Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Rozlúčka s pátrom Lukášom (9.2.2011)
Páter Lukáš bol dlhú dobu naším duchovným pastierom. Ďakujeme mu za jeho pôsobenie medzi nami.