Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


10. výročie Peziského spoločenstva
(Pezinok, 22.8.2019)
Počet fotografií: 44
V sobotu, 17. augusta naše Spoločenstvo sv. Kláry oslavovalo 10. výročie svojho vzniku a trvania Bola to príležitosť na vrúcne poďakovanie nášmu Bohu, ktorý nás do Hnutia VaS povolal, pomáhal nám celých týchto požehnaných 10 rokov, aby sme sa spoločne stretali, stali sa priateľmi, učili sa, čo je to pravé priateľstvo, aby sme medzi sebou do popredia stavali tých najslabších, inak obdarovaných, aby sme spolu prežili veľa stretnutí,svätých omší, duchovných cvičení, krásnych pútí, plesov, Katimavikov, dovoleniek a výletov. Toto okrúhle výročie sme oslávili v prvom rade svätou omšou, ktorá je tým najkrajším vďakyvzdaním, akého sme schopní. Svätú omšu celebroval náš brat Marek, ktorý celých 10 rokov stál pri našom spoločenstve, pomáhal pri jeho zrode, slúžil nám vysluhovaním sviatostí a vštepoval nám podstatu spirituality Viery a Svetla a hlavne bol vždy s nami. Sme veľmi šťastní, že je medzi nami a ďakujeme za neho Pánovi. Radovali sme sa aj z toho, že naše pozvanie prijali aj viacerí vierosvetláci z okolitých spoločenstiev, hlavne naša hlavná koordinátorka Janka, ďalej Anička Vigľašová s Ivetkou z Piešťanského spoločenstva, z Bratislavy Monika a Henika, z Trnavy Tánička s Peťkom a mamičkou Máriou, naša drahá Veronika, ktorá bola v našom spoločenstve priateľkou, pokým sa neodsťahovala a z Máriinej Légie sme privítali s radosťou medzi sebou Katku. Obetnými darmi na sv. omši boli kytica kvetov ako symbol života, soška sv. Kláry, ktorá je patrónkou nášho spoločenstva, kroniky spoločenstva, chlieb a víno. Po svätej omši sme sa presunuli na spoločné agape do altánku u Števka a jeho rodičov, kde sme v príjemnom prostredí rozkvitnutej záhrady pojedli kotlíkový guláš, ktorý nám navaril Ferko, zrelé hrozno a dobrôtky od výmyslu sveta od našich mamín, vrátane dvoch tôrt, perfektne ozdobených a úžasne lahodných. Popozerali sme si vystavené fotky s komentármi, zaspomínali na spoločne prežité chvíle na akciách, zablahoželali čerstvému šesťdesiatnikovi Renovi a bolo nám spolu výborne – ako vždy. Vďaka Ti, Pane za všetko! Za naše spoločenstvo brat Marek, Danka s rodičmi Rudkom a Jarkou a vnúčikom Olinkom / ktorý sa narodil presne na sviatok sv. Kláry, takže s nami skoro vždy oslavuje/, Evička s mamičkou Evkou, Peťo s rodičmi Majkou a Renom, Ľubo /maminka Janka a Dominik nemohli prísť pre jeho zlý zdravotný stav/, ešte Danko, ktorý ako nám výdatne pomáhal pri organizácii podujatia a chystaní lavíc a stoličiek v altánku, Hanka, Blanka a domáci Števko s rodičmi Ferkom a Majou. /Naši drahí Ľubko a Paťko boli odcestovaní, preto s nami neboli/.
Dovolenka na Škutovkách 5.-10.8.2019
(Slovensko, 13.8.2019)
Počet fotografií: 146
Dovolenka na Škutovkách je každoročná tradícia Piešťanského spoločenstva, na ktorý pozývajú aj vierosvetlákov z iných spoločenstiev, ktorí si chcú cez prázdniny oddýchnuť po vierosvetlácky. Začali sme 5.8. a počas týdňa sme sa stihli zúčastniť Olympiády, nájsť poklad, poplávať si vo welness, predviesť naše talenty a mnoho iného. Sme radi, že každá deň sme mali sv. omšu s otcom Augustínom alebo br. Marekom. Vďaka výletu do Ružomberka sme sa stretli na sv. omši aj s ružomebrskými rodina s inak obdarovanými deťmi a počas prezentácie sme im mohli predstaviť naše spoločenstvo. Na dobré halušky či kaputnicu sme sa vybrali do krásnej Čutkovskej doliny. Dovolenka bola tutti fruti a už sa tešíme na budúci rok.
Púť na Studničku s opekačkou
(Nové Zámky, 30.7.2019)
Počet fotografií: 1
V nedeľu 30.06.2019 novozámocké Spoločenstvo svätého Františka sa stretlo spolu s ďalšími vierosvetlákmi na júnovom stretnutí. Program bol nasledovný: 10.00 krížová cesta, 11.00 svätá omša, 12.30 pohostenie a opekanie, 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva. Studnička je Mariánske pútnické miesto medzi Pozbou, Dedinkou a Bardoňovom. Prežili sme krásny spoločný čas. Ďakujeme aj vierosvetláom z iných spoločenstiev, že prišli a tak sme opäť mohli vytvroiť vierosvetlácku rodinu.
