Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Voľby v Spoločenstve sv. Alžbety
(Košice, 30.9.2019)
Počet fotografií: 3
V nedeľu 15.9.2019 sme strávili čas rozlišovania v spoločenstve sv. Alžbety. Opäť sme prežili požehnaný, krásny spoločný čas. Toto spoločenstvo prežíva čas kedy nie je vsetko jednoduché a krásne a cítia že ľudia a sily ubúdajú. Rozhodli sa zabojovať a počas jedného roka vyhrnúť rukávy a zachrániť spoločenstvo. Počas volebného dňa sme nezvolili zžadneho nového vedúceho, len sme prerozdelili úlohy medzi všetkých členov. Víťovi chceme poďakovať za jeho službu vedúceho spoločenstva, za všetky obety a otvorené a láskavé srdce. Myslíme na vaše spoločenstvo, aby Duch svätý vanul a ukazoval vám ten správny smer a bol pri všetkych rozhodnutiach. Sme radi ze vás máme.
Národný pochod za život 22.9. 2019
(Slovensko, 30.9.2019)
Počet fotografií: 18
V nedeľu 22.9. 2019 sme bojovali za život. Za život nenarodených detí, za život inak obdarovaných detí, ktorí sú pre nás tiež veľkým darom.
Voľby v Spoločenstve sv. Matky Terezy
(Košice, 30.9.2019)
Počet fotografií: 12
Dňa 14.9. 2019 sa konali voľby v spoločenstve sv. Matky Terezy v Košiciach. Prežili sme naozaj pekný, požehnaný spoločný čas. Veronike veľmi ďakujeme za jej dlhoročnú službu spoločenstvu ako vedúcej, dakujeme sa jej obetavé srdce a láskavý prístup. Novým vedúcim spoločenstva sa stal dlhoročný vierosvetlák: Ferko Rakoci. juhuuuuuu, Ferkovi gratulujeme a prajeme silný prievan Ducha svätého. Sme radi ze vas mame.
Voľby v Spoločenstve sv. Gorazda - BA
(Bratislava , 30.9.2019)
Počet fotografií: 25
Dňa 8.9. 2019 sa v Spoločenstve sv. Gorazda v Bratislave konali voľby nového vedúceho spoločenstva. Chceme sa veľmi poďakovať Janke Paulechovej za roky kormidlovania bratislavskej lodičky, za službu, lásku a čas venovaný spoločenstvu. Myslíme Janka na teba, aby sa aj male babätko v brušku šťastne narodilo (už o pár dní) a vďaka za vašu krásnu rodinku. A novými koordinátormi spoločenstva sa stali - Tonko a Ludka Gebauerovci. Veľmi sa tešíme, gratulujeme a prajeme veľa síl a Ducha Svätého do novej služby v našom spoločenstve.
Júlová opekačka v Nitrianskom spoločenstve
(Nitra, 30.9.2019)
Počet fotografií: 23
V čase letných prázdnin je tradičnou aktivitoi spoločenstva opekačka. Tá sa konala v nedeľu 21.7. v Nitre na Kalvárii. Tento rok sa opekačka niesla v netradičnom duchu s názvom Hot-dog párty. Začali sme ako zvyčajne sv. omšou v kaplnke. Sprevádzal nás radostný spev za sprievodu gitary. Pripravené pečené klobásky a párky sme si vďaka dobrodincom vychutnali ako v reštaurácii. Po výdatnej dobrote sa začala tancovačka, za hudobného doprovodu nášho rock-n-roll-ového hudobníka Vítka a nášho verného duchovného otca pátra Strečku. My ostatní sme si s chuťou zatancovali a zaspievali do sýta, až nám klobásky vytrávilo. Na záver sme ešte poďakovali Bohu v modlitbe za nádherný spoločný čas a poprosili o Jeho ochranu po zvyšok prázdnin.
