Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Naša októbrová púť do Mariánky
(Bratislava , 23.10.2012)
Počet fotografií: 9
V jednu krásnu októbrovú nedeľu sme sa vybrali do Mariánky, aby sme sa spoločne pomodlili ruženček, zasvätili sa Panne Márii, zaspievali si pesničky a vzájomne sa pozdieľali. Vonku bolo krásne a aj v našich srdciach bola veľká radosť a pokoj.
Výlet do múzea
(Bratislava , 7.10.2012)
Počet fotografií: 38

Workshop - výroba pohľadníc
(Bratislava , 25.9.2012)
Počet fotografií: 15
Spolu so spoločenstvom Matky dobrej rady sme sa stretli na dielňach, kde sme si vyrábali blahoželania pre priateľov, oslávencov a pohľadnice k Vianociam.
Výlet Lúčky 2012
(Nitra, 18.9.2012)
Počet fotografií: 20
V dňoch od 13.-16.7. 2012 sa Nitrianske spoločenstvo spolu s Pezinským spoločenstvom streli v Lúčkach pri Kremnici, aby sme mohli spolu dovolenkovať. Tešíme sa, že spolu s nami mohli byť tiež b.Marek a Stanko Vrana. Témou našej dovolenky boli ANJELI-pomocníci, ochrancovia, strážcovia, Boží poslovia. Prežili sme krásny čas pri hrách, pokladovke, modlitbe, sv.omšiach, diskotéke... Jeden deň sme mohli navštíviť kapucínsky kláštor na Kremnických baniach.
Dovolenka v Lúčkach 2012
(Slovensko, 17.9.2012)
Počet fotografií: 27
V dňoch od 13.-16.7. 2012 sa Nitrianske spoločenstvo spolu s Pezinským spoločenstvom streli v Lúčkach pri Kremnici, aby sme mohli spolu dovolenkovať. Tešíme sa, že spolu s nami mohli byť tiež b.Marek a Stanko Vrana. Témou našej dovolenky  boli ANJELI-pomocníci, ochrancovia, strážcovia, Boží poslovia. Prežili sme krásny čas pri hrách, pokladovke, modlitbe, sv.omšiach, diskotéke... Jeden deň sme mohli navštíviť kapucínsky kláštor na Kremnických baniach. 
Dovolenka na Škutovkách
(Slovensko, 6.9.2012)
Počet fotografií: 76
Vierosvetláci z Piešťan, Bratislavy, Trnavy a Nových Zámkov prežili spolu chvíle pokoja a radosti v krásnej prírode na Škutovkách. Počas dovolenky spolu putovali i do Levoče. Na Mariánskej hore slávili Eucharistiu a zdieľali sa spolu s Vierosvetlákmi z Košíc.
Opekačka 2012
(Bratislava , 22.8.2012)
Počet fotografií: 17

Medzinárodné stretnutie na Ukrajine- 40. výročie VaS
(Slovensko, 16.8.2012)
Počet fotografií: 43
V dňoch 8.8. až 13.8 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie našej provincie Medzi moriami. Bývali sme v krásnom hoteli priamo v Ľvove. Bolo nás takmer 350 vierosvetlákov z Ruska, Gruzínska, Litvy, Ukrajiny, Talianska, Česka a Slovenska. Spoločne sme putovali na mariánske pútnické miesto zvané Hošif, kde sme sa stretli s ďalšími našimi bratmi a sestrami z Ukrajiny. Hošifská hora sa tak zaplnila tisíckou viersosvetlákov. Stretnutie bolo plné radosti, priateľstva a Božích milostí.
Voľby nového vedúceho spoločenstva
(Bratislava , 5.6.2012)
Počet fotografií: 37
Našou vedúcou spoločenstva sa stala Kristínka. Sme za ňu vďační a podporujeme ju modlitbou a spoluprácou.
Púť v Marianke
(Slovensko, 5.6.2012)
Počet fotografií: 68
V poslednú májovú sobotu sme spoločne putovali do Marianky. Počas svätej omše a modlitby svätého ruženca sme ďakovali a prosili Pannu Máriu o požehnanie pre ďalšie kroky na ceste životom.