Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

Júnové stretnutie v NR 2024
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 9.6.2024)

Na tento mesiac sme si vybrali tému z pútnika: Kána Galilejská - Miesto radosti a spolupatričnosti. Takto sme spoločne, oslavou, a aj spomienkami na svadby našich Vierosvetlákov, ukončili vierosvetlácky rok posledným stretkom. Vďaka ti Pane sa sv. omše na každom stretku, za naše blízke priateľstvá, spoločné modlitby a radsoť v srdci. Tešíme sa na leto a veríme, že sa nám podarí stretnúť sa pri zmrzline či kofole.
 

Stretnutie vierosvetlakov s Ježišom v Betanii s Lazaron, Martou a Mariou
(Bratislava - sv. Gorazd, 26.5.2024)

 

Púť do Marianky
(Bratislava - sv. Gorazd, 25.5.2024)

Požehnaný - vierosvetlacky spoločný čas pri Márii v Mariánke. Tešíme sa, že sa k nám pridali Vierosvetláci aj z iných spoločenstiev. 
 

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA v BA
(Bratislava - sv. Gorazd, 21.4.2024)

 

IKONA VaS
(Slovensko, 29.3.2024)

„Byť spolu“ je mottom našich spoločenstiev Viery a Svetla. Nabáda to na objavenie toho istého „byť spolu“ v kapitole 19 Jánovho evanjelia (verše 26-27), kde vidíme Ježiša na kríži, s Jánom a Máriou pri jeho nohách. V texte čítame: „Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!" Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" Je to hodina Ježišovho najväčšieho utrpenia. Jeho celé bytie je zlomené, zničené. Snáď to, čo mu spôsobuje najväčšie utrpenie, je skutočnosť, že sa už nemôže hýbať, nemôže robiť dobro. Jeho ruky, ktoré 45 urobili toľko zázrakov, sú pribité na kríži, naozaj hendikepované. Už ich ani nemôže ďalej používať na žehnanie detí ako kedysi. Medzi ním a našimi priateľmi s postihnutím je skutočne veľa podobného. Pri úpätí kríža ho tí, ktorí prechádzali okolo, urážali, krútili hlavami a hovorili: "Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z kríža!" (Marek 15, 29-30). Keď sa pozeráme na kríž, nevidíme v Ježišovi človeka s postihnutím z našich spoločenstiev? Ježiš počas svojho verejného života nebol pochopený Ježiš bol konfrontovaný nechápavosťou apoštolov: „Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete?“ (Mk 8, 17-18). V skutočnosti, po rozmnožení chleba a vysvetlení, ktoré Ježiš ponúkal, „...vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.“ (Jn 6, 66). Ale to, čo múdri alebo rozumní nemôžu pochopiť, je zjavené maličkým (Mt 11, 25). Možno sú to naši priatelia s mentálnym postihnutím, ktorí sú Ježišovi najbližší a ktorí nemajú problém mu porozumieť. Mária je matkou Syna, ktorý je odmietaný a nepochopený Tak ako pre rodičov dieťaťa s postihnutím, aj pre Máriu muselo byť ťažké pochopiť Ježiša. Odkedy bol Ježiš malým dieťaťom, čelila ťažkostiam. Keď Mária a Jozef nájdu Ježiša v chráme, nerozumejú mu, keď vysvetľuje, prečo je medzi učiteľmi zákona a čo tam s nimi robí: „Ale nerozumeli tomu, čo im povedal“ (Lk 2, 50). Simeonovo proroctvo Márii, že meč prenikne aj jej dušu, možno použiť aj na rodičov zo spoločenstiev Viery a Svetla. Mária si „to všetko uchovávala vo svojom srdci“ (Lk 2, 51). Nakoniec je tam pod krížom a ukazuje svoju vieru a absolútnu dôveru. Ako mnohí rodičia v našich komunitách. Ján, verný priateľ Syna a jeho Matky Ján bol jedným z učeníkov, ktorí nerozumeli Ježišovi. Ježiš ho spolu s jeho bratom Jakubom napomenul, keď ho požiadali, aby im pripravil miesto po svojej pravici v kráľovstve svojho Otca. „Neviete, čo žiadate“ (Mk 10, 38). A predsa má Ježiš k Jánovi zvláštnu lásku. Ján bol vždy jedným z troch učeníkov prítomných v najdôležitejších chvíľach Ježišovho verejného života. Je to tiež on, koho štvrté evanjelium nazýva „tým, ktorého Ježiš miloval“ a ktorý sedel vedľa Ježiša pri stole Poslednej večere (Ján 13, 23). Priateľ a Ježišova Matka sú zjednotení pod krížom. A v deň Turíc bude Mária stále medzi učeníkmi (Skutky 1, 14). Rovnako ako svätý Ján, aj priatelia v spoločenstvách Viery a Svetla zažili ťažké, temné časy vo vzťahoch s priateľmi s mentálnym postihnutím. Ale počuli rovnaké volanie po priateľstve a lojalite. Boli tiež priateľmi rodičom svojich inak obdarovaných priateľov, tak ako bol Ján zverený Ježišovej matke. Ikona Nie je to tajomstvo Ježišovej lásky, Márie a Jána pod krížom, ktoré sme povolaní prežívať v srdci spoločenstiev Viery a Svetla? Pri úpätí kríža, v tejto hodine utrpenia, zostali Ježiš, Mária a Ján verní. Mohli len „byť tam“, ako my vo Viere a Svetle. Títo traja ľudia zjednotení v utrpení sú zjednotení aj v modlitbe – modlitbe bez slov – ktorá je plná dôvery v Boha. Tieto slová sú v nás, keď sa s nimi spojíme. Preto pod ikonou vidíte malú zapálenú sviečku. Toto je symbol spoločenstiev Viery a Svetla, ktoré sa chcú inšpirovať tajomstvom Ježiša, Márie a Jána, ktoré zažili pod krížom, pre ľudstvo ako celok. V hornej časti ikony môžete pozorovať toto slnko nádeje, ako prekonáva noc utrpenia. Viera a Svetlo sa snaží vyžarovať toto svetlo a túto veľkonočnú nádej do celého sveta, ktoré sa tajne prebúdzajú na kríži.
 

