Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Púť na Studničku + opekačka 1.7. 2018
(Slovensko, 18.7.2018)
Počet fotografií: 24
Prvý prázdninový deň sme odštartovali spoločne. Spoločenstvo sv. Františka spolu s ďalšími vierosvetlákmi putovali 1.7. 2018 na Studničku. Náš program sa začal o 10.00 krížovou cestou. O 11.00 sme sa zúčastnili na spoločnej svätej omši aj z ďalšími pútnikmi. Po omši sme vyhľadli a tak sme neváhali využiť miesto na opekanie a pustili sa do opekania špekačiek, slaninky, klobások. Samozrejme pre chutný dezert v podobe všakovakých koláčikov od šikovných gazdín sa tiež našlo miesto v bruchu. Našu púť sme zakončili korunkou Božieho milosrdenstva, čítaním Božieho slova ako prírpavy na naše 30. výročie a požehnaním od br. Mareka a br. Ginepra.
Katimavik 20.-22.4. 2018
(Slovensko, 4.6.2018)
Počet fotografií: 117
Katimavik - víkendovka, na ktorú sa tešíme celý rok. V dňoch od 20.-22.4. sme sa opäť stretli, aby sme si priblížili život Jeana Vaniera, ktorý založil naše spoločnestvo, ale hlavne boli spolu ako vierosvetlácka rodina a zažili krásny čas. Cez modlitby, scénky, opekačku, diskotéku, puding, úsmevy, objatia, priateľstvá sme opäť mohli ďakovať za dar nášho spoločenstva a každého jedného z nás, ktorí sme boli do neho povolaní.
Národná rada - 16.-18.3. 2018 Rodinkovo
(Slovensko, 22.3.2018)
Počet fotografií: 14
Vedúci a priatelia z celého Slovenska sa stretli v Rodinkove na Národnej rade v dňoch 16.-18.3. Rodinkovo bude aj miesto, kde budeme oslavovať naše veľké 30. výročie a preto to museli ísť skontrolovať. :) Pozrieť priestory, naplánovať program, dohodnúť si detaily, zabezpečiť sv. omše a mnohé iné otázky museli vyšpekulovať. Boli to dni plné práce, ale aj radosti z akcii, ktoré nás čakajú. Všetky plány odovzdávame do modlitieb, aby všetko čo nás čaká, všetky prípravy boli na chválu a svlavu nášho Boha. Tešíme sa na všetko čo má pre nás pripravené. :)
Duchovné cvičenia - Smižany 2018
(Košice, 22.3.2018)
Počet fotografií: 21
Duchovné cvičenia v Smižanoch sa konali 23.-25.2. 2018. Sme radi, že sa brat Marek opäť mohol zúčastniť a aj viesť celé duchovné cvičenia - prednášky, modlitby.... Aj keď nás nebolo veľa, bol to požehnaný čas plný milosti. Tiež sa tešíme, že s nami boli Janka aj Kika zo západu. Počas Duchovných cvičení sme mysleli aj na vás všetkých.
Provinčná rada - Brno 2018
(Slovensko, 22.3.2018)
Počet fotografií: 10
V dňoch od 8.-11.2. 2018 sa naša národná koordinátorka Janka vydala na cestu do Brna, kde sa stretla s ostatnými koordinátormi z našej provincie. Hlavnou náplňou programu bolo prichystať a doťuknúť posledné detaily na letné stretnutie v Litve - Assambley. Bol to čas zamýšlania sa, rozhodovania, tvorenia, ale aj vďaky za spoločný čas a dar nášho spoločenstva. Už teraz sa máte na čo tešiť v Litve. :)
Ples Jasaj v Pánovi - Nitra 2018
(Slovensko, 18.2.2018)
Počet fotografií: 76
V dňoch 27.-28.1. 2018 sme spoločne Jasali v Pánovi. Opäť po roku sme sa streli v Nitre. Počas dvoch dní sme si dobre zatancovali, zabavili, porozprávali, stretli sme sa na svätej omši. Sme radi, že sa nám podarilo spojiť aj s našimi východňarmi na východe, ktorí tiež plesali a jasali. Už teraz sa tešíme na ďalší rok. :)
Vianočný večer v Košiciach 2017
(Slovensko, 19.12.2017)
Počet fotografií: 23

Košický vierosvetlácky vianočný večer . Veronika prečítala slovo mesiaca, kde sa inak obdareným aj spýtala, aké dobré skutky dnes urobili.  Bolo ich mnoho, preto nesmel chýbať aj sv. Mikuláš, ktorého priviedol náš vedúci Vít. Nakoniec sme si spoločne urobili vianočné posedenie, na ktorom boli tradičné východniarske bobaľky.   

 


Vianočný štvrtý čas u Hudecových
(Nitra, 18.12.2017)
Počet fotografií: 8
V sobotu 16.12. 2017 sme sa týždeň pred Vianocami stretli u Gabiky a Igora. Po rozhodovaní či pôjdeme do vianoného mestečka alebo zostaneme vntri, vyhralo teplo domova a dobroty, ktoré nachystala Gabika. Sme radi, že sme sa mohli stretnúť, potešiť sa. Pomodlili sme sa spoločne ruženec za nášho brata Mareka a za nášho pátra Ignáca. V dobrej vianočnej nálade sme si zaželali krásne a požehnané Vianoce a rozišli sa domov.
Decembrové stretko 2017
(Pezinok, 18.12.2017)
Počet fotografií: 19
V sobotu, 9. decembra sa naše  Spoločenstvo sv. Kláry  zišlo na pravidelnom mesačnom stretku - tentokrát výnimočne - v obývačke u Matiašovských - lebo kapucínsky refektár a priľahlé miestnosti, v ktorých sa zvykneme stretať boli obsadené deťúrencami, nacvičujúcimi   jasličkovú  pobožnosť. Vôbec nám to neubralo radosti, skôr naopak, veď  nám to pripomenulo časy vzniku nášho spoločenstva v Pezinku a navyše, okrem nášho brata Mareka sme mohli slávnostne privítať aj našu hlavnú koordinátorku - Janku, ktorá ku nám zavítala. Naše stretko bolo tentokrát celé adventné  a gratulačné. Rozprávali sme sa o význame adventu a o jeho symbole - adventnom venci. Tak ako každým týždňom pribúda svetla na venci, malo by ho pribúdať aj v našich srdciach, keď s radosťou očakávame príchod  Ježiška a pripravujeme mu miesto v našich srdciach a v našich rodinách. Potom nasledovali blahoželania  oslávencom, nášmu milému br. Marekovi, ktorý v týchto dňoch ďakoval za 25 rokov kňazstva a 50 rokov života,  Števkovi, ktorý tiež slávi na Vianoce "okrúhliny"- štyridsiadku a hneď za tým aj meniny a tiež našim Evičkám k meninám. Po všetkých blahoprianiach a ďakovaniach Pánovi za  oslávencov a za Vieru a Svetlo sme ešte podpisovali vianočné pohľadnice, vedˇ nechceme zabúdať na všetkých  bratov a sestry v rôznych spoločenstvách na Slovensku a nasledovalo radostné agape s dobrotami od našich mamín. Veľmi nás potešilo, že padol návrh spoločne sa pomodliť pri adventnom venci aj za zdravie a Božiu pomoc nášmu drahému p. Ignácovi. Ďakujeme Pánovi a prosíme ho stále: PRÍĎ  A PREBÝVAJ V NÁS! Osemnásti vierosvetláci z dnešného stretka
Stretko - september 2017
(Nové Zámky, 18.11.2017)
Počet fotografií: 4