Opekačka v Trnavskom spoločenstve
(Trnava, 22.7.2019)
Počet fotografií: 51
Dňa 13. júla sme sa stretli na opekačke s našimi Františkánmi. Pri opekaní nám pomohla rúra lebo pršalo a šikovní kuchári brat Florián a páter Cyril. Ďakujeme za ich pomoc, ochotu a čas strávený s nami. Začali sme o 9:30 modlitbou svätého ruženca, pokračovali sme spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval páter Cyril a po nej sme sa, už aj trošku hladní, presunuli do jedálne a začala sa opekačka. Sme radi, že medzi nás prišla aj národná koordinátorka Janka, ktorú sme neváhali pozvať ku nám, hneď týždeň po jej návrate domov z Nórska. Ďakujeme všetkým za krásnu opekačku a krásne strávený čas s vami.
Svätá omša za život
(Slovensko, 1.6.2019)
Počet fotografií: 11
Dňa 30.5.2019 sa v kostole Božského srdca Ježišovho v Košiciach uskutočnila sv. omša za život, ktorá bola zameraná na osoby so zdravotným znevýhodnením, ťažko chorých a ich opatrovníkov. Pri tejto svätej omši sme si pripomenuli odkaz a dielo Jeana Vaniera, ktorý pred niekoľkými dňami odišiel do večnosti.
Ďakovná omša Bratislavského spoločestva za Jeana Vaniera
(Bratislava , 21.5.2019)
Počet fotografií: 17
Na májovom stretku sme si zaspomínali na nášho zakľadateľa Jeana Vaniera. Stretko sme začali sv. omšou, ktorú sme obetovali za Jeana Vaniera a spomienky na neho nás sprevádzali počas celého stretka. Zaspomínali sme si aj na stretnutia so Jeanom, zaspievali sme aj hymnu Moje malé svetielko a s Katkou - Ježiš má rád také deti ako ja :).
Púť Marianka - sv. omša za Jeana Vaniera
(Slovensko, 21.5.2019)
Počet fotografií: 23
Aj v tomto roku sme prijali pozvanie P. Márie na púť do najstaršieho slovenského pútnického miesta - Marianky 18.5. 2019. Zišli sme sa z viacerých spoločenstiev /Bratislava, Trnava, Pezinok, Nové Zámky/ , zvítali sme radostne ako vždy a napoludnie začala sv. omša v bazilike. Celebroval ju náš národný kaplán, brat Marek. Túto sv. omšu sme obetovali za nášho drahého zakladateľa, J, Vaniera, ktorého si Pán povolal k sebe domov. Veľmi krásny a povzbudzujúci bol modlitebný kútik, aktuálne vytvorený na túto príležitosť v bazilike Tonkom Gebauerom a jeho pomocníkmi, v ktorom nechýbali fotografie J. Vaniera, kvety, ani zažatá sviečka, ktorá bola aj vhodným obetným darom za nášho prvého vierosvetláka. Ani pri modlitbách veriacich sme na neho nezabudli. Ďakovali sme za jeho život a dielo. S radosťou sme pod vedením našej Janky za sprievodu jej gitary chválili Pána piesňami. Po sv. omši sme trávili spoločné agape a odišli sme ešte k jaskynke na modlitbu sv. ruženca. Ďakujeme P. Bohu za tento krásny, májový, rozkvitnurtý a spoločnou láskou vierosvetlákov naplnený deň! Zverujeme sa pod ochranu P. Márie, našej patrónky.
Katimavik 2019
(Slovensko, 21.5.2019)
Počet fotografií: 93
26.-28.4.2019 sa konala naša obľúbená víkendovka - Katimavik. Téma bola bl. Anka Kolesárová - Víťazstvo vnútornej krásy a čistoty. Sme radi, že pozvanie prijal páter Tomáš z Domčeka z Vysokej nad Uhom. Počas prednášok sme mohli viac spoznať duchovné posolstvo bl. Anky Kolesárovej. Ranné modlitby, sv. omše, olympiáda, opekačka, diskotéka nemôžu chýbať počas nášho programu. Už teraz sa tešíme na ďalší rok.
Krížová cesta - BA
(Bratislava , 20.5.2019)
Počet fotografií: 23
14.4. 2019 na Kvetnú nedeľu sme sa stretli pri modlitbe krížovej cesty. Aj tento rok sme ju znázornili pantomímou čo ju nám aj farníkom pomohlo hlbšie duchovne prežiť. Po krížovej ceste sme si pochutnali na lahodnom agapé.
Jarné upratovanie s kávičkou
(Bratislava , 20.5.2019)
Počet fotografií: 5
13.4. 2019 sme sa stretli, aby sme spoločne nacvičili krížovú cestu a popri tom sme stihli aj umyť okná. Dobrá kávička s koláčikom nám boli chutnou odmenou.