Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Stretko máj
(Trnava, 6.5.2019)
Počet fotografií: 14
Aj v máji sme sa opäť zišli na stretku, po svätej omši v bazilike sv. Mikuláša sme sa presunuli na faru. Mesiac máj je zasvätený Panne Márii tak sme sa aj my pomodlili desiatok sv. ruženca a vyrobili sme vlastnoručne malé ruženčeky do ruky. Zahrali sme si aj scénku o Emauzských učeníkoch a následne sme sa povzdielali.
Sretko apríl
(Trnava, 6.4.2019)
Počet fotografií: 20
Sobotu 6. apríla sme strávili krásny čas na našom stretku. Vyrábali sme veľkonočné pohľadnice, vyfarbovali obrázky z krížovej cesty. Potom sme gratulovali našim oslávencom a samozrejme nechýbala aj spoločná fotka :)
Krížová cesta
(Slovensko, 3.4.2019)
Počet fotografií: 21
Dňa 31. marca sa Vierosvetláci so spoločenstva Panny Márie Trnavskej spolu zdieľali čas pôstneho obdobia s veriacimi z kostola svätej Anny pri kláštore uršulínok prostredníctvom krížovej cesty hranej formou pantomímy.
Sobotňajšia návšteva kina
(Trnava, 23.2.2019)
Počet fotografií: 9
V sobotu 23.2. sme sa rozhodli s našimi Vierosvetlákmi z Trnavy, že náš štvrtý čas strávime v kine. Pozreli sme si rozprávku s názvom Ako vycvičiť draka 3. Rozprávka sa všetkým veľmi páčila a samozrejme sme si aj pochutili spoločne na pukancoch, čipsoch aj malinovkách.
Duchovné cvičenia v Smižanoch 2019
(Slovensko, 18.2.2019)
Počet fotografií: 37
V jeden februárový víkend sme sa košické a žilinské spoločenstvá zišli a pod vedením brata Mareka sme absolvovali DC s témou "Budete žiariť ako jasné hviezdy". Bolo výborne, veľa sme načerpali, potešili sme sa navzájom, oddýchli sme si.
Ples 2019 Nitra
(Slovensko, 5.2.2019)
Počet fotografií: 98
V dňoch 26.-27.1.2019 sme opäť povyťahovali svoje najkrajšie róby, saká, obleky, šaty, motýliky, náušnice nahodili sme sa do gala a Jasali v Pánovi na našom už v poradí 14. plese. Náš ples sme otvorili spoločnou sv. omšou, ktorú celerboval br. Marek spolu s pátrom Gineprom a pátrom Ignácom. Po nej si cestu zmýlili Pat a Mat a pokúsili sa otvoriť náš ples, ale neskôr to radšej nechali na moderátoroch Jurkovi a Kike. Po provom tanečnom kole, prípitku a dobre večeri sme to poriadne roztočili na parkete. Naše tanečné kreácie, otočky, výskoky, tanečné kolá sme prestriedali programom, ktorý si pripravili jednotlivé spoločenstvá a tombolou. O pol noci sme modlitbou poďakovali za spoločný čas a tí ktorým už stačilo išli spať a tancuchtiví pokračovali. Na druhý deň sme spoločnou sv. omšou a obedom zakončili náš 14. ples Jasaj v Pánovi.
Voľby národného koordinátora 18.-20.1.2019
(Slovensko, 20.1.2019)
Počet fotografií: 23
V dňoch od 18.-20.1. 2019 sa nám podarilo zvoliť národného koordinátora. Na voľbách sa stretli všetci vedúci vierosvetláckych spoločenstiev z celého Slovenska, spolu s priateľmi a počas spoločného času rozlišovania pri vedení Oľgy Gurevich z Ruska sa novým národným koordinátorom stala staronová JANKA SLOVÁKOVA.
Duchovné cvičenia-Piešťany 2018
(Slovensko, 20.1.2019)
Počet fotografií: 24
Duchovné cvičenie sú každý rok jedným z najkrajších a isto aj najdôležitejších podujatí pre naše spoločenstvá VaS. Aj v októbri 2018 sme mali možnosť zúčastniť sa ich v Piešťanoch v exercičnom dome pátrov Jezuitov v Piešťanoch.Prišli sme zo spoločenstiev v Bratislave, Pezinku, Trnave, Piešťan, Nitry a Nových Zámkov. Duchovné cvičenie viedol náš národný kaplán brat Marek. V tomto roku bola téma nadväzujúca na predošlý rok - RADOSTNÁ ZVESŤ VO VIERE A SVETLE II. Okrem prednášok sme samozrejme mali čas na rozjímanie, aj zdieľanie sa v skupinkách. Nezabudli sme ani na adoráciu s osobným požehnaním pre každého z nás, s vďakmi, chválami a prosbami nášmu Pánovi, na večer svedectiev a paraliturgiu umývania nôh. Ďakujeme Bohu za to, že sme tu mohli byť s Ním.
Návšteva sv. Mikuláša
(Trnava, 18.1.2019)
Počet fotografií: 11
Tak ako každý rok aj v roku 2018 k nám začiatkom decembra poctil svojou návštevou sv. Mikuláš. Naši inak obdarovaní privítali sv. Mikuláša s veľkou radosťou, niektorí mu zaspievali peknú pesničku, iní zas zarecitovali peknú básničku. Sv. Mikuláš každého odmenil so sladkým prekvapením.