Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Duchovné cvičenia v Smižanoch 2019
(Slovensko, 18.2.2019)
Počet fotografií: 37
V jeden februárový víkend sme sa košické a žilinské spoločenstvá zišli a pod vedením brata Mareka sme absolvovali DC s témou "Budete žiariť ako jasné hviezdy". Bolo výborne, veľa sme načerpali, potešili sme sa navzájom, oddýchli sme si.
Ples 2019 Nitra
(Slovensko, 5.2.2019)
Počet fotografií: 98
V dňoch 26.-27.1.2019 sme opäť povyťahovali svoje najkrajšie róby, saká, obleky, šaty, motýliky, náušnice nahodili sme sa do gala a Jasali v Pánovi na našom už v poradí 14. plese. Náš ples sme otvorili spoločnou sv. omšou, ktorú celerboval br. Marek spolu s pátrom Gineprom a pátrom Ignácom. Po nej si cestu zmýlili Pat a Mat a pokúsili sa otvoriť náš ples, ale neskôr to radšej nechali na moderátoroch Jurkovi a Kike. Po provom tanečnom kole, prípitku a dobre večeri sme to poriadne roztočili na parkete. Naše tanečné kreácie, otočky, výskoky, tanečné kolá sme prestriedali programom, ktorý si pripravili jednotlivé spoločenstvá a tombolou. O pol noci sme modlitbou poďakovali za spoločný čas a tí ktorým už stačilo išli spať a tancuchtiví pokračovali. Na druhý deň sme spoločnou sv. omšou a obedom zakončili náš 14. ples Jasaj v Pánovi.
Voľby národného koordinátora 18.-20.1.2019
(Slovensko, 20.1.2019)
Počet fotografií: 23
V dňoch od 18.-20.1. 2019 sa nám podarilo zvoliť národného koordinátora. Na voľbách sa stretli všetci vedúci vierosvetláckych spoločenstiev z celého Slovenska, spolu s priateľmi a počas spoločného času rozlišovania pri vedení Oľgy Gurevich z Ruska sa novým národným koordinátorom stala staronová JANKA SLOVÁKOVA.
Duchovné cvičenia-Piešťany 2018
(Slovensko, 20.1.2019)
Počet fotografií: 24
Duchovné cvičenie sú každý rok jedným z najkrajších a isto aj najdôležitejších podujatí pre naše spoločenstvá VaS. Aj v októbri 2018 sme mali možnosť zúčastniť sa ich v Piešťanoch v exercičnom dome pátrov Jezuitov v Piešťanoch.Prišli sme zo spoločenstiev v Bratislave, Pezinku, Trnave, Piešťan, Nitry a Nových Zámkov. Duchovné cvičenie viedol náš národný kaplán brat Marek. V tomto roku bola téma nadväzujúca na predošlý rok - RADOSTNÁ ZVESŤ VO VIERE A SVETLE II. Okrem prednášok sme samozrejme mali čas na rozjímanie, aj zdieľanie sa v skupinkách. Nezabudli sme ani na adoráciu s osobným požehnaním pre každého z nás, s vďakmi, chválami a prosbami nášmu Pánovi, na večer svedectiev a paraliturgiu umývania nôh. Ďakujeme Bohu za to, že sme tu mohli byť s Ním.
Návšteva sv. Mikuláša
(Trnava, 18.1.2019)
Počet fotografií: 11
Tak ako každý rok aj v roku 2018 k nám začiatkom decembra poctil svojou návštevou sv. Mikuláš. Naši inak obdarovaní privítali sv. Mikuláša s veľkou radosťou, niektorí mu zaspievali peknú pesničku, iní zas zarecitovali peknú básničku. Sv. Mikuláš každého odmenil so sladkým prekvapením.
Opekačka u františkánov
(Trnava, 18.1.2019)
Počet fotografií: 27
Tak ako každoročne aj toto leto v roku 2018 sme sa stretli u františkánov, kde sme začali so slávením svätej omše a po nej nasledovala veľmi chutná opekačka.
Voľby
(Nové Zámky, 18.1.2019)
Počet fotografií: 5
13.01.2019 prebehli za prítomnosti národnej koordinátorky Jany Slovákovej voľby vedenia v Spoločenstve sv. Františka z Assisi. Opäť boli zvolení Anna a Rudolf Habrdoví. Blahoželáme!
Voľby
(Piešťany, 18.1.2019)
Počet fotografií: 10
12. januára 2019 si Spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho v Piešťanoch zvolilo novú vedúcu - Anku Viglašovú. Všetci zo spoločenstva sú vďační Betke za jej dlhoročné (15-ročné) obetavé vedenie spoločenstva. :)
Púť do Marianky
(Slovensko, 15.1.2019)
Počet fotografií: 6
13.10. 2018 sme putovali, ako každý rok, do Marianky. Prežili sme požehnaný čas pri sv. omši, agapé a modlitbe ruženca.