Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Zakladatelia

Jean Vanier

 • Kanaďan, narodený v roku 1928, syn Generálneho guvernéra Kanady, Georga Vaniera.
 • Vzdelanie získla v Anglicku a v Kanade. Niekoľko rokov bol v Britskom potom v Kanadskom námorníctve.
 • V roku 1950 rezignoval, odišiel do Francúzska, kde pracoval na doktoráte z filozofie, ktorý získal na „Institut Catholique de Paris“ z Aristotela.
 • Po návšteve mnohých ústavov a nemocníc pre mentálne postihnutých spoznal neľudské podmienky života v nich.
  Pod vplyvom svojho priateľa dominikána Thomasa Philippa roku 1964 spolu s Raphaelom Simi a Philipom Seuxom – dvomi mužmi s postihnutím – založil Archu, komunitu mužov a žien s postihnutím, z ktorých mnohí prichádzajú zo psychiatrických ústavov.
 • Z tejto pôvodnej komunity vo Francúzsku vzniklo 103 ďalších komunít na celom svete – v Európe, Afrike, Ázii, severnej a južnej Amerike, Austrálii…
 • V roku 1968 v Marylake (Ontário) bola založená komunita „Faith and Sharing“ (Viera a zdieľanie), inšpirovaná Vanierovým kázaním. V tejto komunite sa ľudia schádzajú raz za mesiac a spoločne študujú Písmo. Každý je v nej vítaný.
 • V roku 1971, spolu s Máriou Héléne Mathieu, založil „Vieru a Svetlo“, hnutie, v ktorom sa pravidelne stretávajú ľudia s postihnutím, ich rodičia a priatelia.

Maria Héléne Mathieu

 • Marie-Héléne Mathieu je špeciálna pedagogička.
 • V roku 1963 založila Kresťanský úrad pre postihnutých, potom časopis Tiene a svetlo – kresťanský časopis o ľuďoch s postihnutím, ich priateľoch a rodinách Je spoluzakladateľkou hnutia ,,Viera a Svetlo“.
 • V rokoch 1984 – 1989 bola členkou Pápežskej rady laikov. Bolo jej udelené vyznamenanie radu Rytiera čestnej légie.

Otec Thomas Philippe

 • Otec Thomas Philippe sa narodil 28. marca 1905 blízko Lille vo Francúzsku. Pochádzal z dvanástich detí, z ktorých sedem sa zasvätilo Bohu.
 • 21. novembra 1923 vstúpil do dominikánskeho rádu. Večné sľuby zložil 1. decembra 1924 a za kňaza bol vysvätený 25. júla 1929. Vyučoval na Dominikánskej teologickej škole v Ríme do roku 1940. V roku 1941 bol vymenovaný za rektora v Salchoir. Po vojne v roku 1946 zhromaždil okolo seba medzinárodnú skupinu študentov a vytvoril komunitu „Eau Vive“ (Živá voda) pre formáciu v oblasti teológie, spirituality a kresťanského života. K tejto skupine sa v roku 1950 pripojil aj Jean Vanier.
 • V roku 1963 sa otec Thomas Philippe stal kaplánom vo „Val Fleuri“ – v ústave pre 30 mužov s ťažkým postihnutím v Trosly-Breuil, ktoré sa nachádza 90 km severne od Paríža. Sem pozval na návštevu i Jeana Vaniera, kde ho inšpiroval a povzbudil k práci pre ľudí s postihnutím. Vďaka tomuto stretnutiu v auguste roku 1964 Jean Vanier založil v Trosly-Breuil Archu. Otec Thomas sa stal duchovným pastierom tejto komunity.
 • V roku 1972 otvoril „La Ferme“ – miesto modlitieb a odpočinku. Pokračoval v dennom slávení Eucharistie, vedení a sprevádzaní mnohých tak v komunite ako aj mimo nej. Otec Thomas zostal duchovným otcom Archy až do svojej smrti. Zomrel 4. februára 1993. Je pochovaný vedľa kaplnky „La Ferme“ v Trosly-Breuil.