Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Kronika

22.5.2011 - Deň rodiny

[Fotogaléria]

Základom spoločenstiev nášho hnutia sú rodinky s inak obdarovanými deťmi. Preto sme sa radi zúčastnili Dňa rodiny v meststkom parku organizovanom Centrom pre rodinu v Nitre a Fórom kresťanských inštitúcií. Bol pripravený veľmi pestrý zaujímavý program - súťaže, aktivity pre rodiny, tance, koncerty, ... Na trhu neziskových organizácii sme predstavili aj naše hnutie. Veľmi sa nám páčil koncert Zuzky Smatanovej, náš Peťo Hupian dokonca získal jej podpis. Príjemné počasie prispelo k tomu, že stretnutie na Dni rodiny bolo veľmi pekné.
 

10.4.2011 - Krížová cesta

[Fotogaléria]

Na našom druhom pôstnom stretnutí sme kráčali s Pánom Ježišom krížovouj cestou. Spolu s farnosťou v Nitre na Klokočine sme rozjímali nad tým, ako sa s trpiacim Pánom Ježišom zjednocujú inak obdarovaní v ich kríži. K tomu nám poslúžili hlboké texty krížovej cesty, ktoré napísala naša kamarátka vierosvetláčka z Piešťan Anička Vigľašová.
 

30.1.2011 - Ples 2011

[Fotogaléria]

"Jasaj v Pánovi!" Tento citát zo Svätého Písma je nám Vierosvetlákom veľmi blízky a plne ho prežívame na našom tradičnom plese. Aj tento rok sa na plese stretlo skoro celé nitrianke spoločenstvo. Na plese sme sa zabávali, tancovali a spievali. Do spoločného programu sme pridali úvodnú scénku a tešili sme sa, že moderátorom plesu bola naša Janka. K peknému prežívaniu plesu neodmysliteľne patria aj srdečné stretnutia s členmi iných spoločenstiev, vzájomné rozhovory a svätá omša. Na plese sa nám veľmi páčilo a o rok určite opäť prídeme.
 

7.11.2010 - Maľovanie šatiek

[Fotogaléria]

Na novembrovom stretku nám Veronika Géciová predviedla, ako sa farbia hodvábne šatky. Abstraktné vzory sme vyrobili nanesením farieb na šatku a následným posypaním soľou.
 

26.9.2010 - Rozlúčka s pátrom Thomasom

[Fotogaléria]

Po radostnom lete a peknom výlete v Motyčkách sme sa na ďalšom stretnutí rozlúčili s naším pátrom Thomasom Tulungom. Odišiel z Nitry a začal pôsobiť v Bratislave. Páter Thomas nás sprevádzal jeden rok a prežili sme spolu veľa chvíľ - na stretnutiach, na plese, na duchovných cvičeniach, aj na prázdninovom výlete. Po svätej omši sme pre pátra namaľovali na tričko symbol hnutia Viera a Svetlo a s nacvičenou pesničkou sme mu ho venovali ako darček. Sme vďační Pánu Bohu za pátra Thomasa a pátrovi za jeho ochotu, láskavosť a slová povzbudenia.
 

2.9.2010 - Výlet na Motyčky Chváľte Pána

[Fotogaléria]

Náš druhý výlet na Motyčky niesol názov "Chváľte Pána". Jeho ústrednou témou bol Žalm 150. Podľa tohto žalmu sme sa snažili chváliť nášho Pána spevom, hrou, modlitbou, radosťou z priateľstva. Na výlete nás duchovne viedol páter Thomas Tulung. Navštívili sme aj pána Sanigu, ktorý kŕmi vtáčiky. A tak sme mohli chváliť Pána aj za krásnu prírodu.
 

27.6.2010 - Opekačka

[Fotogaléria]

Na stretnutí pred veľkými prázdninami sme si spravili opekačku na dvore Misijného domu na nitrianskej Kalvárii. Aj sme si pochutili, aj zaspievali a zatancovali pri živej hudbe. Okolo nášho hudobníka Vítka sa vytvoril veselý spevokol. O to lepšie sa nám tancovalo na trávnatom "parkete".
 

