Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Opekačka u františkánov
(Trnava, 18.1.2019)
Počet fotografií: 27
Tak ako každoročne aj toto leto v roku 2018 sme sa stretli u františkánov, kde sme začali so slávením svätej omše a po nej nasledovala veľmi chutná opekačka.
Voľby
(Nové Zámky, 18.1.2019)
Počet fotografií: 5
13.01.2019 prebehli za prítomnosti národnej koordinátorky Jany Slovákovej voľby vedenia v Spoločenstve sv. Františka z Assisi. Opäť boli zvolení Anna a Rudolf Habrdoví. Blahoželáme!
Voľby
(Piešťany, 18.1.2019)
Počet fotografií: 10
12. januára 2019 si Spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho v Piešťanoch zvolilo novú vedúcu - Anku Viglašovú. Všetci zo spoločenstva sú vďační Betke za jej dlhoročné (15-ročné) obetavé vedenie spoločenstva. :)
Púť do Marianky
(Slovensko, 15.1.2019)
Počet fotografií: 6
13.10. 2018 sme putovali, ako každý rok, do Marianky. Prežili sme požehnaný čas pri sv. omši, agapé a modlitbe ruženca.
30. výročie Viery a Svetla na Slovensku
(Slovensko, 11.1.2019)
Počet fotografií: 117
V dňoch 23.-26.8. 2018 sme mali veľké oslavy nášho spoločenstva. Pred 30 rokmi sa začala písať história spoločenstva Viera a Svetlo na Slovensku. Vďační Bohu za všetky tieto roky sa členovia spoločenstva z celého Slovenska streli v Rodinkove, aby sme ďakovali, tešili sa, spievali,spomínali, tancovali, hrali, smiali sa a vzdávali vďaky za každého jedného z nás, za všetky akcie, výlety, púte, stretká, duchovné cvičenia, za celú tridsaťročnú plavbu našej lodičky po kľudnom a niekedy aj rozbúrenom mori. Vďaka ti Pane za všetko. Prosíme o nový vietor do ďalších dní, do plachiet našej vierosvetláckej lodičky.
Assambly 2.-5.8. 2018
(Slovensko, 11.1.2019)
Počet fotografií: 45
V dňoch 2.-5.8. 2018 sme sa zúčastnili veľkého stretnutia našej provincie, vrámci ktorého sa konali volľby nového koordinátora pre našu provinciu. Spolu s vierosvetlákmi z Ruska, Gruzínska, Čiech, Litvy sme prežili požehnaný čas rozlišovania. Zažili sme spolu aj veľa zábavy na workshopoch, pri kúpaní v jazere, na programe, tiež sme sa duchovne posilnili pri svätých omšiach, skupinkách zdieľania, modlitbách. Našou novou privinčnou vedúcou sa stala Oľga Drobot z Ruska. Sme radi, že môžeme byť súčasťou našej provinčnej vierosvetláckej rodiny. Viac o našom stretnutí sa dozviete v sekcii kronika, kde si naša Heňka pospomínala na tento krásny čas.
Libanon - Medzinárodné Assambly VaS
(Slovensko, 27.7.2018)
Počet fotografií: 39
V dňoch od 6.-14.7. 2018 sa naša Janka spolu so Števkom a provinčnou koordinátorkou Ekou s Gruzínska zúčastnili Medzinárodného Assambly v Libanone. Naša trojka zastupovala provinciu Medzi moriami, ktorou súčasťou je aj naše Slovensko. Hlavnou úlohou tohoto stretnutia boli voľby Medzinárodného koordinátora, Prezidenta a celého medzinárodného tímu. Stretli sa tu vierosvetláci z celého sveta - od Japonska, Afriky, Nórska, Francúzska, až po USA, Kanadu a ďalších krajín. Bol to naozaj požehnaný čas, kde sme sa zamýšlali nad prioritami a plánmi Viery a Svetla na ďalšie roky, kde sme mali čas rolišovania a volieb kandidátov a mohli aj putovať na krásne miesta. Našim medzinárodným koordinátorom sa stal Raul zo Španielska a prezidentka Hoda z Libanonu. Počas spoločného porgramu sme sa stretli so všetkými libanonskými spoločenstvami na sv. omši, kde nás mohlo byť okolo 1500 vierosvetlákov. Putovali sme k sv. Charbelovi, kde sme vás všetkých niesli v našich srdiach a modlitbách. Sme radi, že sme spoznali vierosvetlákov z rôznych kultúr a rôznych jazykov, aj keď sme si niekedy nerozuemli cez slová naše srdcia si rozumeli. Vďaka Ti Pane za spoločenstvo Viera a Svetlo, vďaka Ti za každého, ktorého si povolal žiť zmluvu lásky v tejto rodine. Na všetkých zvolených do nových funkcii v medzinárodnom tíme myslíme v modlitbách.
Púť na Studničku + opekačka 1.7. 2018
(Slovensko, 18.7.2018)
Počet fotografií: 24
Prvý prázdninový deň sme odštartovali spoločne. Spoločenstvo sv. Františka spolu s ďalšími vierosvetlákmi putovali 1.7. 2018 na Studničku. Náš program sa začal o 10.00 krížovou cestou. O 11.00 sme sa zúčastnili na spoločnej svätej omši aj z ďalšími pútnikmi. Po omši sme vyhľadli a tak sme neváhali využiť miesto na opekanie a pustili sa do opekania špekačiek, slaninky, klobások. Samozrejme pre chutný dezert v podobe všakovakých koláčikov od šikovných gazdín sa tiež našlo miesto v bruchu. Našu púť sme zakončili korunkou Božieho milosrdenstva, čítaním Božieho slova ako prírpavy na naše 30. výročie a požehnaním od br. Mareka a br. Ginepra.
Katimavik 20.-22.4. 2018
(Slovensko, 4.6.2018)
Počet fotografií: 117
Katimavik - víkendovka, na ktorú sa tešíme celý rok. V dňoch od 20.-22.4. sme sa opäť stretli, aby sme si priblížili život Jeana Vaniera, ktorý založil naše spoločnestvo, ale hlavne boli spolu ako vierosvetlácka rodina a zažili krásny čas. Cez modlitby, scénky, opekačku, diskotéku, puding, úsmevy, objatia, priateľstvá sme opäť mohli ďakovať za dar nášho spoločenstva a každého jedného z nás, ktorí sme boli do neho povolaní.
Národná rada - 16.-18.3. 2018 Rodinkovo
(Slovensko, 22.3.2018)
Počet fotografií: 14
Vedúci a priatelia z celého Slovenska sa stretli v Rodinkove na Národnej rade v dňoch 16.-18.3. Rodinkovo bude aj miesto, kde budeme oslavovať naše veľké 30. výročie a preto to museli ísť skontrolovať. :) Pozrieť priestory, naplánovať program, dohodnúť si detaily, zabezpečiť sv. omše a mnohé iné otázky museli vyšpekulovať. Boli to dni plné práce, ale aj radosti z akcii, ktoré nás čakajú. Všetky plány odovzdávame do modlitieb, aby všetko čo nás čaká, všetky prípravy boli na chválu a svlavu nášho Boha. Tešíme sa na všetko čo má pre nás pripravené. :)