Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Púť do Marianky 19.10.2019 (28.10.2019)
V sobotu, 19. októbra sme sa stretli z viacerých spoločenstiev / Bratislava, Trnava, Pezinok/ na krásnom pútnickom mieste v Marianke pri Bratislave na našej, už tradičnej púti ku Panne Márii. Po zvítaní pred bazilikou sme slávili spoločne sv. omšu, ktorú celebroval náš brat Marek. Privítal nás hlavný predstavený rehole Tešiteľov Božského Srdca, páter Michal. Okrem 34 vierosvetlákov s nami slávili aj 2 ešte nenarodené bábätká Paulechovcov a Godányovcov a viacerí veriaci s rodinkami s deťmi, takže sme v bazilike vytvorili krásne spoločenstvo pri sv. omši. Po sv. omši sme dostali pozvanie od pátrov Tešiteľov na výbornú fazuľovú polievku a ďalšie dobroty, ktoré nám pripravili dobré duše, ktoré takto hostia pútnikov. Poobede sme sa pri jaskynke P. Márie pomodlili ruženec, rozlúčili sa a rozišli domov. Ďakujeme Pánovi, že takto utužuje spoločenstvá, ďakujeme za krásnu jesennú prírodu Malých Karpát a Panne Márii za jej ochranu a všetkým, čo nás láskavo prijali a štedro pohostili.