Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Duchovné cvičenia Piešťany (5.11.2013)
Duchovné cvičenia v Piešťanoch sa konali v dňoch 17.-20.10.2013 a mali tému Viera a svetlo - prameň života.