Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Online národná rada 4.11. 2022
(Slovensko, 5.11.2022)
Počet fotografií: 1
Koniec prvého novembrového týždňa dali vedúci spoločenstiev hlavy dokopy. Potrebovali sme sa poradiť a urobiť plány na ďaľší rok. Tiež sme sa tešili, že sme sa mohli vidieť a pozdielať sa o našich radostiach, či starostiach v spoločenstvách. Mysleli sme aj na všetkých vierosvetlákov a všetci vás srdečne pozdravujeme.
Duchovné cvičenia v Piešťanoch
(Slovensko, 3.11.2022)
Počet fotografií: 42
V dňoch od 20.-23.10.2022 prebiehali Duchovné cvičenia. Stretli sme sa v Piešťanoch u Jezuitov v exercičnom dome. Už tento priestor pozýva k stíšeniu a modlitbe. Témou duchovných cvičení boli Blahoslavenstvá vo VaS. Prednášky, sväté omše, modlitby viedol náš drahý br. Marek. Bol to pre nás požehnaný spoločný čas.
Októbrové stretko v Nitre
(Nitra, 3.11.2022)
Počet fotografií: 2
Krásny jesenný stretkový čas 16.10.2022. Na fotke priateľia s inak obdarovanými.
Septembrové stretko v Nitre
(Slovensko, 3.11.2022)
Počet fotografií: 13
Po letných prázdninách sme sa na prvom stretku streli až 25.9.2022 no o to vzácnejšie nám bolo viedieť sa a byť spolu. Odštartovali sme veľkolepo, pretože náš Vierosvetlák Vojto s nami oslávil okrúhle 70. narodeniny.
Púť na Staré hory Trnavského spoločenstva
(Trnava, 3.11.2022)
Počet fotografií: 31
Koniec letných prázdnin 28.8.2022 Trnavské spoločenstvo zakončilo púťou na Staré hory. Cestou autobusom vyzdvihli aj vierosvetlákov z Nitrianskeho spoločesnstva. Už cestou nám bolo spoločne veselo. Na Starých sme začali svätou omšou v Bazilike. Svätú omšu celebroval otec Cyril. Po dobrom obede v neďalekej reštaurácii sme sa vrátili k bazilike a vystúpili prechádzkovýcm tempom ku kaplnke, kde sme sa pomodlili ruženec Božieho milosrdenstva. Cestou späť nám Vitko vyhrával na gitare svoje hity.
Púť na Turzovku Pezinského spoločenstva
(Pezinok, 3.11.2022)
Počet fotografií: 25
Pri príležitosti sviatku našej patrónky sv.Kláry sa Pezinské spoločenstvo Viery a Svetla zúčastnilo 11.8. 2022 tradičnej púte k p.Márii Turzovskej na hore Žifčáková. Pridali sa k nám i Vierosvetláci z Bratislavského spoločenstva. Pod vedením nášho duchovného otca brata Mareka sme prežili jeden pekný a požehnaný deň.
Opekačka v Rusovciach
(Bratislava , 3.11.2022)
Počet fotografií: 19
18.6. 2022 sme si vyhradili spoločný 4. čas na opekačku. Miesto na chutné špekačky, dobroty, výbornú náladu sme si vybrali u našich kamarátaov v Rusovciach.
Provinčné voľby v Litve
(Slovensko, 21.8.2022)
Počet fotografií: 36
Na konci júla od 27.7.- 1.8. 2022 sme sa zúčastnili volieb nového provinčného vedúceho. Stretnutie sa konalo v Litve - vo Vilniuse. Čo je výborné, voľby sa podarili a nová provinčná vedúca sa stala Silvia z Litvy. Zažili sme spolu krásny a požehnaný čas plný radosti zo stretnutia, ale aj nám bolo ľúto, že sa s niektorými môžeme vidieť len cez zoom, kvôli vojne.
Voľby nového národného koordinátora
(Slovensko, 21.8.2022)
Počet fotografií: 21
11.-12.6. sme prežili spoločne pekný volebný víkend v Nitre. Tešíme sa, že s nami bola aj Slvia z Litvy, ktorá nás sprevádzala počas rozišovania. Už sa k vám určite dostala táto krásna správa, že našou novou národnou koordinátorkou na ďalšie 4 roky sa stala Tánička Vnučková. Veľmi sa tešíme a Táničke moc gratulujeme a vážime si jej odvážne “áno” tejto veľkej úlohe. Prajeme ti veľa síl, energie a vanutie Ducha Svätého počas tejto služby a tešíme sa na všetky spoločné dobrodružstné výpravy našej slovenskej vierosvetláckej lodičky.
Voľby v Spoločenstve Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Nitre
(Nitra, 21.8.2022)
Počet fotografií: 10
V nedeľu 19.6. sme prežili krásny čas rozlišovania v nitrianskom spoločenstve. Nitrianski vierosvetláci si už po druhý krát za svoju koordinátorku zvolili Janku Slovákovú. Janka gratulujeme Ti a v tejto novej službe vyprosujeme veľa Božích milosti a vedenie Ducha Svätého pri kormidlovaní nitrianskeho spoločenstva. A zároveň veľmi pekne ďakujeme Žofke Beňačkovej za jej službu počas vedenia spoločensva. Za jej úsmev a za všetky obety.Za jej lásku a za jej veľké srdce. Žofka nech Ti túto Tvoju službu mnohonásobne odplati.