V modlitbe sv. ruženca sme sa modlili za naše rodiny, trápenia, ale aj za naše hnutia Viera a svetlo na Slovensku a vo svete.

Pri Panne Márii sa zrodilo naše hnutie. Sme veľmi radi, že po mnohých rokoch môžeme stále prichádzať k nej v našom hnutí a prosiť ju o pomoc a orodovanie.
 

26.1.2013 - Ples 2013

[Fotogaléria]

Máš rád tanec? Milé stretnutia? Vieru a svetlo? Si zo Západného alebo Stredného Slovenska? Tak potom sme sa určite stretli v januári na plese v Trenčíne :). Bolo krásne, však! No s peknými spomienkami sa chceme podeliť aj s vami, ktorí ste na našom plese neboli.

V sobotu 26.1.2013 ráno sme sa vydali na cestu do Trenčína. Po náročných ranných prípravách sa poobede objavila krásne vyzdobená sála a ešte krajšie vyzdobení vzácni hostia. Zjednotenie celej vierosvetláckej rodiny sa prehĺbilo na úvodnej svätej omši s hlavným celebrantom bratom Marekom. Ako obetný dar sme priniesli sochu Panny Márie, zemeguľu, pokrytú dobrými ľuďmi a aj svetielkami nášho hnutia a dobrý chlebík a vínko. Veľký spevokol pod vedením Ivky Urbanovej naštartoval atmosféru spoločnej radosti.

Po svätej omši sa začal program slávnostným otvorením plesu a zároveň otvorením osláv 25. výročia hnutia Viera a svetlo na Slovensku. Predstavitelia všetkých spoločenstiev si postupne odpálili sviečku v poradí vzniku jednotlivých spoločenstiev a na záver sa zapálila veľká svieca symbolizujúca naše oslavy. Valčík Na krásnom modrom Dunaji už tradične odštartoval prvé tanečné kolo.

Tanečné kolá plné vynikajúcej hudby a rozmanitých tanečných kreácií, striedal zaujímavý program - chutná večera, program trnavského a žilinského spoločenstva a bohatá tombola. Krátko po polnoci  sme sa spolu pomodlili, unavení hosita išli spať a nezmari zostali na parkete až do pol štvrtej nad ránom.

Hlavným bodom nedeľného programu bola spoločná slávnostná svätá omša opäť s bratom Marekom. Na záver svätej omše sme spolu s pezinským spoločenstvom vyslali na púť sochu Panny Márie, ktorá bude od plesu až po letné oslavy v Nitre putovať po jednotlivých spoločenstvách a rodinách na celom Slovensku.
 

8.8.2012 - Stretnutie provincie na Ukrajine - oslavy 40. výročia Viery a svetla

[Fotogaléria]

V dňoch 8.8. až 13.8 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie našej provincie Medzi moriami. Bývali sme v krásnom hoteli priamo v Ľvove. Bolo nás takmer 350 vierosvetlákov z Ruska, Gruzínska, Litvy, Ukrajiny, Talianska, Česka a Slovenska. Spoločne sme putovali na mariánske pútnické miesto zvané Hošif, kde sme sa stretli s ďalšími našimi bratmi a sestrami z Ukrajiny. Hošifská hora sa tak zaplnila tisíckou viersosvetlákov. Stretnutie bolo plné radosti, priateľstva a Božích milostí.
 

28.4.2012 - Katimavik 2012

[Fotogaléria]

Tento rok sme si na Katimaviku povedali niečo o živote blahoslaveného Jána Pavla II., pozreli sme si zaujímavý film z jeho života a uctili sme si relikviu sv. Otca v podobe kvapky krvi.
Ranná modlitba v sobotu bola spojená so scénkou, v ktorej sme si priblížili veľký deň zvolenia Jána Pavla II. za hlavu cirkvi a prvú cestu novozvoleného pápeža do Mexika. Poobede nesmela chýbať modlitba svätého ruženca, športové hry a opekačka so živou hudbou. Počasie nám prialo a tohtoročný Katimavik bol asi najhorúcejší zo všetkých. Večer sme mali sviečkový sprievod spojený s úctou k Božiemu milosrdenstvu a nočnou adoráciou.
V nedeľu ráno nám naši Inak obdarovení z Pezinského spoločenstva zahrali scénku mierového stretnutia veľkého pápeža Jána Pavla II s predstaviteľmi rôznych náboženstiev v Assisi. Po svätej omši, rozoslaní a dobrom obede prišiel čas rozlúčky, ktorý  najviac nemáme radi, ale je súčasťou všetkých našich stretnutí. A tak znova obohatení o veselé aj duchovné zážitky tešíme sa na ďalší Katimavik o rok 

