Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Duchovné cvičenia-Piešťany 2018 (20.1.2019)
Duchovné cvičenie sú každý rok jedným z najkrajších a isto aj najdôležitejších podujatí pre naše spoločenstvá VaS. Aj v októbri 2018 sme mali možnosť zúčastniť sa ich v Piešťanoch v exercičnom dome pátrov Jezuitov v Piešťanoch.Prišli sme zo spoločenstiev v Bratislave, Pezinku, Trnave, Piešťan, Nitry a Nových Zámkov. Duchovné cvičenie viedol náš národný kaplán brat Marek. V tomto roku bola téma nadväzujúca na predošlý rok - RADOSTNÁ ZVESŤ VO VIERE A SVETLE II. Okrem prednášok sme samozrejme mali čas na rozjímanie, aj zdieľanie sa v skupinkách. Nezabudli sme ani na adoráciu s osobným požehnaním pre každého z nás, s vďakmi, chválami a prosbami nášmu Pánovi, na večer svedectiev a paraliturgiu umývania nôh. Ďakujeme Bohu za to, že sme tu mohli byť s Ním.