Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Púť na Turzovku pezinského spoločenstva
(Pezinok, 16.8.2020)
Počet fotografií: 28
Pri príležitosti sviatku našej patrónky sv.Kláry sa Pezinské spoločenstvo Viery a Svetla zúčastnilo 13.8. 2020 tradičnej púte k p.Márii Turzovskej na hore Žifčáková. Pridali sa k nám i Vierosvetláci z Nitrianskeho spoločenstva s našou koordinátorkou Jankou. Pod vedením nášho duchovného otca brata Mareka sme prežili jeden pekný a požehnaný deň.
Púť na Nitriansku Kalváriu
(Slovensko, 9.8.2020)
Počet fotografií: 32
Počas krásnej slnečnej soboty 8.8 2020 sme sa opäť stretli po dlhom čase ako veľká Vierosvetlácka rodina na púti v Nitre. Korona čas nám nedovoli sa stretnúť na našom obľúbenom Katimaviku či Škutovkách a tak sme sa rozhodli stretnúť sa na jednodňovej púti na Nitrianskej Kalvárii. Prišli Vierosvetláci z piatich spoločenstiev. Začali sme sv. omšou v kostole, počas ktorej sme mysleli na všetkých čo nemohli prísť, na všetky spoločenstvá na Slovensku aj vo svete. Po omši sme sa presunuli do pastoračného centra, kde si pochutnali na guláši, koláčikoch či čerstvom ovocí. Atmosféru dotváral Vítko svojimi hitovkami. Viacerí z nás zvládli vyjsť aj na Kalvársky kopček. O 14:00 sme sa pomodlili spoločne ruženec a pomaličky ukončili naše stretnutie. Bolo vidieť ako veľmi sme si už chýbali, ani sa nám nechcelo lúčiť. Vďaka ti Pane za spoločný čas.
Voľby 8.12: 2019
(Žilina, 12.3.2020)
Počet fotografií: 12
Dňa 8.12. 2019 sa v spoločenstve odohrali voľby nového vedúceho. V príjemnej atmosfére si spoločenstvo zvolilo Gabiku Graňovú, ktorá vystriedala Gabiku Hozákovú. :) Gratulujeme, a Gabike H. ďakujeme za jej službu v spoločenstve.
4. čas tvorivé dielne
(Trnava, 3.3.2020)
Počet fotografií: 17
Počas jarných prázdnín 22.2. sme sa stretli u našich Vierosvetlákoch Majky a Peťka Kubíkových doma. Očakávali nás otvoreným srdcom a Peťko nás už vyhliadal z okna. Najprv sme sa občerstveli potom sme nacvičili našu krížovú cestu a pustili sme sa do vyrábania krížov, ružencových náramkov, vyfarbovania obrázkov atď.
Ples 2020 v Nitre
(Slovensko, 20.2.2020)
Počet fotografií: 60
V dňoch 18.-19.1. 2020 sme v Nitre plesali a jasali v Pánovi. Sme radi, že sme sa opäť stretli spoločne pri zábave, radosti a tanci. Náš ples sme začali sv. omšou, počas spoločného programu prišiel kúzelník Magic Igor so svojou asistentkou Janínou, vyhrali sme krásne ceny v tombole, pochutili na večeri a samozrejme tancovali a zabávali do rána bieleho.
Mikulášske decembrové stretko
(Trnava, 28.1.2020)
Počet fotografií: 44
Decembrové stretko sme začínali vyrábaním vianočných pohľadníc, ktoré sme potom rozposielali do našich spoločenstiev po celom Slovensku. Následne na to aj tento rok k nám zavítal svätý Mikuláš so svojím anjelom. Naši inak obdarovaní ich s radosťou a s úsmevom na tvári privítali. Niektorí im zarecitovali básničku alebo zaspievali peknú pesničku. Svätý Mikuláš nás všetkých obdaroval sladkými balíčkami.
Vianočné pečenie medovníčkov
(Trnava, 14.12.2019)
Počet fotografií: 10
V sobotu 14.12. sme sa stretli u našich Vierosvetlákov Majky a Peťka Kubíkových, kde sme strávili krásny adventný čas pri pečení sladkých medovníkov.
Duchovné cvičenia-Piešťany 2019
(Slovensko, 28.10.2019)
Počet fotografií: 90
V dňoch od 24.-27.10.2019 sme spoločne prežili čas Duchovných cvičení v Exercičnom dome u Jezuitov v Piešťanch. Počas prednášok, modlitieb, skupiniek zdieľaní sme spoločne uvažovali nad radostnou zvesťou v našom spoločenstve Viera a Svetlo. Povzdbudení, plní radosti a vďačnosti za spoločný čas strávený vo vierosvetláckej rodine sme sa vydali domov ďalej rozdávať radostnú zvesť.
Púť do Marianky 19.10.2019
(Slovensko, 28.10.2019)
Počet fotografií: 32
V sobotu, 19. októbra sme sa stretli z viacerých spoločenstiev / Bratislava, Trnava, Pezinok/ na krásnom pútnickom mieste v Marianke pri Bratislave na našej, už tradičnej púti ku Panne Márii. Po zvítaní pred bazilikou sme slávili spoločne sv. omšu, ktorú celebroval náš brat Marek. Privítal nás hlavný predstavený rehole Tešiteľov Božského Srdca, páter Michal. Okrem 34 vierosvetlákov s nami slávili aj 2 ešte nenarodené bábätká Paulechovcov a Godányovcov a viacerí veriaci s rodinkami s deťmi, takže sme v bazilike vytvorili krásne spoločenstvo pri sv. omši. Po sv. omši sme dostali pozvanie od pátrov Tešiteľov na výbornú fazuľovú polievku a ďalšie dobroty, ktoré nám pripravili dobré duše, ktoré takto hostia pútnikov. Poobede sme sa pri jaskynke P. Márie pomodlili ruženec, rozlúčili sa a rozišli domov. Ďakujeme Pánovi, že takto utužuje spoločenstvá, ďakujeme za krásnu jesennú prírodu Malých Karpát a Panne Márii za jej ochranu a všetkým, čo nás láskavo prijali a štedro pohostili.
15. výročie Piešťanského spoločenstva Božského Srdca Ježišovho
(Piešťany, 30.9.2019)
Počet fotografií: 30
28.9. 2019 bol veľkým dňom Piešťanského spoločenstva. Oslávili 10. výročie a spoločne ďakovali za spoločný čas, za každého člena.