Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Púť na Staré hory Trnavského spoločenstva
(Trnava, 3.11.2022)
Počet fotografií: 31
Koniec letných prázdnin 28.8.2022 Trnavské spoločenstvo zakončilo púťou na Staré hory. Cestou autobusom vyzdvihli aj vierosvetlákov z Nitrianskeho spoločesnstva. Už cestou nám bolo spoločne veselo. Na Starých sme začali svätou omšou v Bazilike. Svätú omšu celebroval otec Cyril. Po dobrom obede v neďalekej reštaurácii sme sa vrátili k bazilike a vystúpili prechádzkovýcm tempom ku kaplnke, kde sme sa pomodlili ruženec Božieho milosrdenstva. Cestou späť nám Vitko vyhrával na gitare svoje hity.
Púť na Turzovku Pezinského spoločenstva
(Pezinok, 3.11.2022)
Počet fotografií: 25
Pri príležitosti sviatku našej patrónky sv.Kláry sa Pezinské spoločenstvo Viery a Svetla zúčastnilo 11.8. 2022 tradičnej púte k p.Márii Turzovskej na hore Žifčáková. Pridali sa k nám i Vierosvetláci z Bratislavského spoločenstva. Pod vedením nášho duchovného otca brata Mareka sme prežili jeden pekný a požehnaný deň.
Opekačka v Rusovciach
(Bratislava , 3.11.2022)
Počet fotografií: 19
18.6. 2022 sme si vyhradili spoločný 4. čas na opekačku. Miesto na chutné špekačky, dobroty, výbornú náladu sme si vybrali u našich kamarátaov v Rusovciach.
Provinčné voľby v Litve
(Slovensko, 21.8.2022)
Počet fotografií: 36
Na konci júla od 27.7.- 1.8. 2022 sme sa zúčastnili volieb nového provinčného vedúceho. Stretnutie sa konalo v Litve - vo Vilniuse. Čo je výborné, voľby sa podarili a nová provinčná vedúca sa stala Silvia z Litvy. Zažili sme spolu krásny a požehnaný čas plný radosti zo stretnutia, ale aj nám bolo ľúto, že sa s niektorými môžeme vidieť len cez zoom, kvôli vojne.
Voľby nového národného koordinátora
(Slovensko, 21.8.2022)
Počet fotografií: 21
11.-12.6. sme prežili spoločne pekný volebný víkend v Nitre. Tešíme sa, že s nami bola aj Slvia z Litvy, ktorá nás sprevádzala počas rozišovania. Už sa k vám určite dostala táto krásna správa, že našou novou národnou koordinátorkou na ďalšie 4 roky sa stala Tánička Vnučková. Veľmi sa tešíme a Táničke moc gratulujeme a vážime si jej odvážne “áno” tejto veľkej úlohe. Prajeme ti veľa síl, energie a vanutie Ducha Svätého počas tejto služby a tešíme sa na všetky spoločné dobrodružstné výpravy našej slovenskej vierosvetláckej lodičky.
Voľby v Spoločenstve Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Nitre
(Nitra, 21.8.2022)
Počet fotografií: 10
V nedeľu 19.6. sme prežili krásny čas rozlišovania v nitrianskom spoločenstve. Nitrianski vierosvetláci si už po druhý krát za svoju koordinátorku zvolili Janku Slovákovú. Janka gratulujeme Ti a v tejto novej službe vyprosujeme veľa Božích milosti a vedenie Ducha Svätého pri kormidlovaní nitrianskeho spoločenstva. A zároveň veľmi pekne ďakujeme Žofke Beňačkovej za jej službu počas vedenia spoločensva. Za jej úsmev a za všetky obety.Za jej lásku a za jej veľké srdce. Žofka nech Ti túto Tvoju službu mnohonásobne odplati.
Voľby v Spoločenstve Panny Márie Trnavskej v Trnave
(Trnava, 22.6.2022)
Počet fotografií: 15
V sobotu 4.6. sa uskutočnili veľke veci v spoločenstve v Trnave. Prišiel na nich čas volieb. A naši už zabehnutí, skúsenosťami ošlahaní vedúci Gódányovci obhájili svoje vedúcovanie a pokračujú v kormidlovaní aj ďalšie 3 roky. Ďakujeme vám milí Lucka a Jurko + Jurko, za 3 roky služby pre spoločensto a na ďalšej plavbe vám prajeme veľa Ducha svätého.
Jednodňová púť VaS v Nitre
(Slovensko, 2.6.2022)
Počet fotografií: 33
Dňa 21.5. 2022 sa Vierosvetlácke spoločenstvá stretli v Nitre na spoločnej púti. Program sa začal sv. omšou na Nitrianskej Kalvárii. Po omši sme si pozreli a vypočuli vzácny pozdrav od Števka a Majky z Pezinka. Potom sme sa presunuli do pastoračného centra a pochutili sme si na výbornom guláši, koláčikoch a iných mňamkách. O 15:00 sme sa pomodlili kKorunku Božieho Milosrdenstva pri soche Guadalupskej Panny Márie. Bolo nám spolu výborne.
Voľby v Spoločenstve sv. Františka z Asissi
(Nové Zámky, 2.6.2022)
Počet fotografií: 5
V spolocenstve sv. Frantiska z Asissi v Novych Zámkoch sa diali veľké veci. Naši milí Habrdovci skončili svoju funkciu vedúcich spoločenstva po dvoch funkčných obdobiach a spoločenstvo si zvolilo novú vedúcu. Habrdovcom veľmi dakujeme za ich službu, za to že aj s ich veľkou zásluhou mohlo vzniknúť spoločenstvo v Nových Zámkoch. Ďakujeme vám za všetku silu, lásku a energiu, ktorú ste vložili do vášho spoločenstva. Novou vedúcou spoločenstva sa stala oddaná vierosvetláčka TERKA MELLENOVÁ. Gratulujeme! a prajeme veľa Ducha Svätého pri kormidlovaní toho spoločenstva.
Februárové stretko v Nitre 13.2. 2022
(Nitra, 2.6.2022)
Počet fotografií: 16