Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Duchovné cvičenia - Smižany 2018
(Košice, 22.3.2018)
Počet fotografií: 21
Duchovné cvičenia v Smižanoch sa konali 23.-25.2. 2018. Sme radi, že sa brat Marek opäť mohol zúčastniť a aj viesť celé duchovné cvičenia - prednášky, modlitby.... Aj keď nás nebolo veľa, bol to požehnaný čas plný milosti. Tiež sa tešíme, že s nami boli Janka aj Kika zo západu. Počas Duchovných cvičení sme mysleli aj na vás všetkých.
Provinčná rada - Brno 2018
(Slovensko, 22.3.2018)
Počet fotografií: 10
V dňoch od 8.-11.2. 2018 sa naša národná koordinátorka Janka vydala na cestu do Brna, kde sa stretla s ostatnými koordinátormi z našej provincie. Hlavnou náplňou programu bolo prichystať a doťuknúť posledné detaily na letné stretnutie v Litve - Assambley. Bol to čas zamýšlania sa, rozhodovania, tvorenia, ale aj vďaky za spoločný čas a dar nášho spoločenstva. Už teraz sa máte na čo tešiť v Litve. :)
Ples Jasaj v Pánovi - Nitra 2018
(Slovensko, 18.2.2018)
Počet fotografií: 76
V dňoch 27.-28.1. 2018 sme spoločne Jasali v Pánovi. Opäť po roku sme sa streli v Nitre. Počas dvoch dní sme si dobre zatancovali, zabavili, porozprávali, stretli sme sa na svätej omši. Sme radi, že sa nám podarilo spojiť aj s našimi východňarmi na východe, ktorí tiež plesali a jasali. Už teraz sa tešíme na ďalší rok. :)
Vianočný večer v Košiciach 2017
(Slovensko, 19.12.2017)
Počet fotografií: 23

Košický vierosvetlácky vianočný večer . Veronika prečítala slovo mesiaca, kde sa inak obdareným aj spýtala, aké dobré skutky dnes urobili.  Bolo ich mnoho, preto nesmel chýbať aj sv. Mikuláš, ktorého priviedol náš vedúci Vít. Nakoniec sme si spoločne urobili vianočné posedenie, na ktorom boli tradičné východniarske bobaľky.   

 


Vianočný štvrtý čas u Hudecových
(Nitra, 18.12.2017)
Počet fotografií: 8
V sobotu 16.12. 2017 sme sa týždeň pred Vianocami stretli u Gabiky a Igora. Po rozhodovaní či pôjdeme do vianoného mestečka alebo zostaneme vntri, vyhralo teplo domova a dobroty, ktoré nachystala Gabika. Sme radi, že sme sa mohli stretnúť, potešiť sa. Pomodlili sme sa spoločne ruženec za nášho brata Mareka a za nášho pátra Ignáca. V dobrej vianočnej nálade sme si zaželali krásne a požehnané Vianoce a rozišli sa domov.
Decembrové stretko 2017
(Pezinok, 18.12.2017)
Počet fotografií: 19
V sobotu, 9. decembra sa naše  Spoločenstvo sv. Kláry  zišlo na pravidelnom mesačnom stretku - tentokrát výnimočne - v obývačke u Matiašovských - lebo kapucínsky refektár a priľahlé miestnosti, v ktorých sa zvykneme stretať boli obsadené deťúrencami, nacvičujúcimi   jasličkovú  pobožnosť. Vôbec nám to neubralo radosti, skôr naopak, veď  nám to pripomenulo časy vzniku nášho spoločenstva v Pezinku a navyše, okrem nášho brata Mareka sme mohli slávnostne privítať aj našu hlavnú koordinátorku - Janku, ktorá ku nám zavítala. Naše stretko bolo tentokrát celé adventné  a gratulačné. Rozprávali sme sa o význame adventu a o jeho symbole - adventnom venci. Tak ako každým týždňom pribúda svetla na venci, malo by ho pribúdať aj v našich srdciach, keď s radosťou očakávame príchod  Ježiška a pripravujeme mu miesto v našich srdciach a v našich rodinách. Potom nasledovali blahoželania  oslávencom, nášmu milému br. Marekovi, ktorý v týchto dňoch ďakoval za 25 rokov kňazstva a 50 rokov života,  Števkovi, ktorý tiež slávi na Vianoce "okrúhliny"- štyridsiadku a hneď za tým aj meniny a tiež našim Evičkám k meninám. Po všetkých blahoprianiach a ďakovaniach Pánovi za  oslávencov a za Vieru a Svetlo sme ešte podpisovali vianočné pohľadnice, vedˇ nechceme zabúdať na všetkých  bratov a sestry v rôznych spoločenstvách na Slovensku a nasledovalo radostné agape s dobrotami od našich mamín. Veľmi nás potešilo, že padol návrh spoločne sa pomodliť pri adventnom venci aj za zdravie a Božiu pomoc nášmu drahému p. Ignácovi. Ďakujeme Pánovi a prosíme ho stále: PRÍĎ  A PREBÝVAJ V NÁS! Osemnásti vierosvetláci z dnešného stretka
Stretko - september 2017
(Nové Zámky, 18.11.2017)
Počet fotografií: 4
 
Voľby v Spoločenstve Božieho milosrdenstva 11.11.2017
(Slovensko, 13.11.2017)
Počet fotografií: 10
Sobota 11.11.2017 bola pre Žilinské spoločenstvo volebná. Čas rozlišovania, spomínanie na radosti, bolesti, ale aj plánovanie, kandidáti a veľké finále. Toto všetko sme zažili na voľbách nového koordinátora pre Spoločenstvo Božieho milosrdenstva. S radosťou vám oznamujeme, že novou vedúcou sa na 3 roky stáva Gabika Hozáková. Vítame Gabiku v tejto novej službe, gratulujeme a vyprosujeme veľa Božích milostí a vedenie Ducha Svätého pri kormidlovani žilinského spoločenstva. Veľmi ďakujeme Katke Hodasovej za jej službu počas vedenia spoločenstva, jej lásku ktorú vkladala do príprav, za jej úsmev, za vsetky obety ktoré prinášala a za jej veľké srdce ❤.
Naša púť do Marianky
(Bratislava , 3.11.2017)
Počet fotografií: 18

Púť do Marianky 28.10. 2017
(Slovensko, 30.10.2017)
Počet fotografií: 21