 

28.1.2012 - Ples Jasaj v Pánovi - Hosanna 2012

[Fotogaléria]

Tentokrát náš ples niesol v sebe podtému ,,Hosanna Bohu na výsosti." Ako obetný dar sa na plesovej sv. omši nieslo srdce a v ňom koruna. Na vysvetlenie jeho významu nám naše talentované Vierosvetláčky Magdalénka a Anička zložili špeciálne na túto príležitosť originálnu pieseň, ktorú sme si zaspievali počas sv. omše. Po slávnostnom otvorení plesu, spojeným s úvodnou scénkou Nitrianskeho spoločenstva a prípitkom nasledovala chutná večera a mohlo sa začať naše jasanie v Pánovi. A jasalo sa naozaj na 100%. Program spoločenstiev bol veľmi pestrý. Ako prvé nám zatancovali dievčatá z Bratislavy tanec s anjeskými krídlami. Spoločenstvo sv. Kláry z Pezinka si pripravilo peknú scénku na tému o rozsievačovi. Naši chlapi si priniesli ozembuch a búchali čo to dalo a spievali z plného hrdla. Úžasná bola aj scénka Žilinského spoločenstva o Lazarovi a boháčovi. Počas dvoch tanečných prestávok prebiehala ako tradične tombola, ktorá sa tiež nemala tentoraz za čo hanbiť, pretože bola opäť bohatá na darčeky.  No a nesmela ako každý rok chýbať ani polnočná modlitba, v ktorej sa predniesli naše prosby a vďaky Nebeskému Otcovi. A nakoniec tým, ktorým sa ešte nechcelo spať, pokračovali v tanečnej zábave do rána bieleho. Vďaka Ti Pane, že sme sa mohli tešiť na Tvoju slávu. :).

Prečítajte si aj dojmy z plesu od Lýdie Trubačovej.
 

26.8.2011 - Púť do Lúrd

[Fotogaléria]

[Fotogaléria - cesta vlakom]

Po desiatich rokoch sme opäť putovali za Pannou Máriou do Lúrd. Prišli sme s mnohými úmyslami, zvlášť sme sa však zjednotili vo vďake za naše pekné hnutie Viera a svetlo, ktoré vzniklo na púti v Lurdoch pred štyridsiatimi rokmi.
 
V piatok ráno sme v Bratislave plní očakávania nasadli do vláčiku. Napriek veľkej horúčave bola cesta zaujímavá a veselá. V sobotu podvečer nás čakali príjemné hotely Florida a Angelic, v ktorých sme strávili tri dni a tri noci. Mnohí sme ešte prežili večer na krásnej sviečkovej procesii. V nedeľu zavčas ráno sme mali ďakovnú svätú omšu pri lurdskej jaskynke. Po nej sme zapálili veľkú sviecu - náš dar pre Pannu Máriu. Pred obedom sme sa zúčastnili na medzinárodnej svätej omši v podzemnej bazilike Pia X. Dotkla sa nás hlboká modlitba veľkého množstva veriacich z celého sveta, krásna liturgia a hudba. Po obede nám naša sprievodkyňa vierosvetláčka Anička predstavila Lurdy ako pútnické miesto, zúčastnili sme sa na eucharistickej a sviečkovej procesii. V pondelok sme spoločne prežili svätú omšu a krížovú cestu, voľný čas mnohí využili na tichú modlitbu pri jaskynke alebo v bazilike či kúpanie sa v lurdskej vode. V utorok poobede nás čakal vierosvetlácky program v neďalekom areáli francútskej charity Cité Saint-Pierre. Absolvovali sme poznávaciu prechádzku, svätú omšu a pomazanie chorých.
 