Stretko september
(Trnava, 13.9.2019)
Počet fotografií: 20
Milý Vierosvetláci opäť sme sa stretli po letných prázdninách 7. septembra na našom stretku. Začínali sme so svätou omšou v bazilike svätého Mikuláša, po nej k nám zavítal Páter Cyril s ďalším františkánom, ktorého viacerí dobre poznáme s Patrom Gineprom. Páter Ginepro bol z Nových Zámkoch preradený k nám do Trnavy veľmi sa tešíme z jeho návštevy a z času strávený s ním. Zahrali sme si aj scénku ako apoštoli chytali ryby a po nej sme aj modelovali z cesta rôzne rybičky a iné vodné živočíchy :)
10. výročie Peziského spoločenstva
(Pezinok, 22.8.2019)
Počet fotografií: 44
V sobotu, 17. augusta naše Spoločenstvo sv. Kláry oslavovalo 10. výročie svojho vzniku a trvania Bola to príležitosť na vrúcne poďakovanie nášmu Bohu, ktorý nás do Hnutia VaS povolal, pomáhal nám celých týchto požehnaných 10 rokov, aby sme sa spoločne stretali, stali sa priateľmi, učili sa, čo je to pravé priateľstvo, aby sme medzi sebou do popredia stavali tých najslabších, inak obdarovaných, aby sme spolu prežili veľa stretnutí,svätých omší, duchovných cvičení, krásnych pútí, plesov, Katimavikov, dovoleniek a výletov. Toto okrúhle výročie sme oslávili v prvom rade svätou omšou, ktorá je tým najkrajším vďakyvzdaním, akého sme schopní. Svätú omšu celebroval náš brat Marek, ktorý celých 10 rokov stál pri našom spoločenstve, pomáhal pri jeho zrode, slúžil nám vysluhovaním sviatostí a vštepoval nám podstatu spirituality Viery a Svetla a hlavne bol vždy s nami. Sme veľmi šťastní, že je medzi nami a ďakujeme za neho Pánovi. Radovali sme sa aj z toho, že naše pozvanie prijali aj viacerí vierosvetláci z okolitých spoločenstiev, hlavne naša hlavná koordinátorka Janka, ďalej Anička Vigľašová s Ivetkou z Piešťanského spoločenstva, z Bratislavy Monika a Henika, z Trnavy Tánička s Peťkom a mamičkou Máriou, naša drahá Veronika, ktorá bola v našom spoločenstve priateľkou, pokým sa neodsťahovala a z Máriinej Légie sme privítali s radosťou medzi sebou Katku. Obetnými darmi na sv. omši boli kytica kvetov ako symbol života, soška sv. Kláry, ktorá je patrónkou nášho spoločenstva, kroniky spoločenstva, chlieb a víno. Po svätej omši sme sa presunuli na spoločné agape do altánku u Števka a jeho rodičov, kde sme v príjemnom prostredí rozkvitnutej záhrady pojedli kotlíkový guláš, ktorý nám navaril Ferko, zrelé hrozno a dobrôtky od výmyslu sveta od našich mamín, vrátane dvoch tôrt, perfektne ozdobených a úžasne lahodných. Popozerali sme si vystavené fotky s komentármi, zaspomínali na spoločne prežité chvíle na akciách, zablahoželali čerstvému šesťdesiatnikovi Renovi a bolo nám spolu výborne – ako vždy. Vďaka Ti, Pane za všetko! Za naše spoločenstvo brat Marek, Danka s rodičmi Rudkom a Jarkou a vnúčikom Olinkom / ktorý sa narodil presne na sviatok sv. Kláry, takže s nami skoro vždy oslavuje/, Evička s mamičkou Evkou, Peťo s rodičmi Majkou a Renom, Ľubo /maminka Janka a Dominik nemohli prísť pre jeho zlý zdravotný stav/, ešte Danko, ktorý ako nám výdatne pomáhal pri organizácii podujatia a chystaní lavíc a stoličiek v altánku, Hanka, Blanka a domáci Števko s rodičmi Ferkom a Majou. /Naši drahí Ľubko a Paťko boli odcestovaní, preto s nami neboli/.
Dovolenka na Škutovkách 5.-10.8.2019
(Slovensko, 13.8.2019)
Počet fotografií: 146
Dovolenka na Škutovkách je každoročná tradícia Piešťanského spoločenstva, na ktorý pozývajú aj vierosvetlákov z iných spoločenstiev, ktorí si chcú cez prázdniny oddýchnuť po vierosvetlácky. Začali sme 5.8. a počas týdňa sme sa stihli zúčastniť Olympiády, nájsť poklad, poplávať si vo welness, predviesť naše talenty a mnoho iného. Sme radi, že každá deň sme mali sv. omšu s otcom Augustínom alebo br. Marekom. Vďaka výletu do Ružomberka sme sa stretli na sv. omši aj s ružomebrskými rodina s inak obdarovanými deťmi a počas prezentácie sme im mohli predstaviť naše spoločenstvo. Na dobré halušky či kaputnicu sme sa vybrali do krásnej Čutkovskej doliny. Dovolenka bola tutti fruti a už sa tešíme na budúci rok.
Púť na Studničku s opekačkou
(Nové Zámky, 30.7.2019)
Počet fotografií: 1
V nedeľu 30.06.2019 novozámocké Spoločenstvo svätého Františka sa stretlo spolu s ďalšími vierosvetlákmi na júnovom stretnutí. Program bol nasledovný: 10.00 krížová cesta, 11.00 svätá omša, 12.30 pohostenie a opekanie, 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva. Studnička je Mariánske pútnické miesto medzi Pozbou, Dedinkou a Bardoňovom. Prežili sme krásny spoločný čas. Ďakujeme aj vierosvetláom z iných spoločenstiev, že prišli a tak sme opäť mohli vytvroiť vierosvetlácku rodinu.
Opekačka v Trnavskom spoločenstve
(Trnava, 22.7.2019)
Počet fotografií: 51
Dňa 13. júla sme sa stretli na opekačke s našimi Františkánmi. Pri opekaní nám pomohla rúra lebo pršalo a šikovní kuchári brat Florián a páter Cyril. Ďakujeme za ich pomoc, ochotu a čas strávený s nami. Začali sme o 9:30 modlitbou svätého ruženca, pokračovali sme spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval páter Cyril a po nej sme sa, už aj trošku hladní, presunuli do jedálne a začala sa opekačka. Sme radi, že medzi nás prišla aj národná koordinátorka Janka, ktorú sme neváhali pozvať ku nám, hneď týždeň po jej návrate domov z Nórska. Ďakujeme všetkým za krásnu opekačku a krásne strávený čas s vami.