Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


40 rokov Viery a svetla
(Bratislava , 7.5.2011)
Počet fotografií: 28
V apríly 2011 sme si na našom stretnutí pripomenuli a oslávili 40 rokov od vzniku Viery a svetla.
Krížová cesta 2011
(Bratislava , 7.5.2011)
Počet fotografií: 39
Krížová cesta v našom podaní.
Ples 2009
(Slovensko, 5.5.2011)
Počet fotografií: 31

Národná púť do Šaštína - 20 rokov Viery a svetla na Slovensku
(Slovensko, 5.5.2011)
Počet fotografií: 46

Krížová cesta 2011
(Nitra, 26.4.2011)
Počet fotografií: 25
Krížová cesta na Klokočine
Duchovné cvičenia Piešťany 2011
(Slovensko, 17.4.2011)
Počet fotografií: 24

Rozlúčka s pátrom Thomasom
(Nitra, 15.2.2011)
Počet fotografií: 11
Na stretnutí po prázdninách sme sa rozlúčili s pátrom Thomasom. Sme vďační Pánu Bohu za pátra Thomasa a pátrovi za jeho ochotu, láskavosť a slová povzbudenia.
Stretnutie u španielskych sestier
(Nitra, 10.2.2011)
Počet fotografií: 9
Stretnutie u sestier Panny Márie Útechy.
Opekačka 2008
(Nitra, 10.2.2011)
Počet fotografií: 11
Na letnom prázdninovom stretku sme si po svätej omši pripravili ohník o opiekli na ňom špekačky.
Radosť
(Pezinok, 10.2.2011)
Počet fotografií: 1
Stretnutie v štvrtom čase, tešíme sa do cukrárne, kam nás pozvala Janka Slováková z Nitrianskeho spoločenstva.