Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


4. čas tvorivé dielne
(Trnava, 3.3.2020)
Počet fotografií: 17
Počas jarných prázdnín 22.2. sme sa stretli u našich Vierosvetlákoch Majky a Peťka Kubíkových doma. Očakávali nás otvoreným srdcom a Peťko nás už vyhliadal z okna. Najprv sme sa občerstveli potom sme nacvičili našu krížovú cestu a pustili sme sa do vyrábania krížov, ružencových náramkov, vyfarbovania obrázkov atď.
Ples 2020 v Nitre
(Slovensko, 20.2.2020)
Počet fotografií: 60
V dňoch 18.-19.1. 2020 sme v Nitre plesali a jasali v Pánovi. Sme radi, že sme sa opäť stretli spoločne pri zábave, radosti a tanci. Náš ples sme začali sv. omšou, počas spoločného programu prišiel kúzelník Magic Igor so svojou asistentkou Janínou, vyhrali sme krásne ceny v tombole, pochutili na večeri a samozrejme tancovali a zabávali do rána bieleho.
Mikulášske decembrové stretko
(Trnava, 28.1.2020)
Počet fotografií: 44
Decembrové stretko sme začínali vyrábaním vianočných pohľadníc, ktoré sme potom rozposielali do našich spoločenstiev po celom Slovensku. Následne na to aj tento rok k nám zavítal svätý Mikuláš so svojím anjelom. Naši inak obdarovaní ich s radosťou a s úsmevom na tvári privítali. Niektorí im zarecitovali básničku alebo zaspievali peknú pesničku. Svätý Mikuláš nás všetkých obdaroval sladkými balíčkami.
Vianočné pečenie medovníčkov
(Trnava, 14.12.2019)
Počet fotografií: 10
V sobotu 14.12. sme sa stretli u našich Vierosvetlákov Majky a Peťka Kubíkových, kde sme strávili krásny adventný čas pri pečení sladkých medovníkov.
Duchovné cvičenia-Piešťany 2019
(Slovensko, 28.10.2019)
Počet fotografií: 90
V dňoch od 24.-27.10.2019 sme spoločne prežili čas Duchovných cvičení v Exercičnom dome u Jezuitov v Piešťanch. Počas prednášok, modlitieb, skupiniek zdieľaní sme spoločne uvažovali nad radostnou zvesťou v našom spoločenstve Viera a Svetlo. Povzdbudení, plní radosti a vďačnosti za spoločný čas strávený vo vierosvetláckej rodine sme sa vydali domov ďalej rozdávať radostnú zvesť.
Púť do Marianky 19.10.2019
(Slovensko, 28.10.2019)
Počet fotografií: 32
V sobotu, 19. októbra sme sa stretli z viacerých spoločenstiev / Bratislava, Trnava, Pezinok/ na krásnom pútnickom mieste v Marianke pri Bratislave na našej, už tradičnej púti ku Panne Márii. Po zvítaní pred bazilikou sme slávili spoločne sv. omšu, ktorú celebroval náš brat Marek. Privítal nás hlavný predstavený rehole Tešiteľov Božského Srdca, páter Michal. Okrem 34 vierosvetlákov s nami slávili aj 2 ešte nenarodené bábätká Paulechovcov a Godányovcov a viacerí veriaci s rodinkami s deťmi, takže sme v bazilike vytvorili krásne spoločenstvo pri sv. omši. Po sv. omši sme dostali pozvanie od pátrov Tešiteľov na výbornú fazuľovú polievku a ďalšie dobroty, ktoré nám pripravili dobré duše, ktoré takto hostia pútnikov. Poobede sme sa pri jaskynke P. Márie pomodlili ruženec, rozlúčili sa a rozišli domov. Ďakujeme Pánovi, že takto utužuje spoločenstvá, ďakujeme za krásnu jesennú prírodu Malých Karpát a Panne Márii za jej ochranu a všetkým, čo nás láskavo prijali a štedro pohostili.
15. výročie Piešťanského spoločenstva Božského Srdca Ježišovho
(Piešťany, 30.9.2019)
Počet fotografií: 30
28.9. 2019 bol veľkým dňom Piešťanského spoločenstva. Oslávili 10. výročie a spoločne ďakovali za spoločný čas, za každého člena.
Voľby v Spoločenstve sv. Alžbety
(Košice, 30.9.2019)
Počet fotografií: 3
V nedeľu 15.9.2019 sme strávili čas rozlišovania v spoločenstve sv. Alžbety. Opäť sme prežili požehnaný, krásny spoločný čas. Toto spoločenstvo prežíva čas kedy nie je vsetko jednoduché a krásne a cítia že ľudia a sily ubúdajú. Rozhodli sa zabojovať a počas jedného roka vyhrnúť rukávy a zachrániť spoločenstvo. Počas volebného dňa sme nezvolili zžadneho nového vedúceho, len sme prerozdelili úlohy medzi všetkých členov. Víťovi chceme poďakovať za jeho službu vedúceho spoločenstva, za všetky obety a otvorené a láskavé srdce. Myslíme na vaše spoločenstvo, aby Duch svätý vanul a ukazoval vám ten správny smer a bol pri všetkych rozhodnutiach. Sme radi ze vás máme.
Národný pochod za život 22.9. 2019
(Slovensko, 30.9.2019)
Počet fotografií: 18
V nedeľu 22.9. 2019 sme bojovali za život. Za život nenarodených detí, za život inak obdarovaných detí, ktorí sú pre nás tiež veľkým darom.
Voľby v Spoločenstve sv. Matky Terezy
(Košice, 30.9.2019)
Počet fotografií: 12
Dňa 14.9. 2019 sa konali voľby v spoločenstve sv. Matky Terezy v Košiciach. Prežili sme naozaj pekný, požehnaný spoločný čas. Veronike veľmi ďakujeme za jej dlhoročnú službu spoločenstvu ako vedúcej, dakujeme sa jej obetavé srdce a láskavý prístup. Novým vedúcim spoločenstva sa stal dlhoročný vierosvetlák: Ferko Rakoci. juhuuuuuu, Ferkovi gratulujeme a prajeme silný prievan Ducha svätého. Sme radi ze vas mame.