17.8.2009 - Výlet na Motyčky Pán je môj pastier

[Fotogaléria]

Rodičia Hupianoví nám vybavili ubytovňu v krásnom prostredí Donovalov - v obci Motyčky. Počas piatich dní sme sa lepšie spoznali, zabavili sa, oddýchli si a tiež sme sa viac priblížili k Pánu Bohu. Jeden deň išli rodičia na náročný turistický prechod z Korytnice cez Kozí chrbát na Donovaly. Menej zdatní turisti boli po túre celkom vyčerpaní a okrem ubolenýh nôh si priniesli ponaučenie, že so Stankom Kudlačákom už na "oddychovú prechádzku" viac nepôjdu. Kým rodičia spoznávali krásy hôr Slovenska, deti sa plavili Ohňovou zemou a získali vzácny poklad. Na našom výlete sme si opäť uvedomili, že "Pán je môj pastier, nič mi nechýba.".
 

19.4.2009 - Oslavy Igorovej štyridsiatky

[Fotogaléria]

Aleluja! Náš Igor Hudec sa dožil okrúhleho výročia - štyridsiatky. Spolu s jeho mamičkou Gabikou nám pripravili krásnu oslavu práve na nedeľu Božieho milosrdenstva. Po slávnostnej svätej omši u sestier Kráľovnej apoštolov sme prijali pozvanie Hudecovích a v záhradke pri ich dome sme sa spolu radovali z veľkého daru - že sa pred 40 rokmi narodil náš Igor. Nechýbala torta, spev, hry a veselá atmosféra.
 

7.12.2008 - Mikuláš

[Fotogaléria]

Mikuláš dobrým deťom z nitrianskeho spoločenstva priniesol sladkosti. A aj dobrým dospelým sa niečo ušlo :).
 

28.8.2008 - Výlet v Banskej Belej

[Fotogaléria]

Prvý samostatný výlet nášho spoločenstva sa uskutočnil v prekrásnom prostredí stredného Slovenska - v Banskej Belej. Prežili sme spolu štyri krásne dni. Veľmi sme sa tešili, že bol s nami aj kňaz, páter Róbert Balek. Hry a šport tak veľmi vhodne dopĺňal duchovný prgram - spovede, svätá omša. Veľmi sa nám páčila olympiáda a tiež púť do lesa k Panne Márii. Spestrením výletu bola aj návšteva manželov, ktorí sa našli pri práci v Arche - Talian a Slovenka. Na tento výlet radi spomíname.
 

8.7.2007 - Opekačka s verbistami

[Fotogaléria]

Na letnom prázdninovom stretku sme si po svätej omši pripravili ohník o opiekli na ňom špekačky. Veľmi sme sa tešili stretnutiu s verbistami - pátrom Thomasom a Róbertom a bratom Paľkom.
 

15.4.2007 - Prechádzka v parku

[Fotogaléria]

Po slávnostnej svätej omši u sestier Kráľovnej apoštolov na sviatok Božieho milosrdenstva sme išli na prechádzku do parku. Nadýchali sme sa čerstvého jarného vzduchu a potešili sme sa zvieratkám, ktoré v parku chovajú.
 

10.3.2007 - Rozlúčka s pátrom Lukášom

[Fotogaléria]

Verbista páter Lukáš Twardovski bol dlho naším duchovným pastierom. Po jeho preložení z Nitry do Terchovej sme sa s ním museli rozlúčiť. Ako dobrý hudobník nám na rozlúčku spravil pekný koncert. Pátrovi Lukášovi ďakujeme za jeho prítomnosť medzi nami a vyprosujeme mu požehnanie do ďalšieho pôsobenia.
 

10.9.2006 - Stretnutie u sestier Panny Márie Útechy

[Fotogaléria]

V poslednom čase sa stretnutávame u sestier Panny Márie Útechy. Sestry nám poskytujú ich kaplnku a stretávaciu miestnosť, za čo sme im veľmi vďační. Svätú omšu celebroval páter Pavol Kobliha. Po svätej omši sme pokračovali spoločným programom.