Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Duchovné cvičenia-Piešťany 2019 (28.10.2019)
V dňoch od 24.-27.10.2019 sme spoločne prežili čas Duchovných cvičení v Exercičnom dome u Jezuitov v Piešťanch. Počas prednášok, modlitieb, skupiniek zdieľaní sme spoločne uvažovali nad radostnou zvesťou v našom spoločenstve Viera a Svetlo. Povzdbudení, plní radosti a vďačnosti za spoločný čas strávený vo vierosvetláckej rodine sme sa vydali domov ďalej rozdávať radostnú zvesť.