Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Púť na Nitriansku Kalváriu (9.8.2020)
Počas krásnej slnečnej soboty 8.8 2020 sme sa opäť stretli po dlhom čase ako veľká Vierosvetlácka rodina na púti v Nitre. Korona čas nám nedovoli sa stretnúť na našom obľúbenom Katimaviku či Škutovkách a tak sme sa rozhodli stretnúť sa na jednodňovej púti na Nitrianskej Kalvárii. Prišli Vierosvetláci z piatich spoločenstiev. Začali sme sv. omšou v kostole, počas ktorej sme mysleli na všetkých čo nemohli prísť, na všetky spoločenstvá na Slovensku aj vo svete. Po omši sme sa presunuli do pastoračného centra, kde si pochutnali na guláši, koláčikoch či čerstvom ovocí. Atmosféru dotváral Vítko svojimi hitovkami. Viacerí z nás zvládli vyjsť aj na Kalvársky kopček. O 14:00 sme sa pomodlili spoločne ruženec a pomaličky ukončili naše stretnutie. Bolo vidieť ako veľmi sme si už chýbali, ani sa nám nechcelo lúčiť. Vďaka ti Pane za spoločný čas.