Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Vianočné pečenie medovníčkov
(Trnava, 14.12.2019)
Počet fotografií: 10
V sobotu 14.12. sme sa stretli u našich Vierosvetlákov Majky a Peťka Kubíkových, kde sme strávili krásny adventný čas pri pečení sladkých medovníkov.
Duchovné cvičenia-Piešťany 2019
(Slovensko, 28.10.2019)
Počet fotografií: 90
V dňoch od 24.-27.10.2019 sme spoločne prežili čas Duchovných cvičení v Exercičnom dome u Jezuitov v Piešťanch. Počas prednášok, modlitieb, skupiniek zdieľaní sme spoločne uvažovali nad radostnou zvesťou v našom spoločenstve Viera a Svetlo. Povzdbudení, plní radosti a vďačnosti za spoločný čas strávený vo vierosvetláckej rodine sme sa vydali domov ďalej rozdávať radostnú zvesť.
Púť do Marianky 19.10.2019
(Slovensko, 28.10.2019)
Počet fotografií: 32
V sobotu, 19. októbra sme sa stretli z viacerých spoločenstiev / Bratislava, Trnava, Pezinok/ na krásnom pútnickom mieste v Marianke pri Bratislave na našej, už tradičnej púti ku Panne Márii. Po zvítaní pred bazilikou sme slávili spoločne sv. omšu, ktorú celebroval náš brat Marek. Privítal nás hlavný predstavený rehole Tešiteľov Božského Srdca, páter Michal. Okrem 34 vierosvetlákov s nami slávili aj 2 ešte nenarodené bábätká Paulechovcov a Godányovcov a viacerí veriaci s rodinkami s deťmi, takže sme v bazilike vytvorili krásne spoločenstvo pri sv. omši. Po sv. omši sme dostali pozvanie od pátrov Tešiteľov na výbornú fazuľovú polievku a ďalšie dobroty, ktoré nám pripravili dobré duše, ktoré takto hostia pútnikov. Poobede sme sa pri jaskynke P. Márie pomodlili ruženec, rozlúčili sa a rozišli domov. Ďakujeme Pánovi, že takto utužuje spoločenstvá, ďakujeme za krásnu jesennú prírodu Malých Karpát a Panne Márii za jej ochranu a všetkým, čo nás láskavo prijali a štedro pohostili.
15. výročie Piešťanského spoločenstva Božského Srdca Ježišovho
(Piešťany, 30.9.2019)
Počet fotografií: 30
28.9. 2019 bol veľkým dňom Piešťanského spoločenstva. Oslávili 10. výročie a spoločne ďakovali za spoločný čas, za každého člena.
Voľby v Spoločenstve sv. Alžbety
(Košice, 30.9.2019)
Počet fotografií: 3
V nedeľu 15.9.2019 sme strávili čas rozlišovania v spoločenstve sv. Alžbety. Opäť sme prežili požehnaný, krásny spoločný čas. Toto spoločenstvo prežíva čas kedy nie je vsetko jednoduché a krásne a cítia že ľudia a sily ubúdajú. Rozhodli sa zabojovať a počas jedného roka vyhrnúť rukávy a zachrániť spoločenstvo. Počas volebného dňa sme nezvolili zžadneho nového vedúceho, len sme prerozdelili úlohy medzi všetkých členov. Víťovi chceme poďakovať za jeho službu vedúceho spoločenstva, za všetky obety a otvorené a láskavé srdce. Myslíme na vaše spoločenstvo, aby Duch svätý vanul a ukazoval vám ten správny smer a bol pri všetkych rozhodnutiach. Sme radi ze vás máme.
Národný pochod za život 22.9. 2019
(Slovensko, 30.9.2019)
Počet fotografií: 18
V nedeľu 22.9. 2019 sme bojovali za život. Za život nenarodených detí, za život inak obdarovaných detí, ktorí sú pre nás tiež veľkým darom.
Voľby v Spoločenstve sv. Matky Terezy
(Košice, 30.9.2019)
Počet fotografií: 12
Dňa 14.9. 2019 sa konali voľby v spoločenstve sv. Matky Terezy v Košiciach. Prežili sme naozaj pekný, požehnaný spoločný čas. Veronike veľmi ďakujeme za jej dlhoročnú službu spoločenstvu ako vedúcej, dakujeme sa jej obetavé srdce a láskavý prístup. Novým vedúcim spoločenstva sa stal dlhoročný vierosvetlák: Ferko Rakoci. juhuuuuuu, Ferkovi gratulujeme a prajeme silný prievan Ducha svätého. Sme radi ze vas mame.
Voľby v Spoločenstve sv. Gorazda - BA
(Bratislava , 30.9.2019)
Počet fotografií: 25
Dňa 8.9. 2019 sa v Spoločenstve sv. Gorazda v Bratislave konali voľby nového vedúceho spoločenstva. Chceme sa veľmi poďakovať Janke Paulechovej za roky kormidlovania bratislavskej lodičky, za službu, lásku a čas venovaný spoločenstvu. Myslíme Janka na teba, aby sa aj male babätko v brušku šťastne narodilo (už o pár dní) a vďaka za vašu krásnu rodinku. A novými koordinátormi spoločenstva sa stali - Tonko a Ludka Gebauerovci. Veľmi sa tešíme, gratulujeme a prajeme veľa síl a Ducha Svätého do novej služby v našom spoločenstve.
Júlová opekačka v Nitrianskom spoločenstve
(Nitra, 30.9.2019)
Počet fotografií: 23
V čase letných prázdnin je tradičnou aktivitoi spoločenstva opekačka. Tá sa konala v nedeľu 21.7. v Nitre na Kalvárii. Tento rok sa opekačka niesla v netradičnom duchu s názvom Hot-dog párty. Začali sme ako zvyčajne sv. omšou v kaplnke. Sprevádzal nás radostný spev za sprievodu gitary. Pripravené pečené klobásky a párky sme si vďaka dobrodincom vychutnali ako v reštaurácii. Po výdatnej dobrote sa začala tancovačka, za hudobného doprovodu nášho rock-n-roll-ového hudobníka Vítka a nášho verného duchovného otca pátra Strečku. My ostatní sme si s chuťou zatancovali a zaspievali do sýta, až nám klobásky vytrávilo. Na záver sme ešte poďakovali Bohu v modlitbe za nádherný spoločný čas a poprosili o Jeho ochranu po zvyšok prázdnin.
Stretko september
(Trnava, 13.9.2019)
Počet fotografií: 20
Milý Vierosvetláci opäť sme sa stretli po letných prázdninách 7. septembra na našom stretku. Začínali sme so svätou omšou v bazilike svätého Mikuláša, po nej k nám zavítal Páter Cyril s ďalším františkánom, ktorého viacerí dobre poznáme s Patrom Gineprom. Páter Ginepro bol z Nových Zámkoch preradený k nám do Trnavy veľmi sa tešíme z jeho návštevy a z času strávený s ním. Zahrali sme si aj scénku ako apoštoli chytali ryby a po nej sme aj modelovali z cesta rôzne rybičky a iné vodné živočíchy :)