Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Provinciálny tím
(Slovensko, 4.9.2014)
Počet fotografií: 10
Provinciálny tím, ktorý pracuje pre našu provinciu "Medzi moriami" od stretnutia Assembly vo Velehrade v roku 2014.
Víkendovka- Bardejovské kúpele- Košické spoločenstvá
(Slovensko, 4.9.2014)
Počet fotografií: 15
V dňoch 29.-31.8. 2014 sme prežili krásne 3 dni v Bardejovských kúpeľoch, počas ktorých sme utužili naše priateľské vzťahy, načerpali sme nových síl a príjemne sa zabavili. Zažili sme veľa zážitkov ako ako napríklad:
- Procesia s Fatimskou Pannou Máriou, ktorá priputovala do farnosti Bj kúpeľov
- sv. omše v kruhu farskej rodiny
- Bardejovský jarmok - prechádzky v prírode, zbieranie húb
- kúpanie sa v bazéne
- posedenie pri dobrom jedle a káve, čaji
- spoločné večerné modlitby
- stretnutie s rodinou Sekerčákových
Ďakujeme Pánu Bohu za tento pekný čas, ktorý nám daroval.
Katimavik 2014 - Pod ochranou Sedembolestnej
(Slovensko, 10.5.2014)
Počet fotografií: 124

Modlitbový deň v Nitre
(Slovensko, 25.3.2014)
Počet fotografií: 21
Vierosvetláci z Nitry, Trnavy a Bratislavy sa dňa 15.3.2014 zúčastnili na Modlitbovom dni ku cti Panny Márie, Matky všetkých národov. Počas duchovného programu sme sa povzbudili k láske k Bohu a k Panne Márii, k modlitbe ruženca, rozjímaniu nad bolesťami Ježiša i Sedembolestnej Panny Márie. Cez obed sme sa stretli na pohostení u vierosvetlákov Gabiky a Igora Hudecových a u Kudlačákových. Ďakujeme všetkým milým pútnikom, ktorí prišli do Nitry.
ples - dobrodružstvo VaS (Košice 2014)
(Slovensko, 2.2.2014)
Počet fotografií: 75
 25.januára sme sa v Košiciach stretli na   7. vierosvetláckom plese. 
Začali sme sv. omšou, ktorú viedol o. Peter.

A potom sa veľké dobrodružstvo mohlo začať.  Zavítali k nám priamo z džungle Maťko a Kubko (v podaní  Víta a Paťa ).Hľadali nejaké dobrodružstvo, tak sme ich pozvali k nám do spoločenstva. Na oplátku aj oni nás  previedli  džungľou, kde sme museli zdolať mnohé nástrahy. Ale  to dobro , ktoré zažívame v spoločenstve ,nás naučilo, že aj v nehostinnom prostredí  môžeme  žiť našu spiritualitu.  Naši dobrodruhovia sa o tom tiež  presvedčili. ... spoločne sme našli aj  poklad.  Plný srdiečok.

Potom nasledoval telemost. Jedinečné  prepojenie s plesom v Trenčíne, kde sme sa videli cez projektor a prehodili pár slov.  Bolo pritom  cítiť  jednotu, že na druhom konci Slovenska tiež plesajú vierosvetláci.

A okrem tanečnej zábavy nechýbala spevácka súťaž  „hlas džungle“. Bolo tam skvelé,fotky hovoria za všetko. 


Ples Jasaj v Pánovi 2014
(Slovensko, 1.2.2014)
Počet fotografií: 129
 Na plese v Trenčíne bola výborná atmosféra, všetci sa výborne vytancovali a zabavili. Milou novinkou bolo spojenie naživo cez kameru a mikrofón s vierosvetláckym plesom v Košiciach. Tešili sme sa, že dobrá vierosvetlácka zábava prebieha naraz na dvoch miestach na Slovensku.
Svadba Janka a Juraj
(Bratislava , 12.1.2014)
Počet fotografií: 11
21. septembra 2013 si povedali svoje "áno" na spoločnú cestu životom vierosvetláci Janka a Jurko Paulechovci.
Národná rada Viery a svetla
(Slovensko, 4.1.2014)
Počet fotografií: 30
Na národnej rade v Turíku v dňoch 16. a 17.11.2013 sme vyhodnotili pestré aktivity uplynulého jubilejného vierosvetláckeho roku a naplánovali ten ďalší. Popri dôležitých rozhovoroch a zdieľaní sme aj spoločne varili, rozprávali sa a vďaka bratovi Marekovi aj slávili sv. omšu. Boli sme aj svedkami milej udalosti, keď brat Marek požehnal snubné prstene čerstvým snúbencom Gabimu Forraiovi a Alenke Haluškovej z Košíc.
Spoločné vianočné stretko
(Bratislava , 17.12.2013)
Počet fotografií: 27
15.12. sa stretli oba bratislavské spoločenstvá v minoritskom kostole, kde spolu v hojnom počte strávili pekný predvianočný čas :)
Stretko - Rozmnoženie chlebov a rýb (24.11.)
(Bratislava , 17.12.2013)
Počet fotografií: 20