Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Opekačka na Kačíne
(Bratislava , 20.6.2016)
Počet fotografií: 50
Jedno, pekne upršané ráno,keď potom spoza mrakov vykuklo slnko, sme sa 18.6.2016 o 9:00 hod obidve spoločenstva stretli na Patrónke. Autobusom sme sa odviezli, na Železnú studničku, stadiaľ sme sa pešo vybrali na Kačín. tam sme si spoločne spravili ohnisko, založili oheň , opiekli špekačky a perfektne zahrali volejbal. Bol to čas radosti a vzájomné prehlbovanie priateľstiev.
Križova cesta s Blumentalskou farnosťou
(Bratislava , 5.6.2016)
Počet fotografií: 16

opekačka 2015
(Bratislava , 5.6.2016)
Počet fotografií: 52
naša opekačka na železnej studničke
Prijatie spoločenstva do VaS
(Nové Zámky, 18.5.2016)
Počet fotografií: 27
27. február 2016 je pre nás veľkým dňom, pretože sme boli oficiálne prijatí do vierosvetláckej rodiny.
Voľby Pezinok 2016
(Pezinok, 10.4.2016)
Počet fotografií: 5

Ples Jasaj v Pánovi 2016 v Nitre
(Slovensko, 25.2.2016)
Počet fotografií: 75
Tradične sme sa aj tento rok na konci januára stretli pri dobrej zábave, chutnom jedle a pestrom programe. Na ples Jasaj v Pánovi, aj tento rok v Nitre v Holtely ABC, sa vždy veľmi tešíme a už si bez neho ani začiatok roka nevieme predstaviť. Pán požehnal tento spoločný čas, v kruhu našej vierosvetláckej rodiny a my môžeme byť opäť len vďační za všetko čo zažívame v našom spoločenstve. 
Voľby v Spoločenstve Božského Srdca Ježišovho v Piešťanoch
(Piešťany, 21.11.2015)
Počet fotografií: 24
Dňa 21.11. malo Piešťanské spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho čas rozlišovania, volilo si nového vedúceho spoločenstva. Po krásnych chvíľach spomínania na radosti, starosti a plánovaní si spoločenstvo zvolilo staronovú vedúcu Betku Ostricovú. Ďakujeme Betka za tvoju doterajšiu službu v spoločenstve a vyporsujeme ti naďalej dary Ducha Svätého, pokoj a požehnanie.
Voľby v Spoločenstve bl. Matky Terezy v Košiciach
(Košice, 21.11.2015)
Počet fotografií: 13
V Spoločenstve bl. Matky Terezy si 14.11. 2015 zvolili nového vedúceho spoločenstva. Po čase rozlišovania vyhrala staronová vedúca Veronika Volochová. Bol to krásny a požehnaný čas. Ďakujeme ti Veronika za predchádzajúce roky a vyprosujeme ti dary Ducha Svätého, nadšenie, chuť a radosť do tvojej služby.
25. výročie Trnavského spoločenstva Panny Márie Trnavskej
(Trnava, 31.10.2015)
Počet fotografií: 17
22.9. 1990 vzniklo spoločenstvo P. Márie Trnavskej. 5.9. 2015 sme sa aj s našimi priateľmi z našej vierosvetláckej rodiny zišli, aby sme Pánu Bohu a P. Márii Trnavskej poďakovali za pekných 25 rokov modlitbou ruženca a slávením sv. omše v kostole sv. Jakuba. Omšu nám celebroval brat Marek spolu s pátrom Cyrilom. Po omši sme sa presunuli do jedálne, kde sme mali agapé a kde sme spolu strávili pekný čas v spomínaní na uplynulé roky.
Púť do Marianky - október 2015
(Slovensko, 30.10.2015)
Počet fotografií: 37
V sobotu 24.10.2015 bratislavské spoločenstvá spolu s pezinským putovali do Marianky. Niektorí z nás sa do Marianky vybrali pár kilometrov pešo zo Záhorske Bystrice a iní zasa autom. Začali sme spoločnou svätou omšou v kaplnke bratov Tešiteľov. Po omši sme si dali spoločný lavičkový obed, čo kto priniesol s tým sa rozdelil. Pokračovali sme modlitbou ruženca v kostole, po ktorom sme sa rozlúčili a plní vďačnosti, po krásnom spoločne strávenom dni, sme išli každí domov.