Krížová cesta VaS na Kvetnú nedeľu v Karlovke
(Bratislava - sv. Gorazd, 24.3.2024)

 
 

Februárové stretko v BA
(Bratislava - sv. Gorazd, 18.2.2024)

Stretko sv Gorazda - stretnutie pri Galilejskom mori - povolanie, poslanie
 

Stretko vo februári v Nitrianskom spoločenstve
(Nitra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 11.2.2024)

V mesiaci február sme cestovali v našom pútnikovi do Jericha. Tak ako Zacheja Ježiš oslovil, keď bol na strome, aj my sme si svoje mená zavesili na strom. Chceme, aby naše srdcia boli vždy pripravené na Ježišovo volanie. Naše stretko sme začali sv. omšou. Aj na nej a aj počas osláv sme ďakovali za jubileum 6O rokov našej tety Betky. Spomenuli sme si aj na nášho pátra Mateja, ktorý tiež oslavoval svoje narodeniny. Počas osláv sme ešte stihli využiť fašiangový čas a potancovať si. Vďaka ti Pane za krásny, požehnaný spoločný čas.
 

17. PLES VaS Jasan v Pánovi 2024
(Slovensko, 27.1.2024)

V dňoch 27.-28.1.2024 sme spoločne Jasali v Pánovi na novom mieste. Program sa začal sv. omšou v Penzióne Lagán na Radave. Po nej nám Gabika s Jurajom slávnostne otvorili náš ples a začalo sa jasanie a tancovanie. Popri oddychu sme sa potešili tombole, programom jednotlivých spoločenstiev, výborným koláčikom či rozhovormy. O pol noci sme mali spoločnú modlitbu, po ktorej nám niektorí zaželali dobrú noc a iní plesali až do pol 4 rána. V nedeľu sme mali spoločnú sv. omšu, obed a vytancovaní sme odišli domov. Už teraz sa nevieme dočkať plesu v r. 2025.
 

Novoročné stretko v BA
(Bratislava - sv. Gorazd, 21.1.2024)

Stretnutie s Ježišom pri Tiberiadskom jazere