Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Viera a Svetlo na Pochode za život v Košiciach (26.9.2013)
Dňa 22. septembra 2013 sme sa s radosťou v srdci pridali k osemdesiatim tisícom ľudí a spoločne sme pochodovali za úctu k životu, rodine a nenarodeným. Ďakujeme Pánu Bohu za tento požehnaný čas, ktorý nám daroval a vyprosujeme, aby Pochod za život priniesol svoje ovocie.