Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Novoročné stretko v BA (21.1.2024)
Stretnutie s Ježišom pri Tiberiadskom jazere