Pomaly prišiel čas zbaliť sa a rozlúčiť s týmto svätým miestom. Pri nástupe do vlaku v stredu naobed sa nejednému v očiach zaligotala slza. Domov sme prišli povzbudení a s krásnymi spomienkami. Ďakujeme zvlášť Tonkovi a Ľudke Gebauerovým a Aničke Viglašovej za veľa času a síl ktoré obetovali pri príprave a priebehu tejto púte. Nepoškvrnená Panna Mária oroduj za nás! Svätá Bernadeta oroduj za nás!
 

29.4.2011 - Katimavic 2011

[Fotogaléria]

Prípravu na veľkú púť do Lúrd sme začali na spoločnom víkendovom stretnutí - Katimavicu. Jednotlivé časti programu spájala téma "Celý Tvoj, Mária". Piatok bol časom radosti z opätovného stretnutia, spoznávania nových kamarátov a zjednotenia sa pri stretnutí v skupinke, svätej omši. Večer sme držali palce našim hokejistom a tešili sa z ich víťazstva. V sobotu sme mali rannú rozcvičku, tvorivé dielne, športové aktivity a súťaže. Počas dvoch krásnych prednášok našej vierosvetláčky Aničky Viglašovej sme sa duchom preniesli k jaskynke zjavenia do Lúrd. Deň vyvrcholil eucharistickou procesiou k vytvorenej Lurdskej jaskynke. V nedeľu sme mali svätú omšu a pozreli sme si blahorečenie Jána Pavla II. Ďakujeme Ľudke a Tonkovi Gebaueurovým, Aničke Viglašovej a bratovi Marekovi za organizáciu a vedenie tohto krásneho stretnutia.
 

24.2.2011 - Duchovné cvičenia Piešťany 2011

[Fotogaléria]

V dňoch 24.-27. februára 2011 sme sa stretli v Piešťanoch na duchovných cvičeniach pre Západné Slovensko. Brat Marek nám múdro a pútavo rozprával na tému "Vo svetle Evanielia - človek ako dar". Ďakujeme Ti brat Marek za tvoje slová, vďaka ktorým sme mohli objavovať hodnotu života, priateľstva, kríža, ... Ďakujeme aj Tebe Lenka za organizáciu týchto duchovných cvičení.
 

29.1.2011 - Ples

[Fotogaléria]

Na tradičnom plese s názvom "Jasaj v Pánovi" sa nás opäť stretlo viac ako sto členov a priateľov nášho hnutia. Začiatok aj koniec plesu sme spoločne prežili na svätej omši. Aj našu radosť, zábavu a tanec chceme prežívať s Pánom Ježišom a Pannou Máriou. Program spestrili scénky niektorých spoločenstiev, tombola a spev ľudových piesní s akordeónom. Vytvorili sme si vynikajúcu atmosféru, každý kto mohol (aj kto nemohol :) ) sa dobre vytancoval.
 

3.5.2008 - Národná púť do Šaštína - 20 rokov Viery a svetla na Slovensku

[Fotogaléria]

V roku 2008 sme sa dožili dvadsiateho výročia príchodu nášho hnutia na Slovensko. Príprava na veľké oslavy začala v našich rodinách, kde sme sa modlili za naše hnutie pri putovnej pietnej soche z Šaštína. Oslavy trvali niekoľko dní. V saleziánskom rekreačnom stredisku Sales v Bratislave sa zišlo vyše sto vierosvetlákov z celého Slovenska. Spolu sme sa rozprávali, zdieľali, modlili, tancovali a pripravovali program púte. Stredobodom oslavy bola v sobotu Národná púť ľudí s mentálnym postihnutím v Šaštíne, ktorú pripavilo naše hnutie. Nezabudneme, že na slávnostnej svätej omši pán biskup Ján Orosch nazval nás chorých ľudí pokladmi Cirkvi. Po svätej omši sme predviedli prítomným pútnikom program, ktorý sme si pripravili. Ďakujeme Ivke Urbanovej a bratovi Marekovi za organizáciu a duchovné vedenie tohto krásneho stretnutia, ktoré veľmi prehĺbilo naše vzťahy a chuť odvážne sa plaviť na našej vierosvetláckej loďke.