Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Púť na Studničku s opekačkou
(Nové Zámky, 30.7.2019)
Počet fotografií: 1
V nedeľu 30.06.2019 novozámocké Spoločenstvo svätého Františka sa stretlo spolu s ďalšími vierosvetlákmi na júnovom stretnutí. Program bol nasledovný: 10.00 krížová cesta, 11.00 svätá omša, 12.30 pohostenie a opekanie, 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva. Studnička je Mariánske pútnické miesto medzi Pozbou, Dedinkou a Bardoňovom. Prežili sme krásny spoločný čas. Ďakujeme aj vierosvetláom z iných spoločenstiev, že prišli a tak sme opäť mohli vytvroiť vierosvetlácku rodinu.
Opekačka v Trnavskom spoločenstve
(Trnava, 22.7.2019)
Počet fotografií: 51
Dňa 13. júla sme sa stretli na opekačke s našimi Františkánmi. Pri opekaní nám pomohla rúra lebo pršalo a šikovní kuchári brat Florián a páter Cyril. Ďakujeme za ich pomoc, ochotu a čas strávený s nami. Začali sme o 9:30 modlitbou svätého ruženca, pokračovali sme spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval páter Cyril a po nej sme sa, už aj trošku hladní, presunuli do jedálne a začala sa opekačka. Sme radi, že medzi nás prišla aj národná koordinátorka Janka, ktorú sme neváhali pozvať ku nám, hneď týždeň po jej návrate domov z Nórska. Ďakujeme všetkým za krásnu opekačku a krásne strávený čas s vami.
Svätá omša za život
(Slovensko, 1.6.2019)
Počet fotografií: 11
Dňa 30.5.2019 sa v kostole Božského srdca Ježišovho v Košiciach uskutočnila sv. omša za život, ktorá bola zameraná na osoby so zdravotným znevýhodnením, ťažko chorých a ich opatrovníkov. Pri tejto svätej omši sme si pripomenuli odkaz a dielo Jeana Vaniera, ktorý pred niekoľkými dňami odišiel do večnosti.
Ďakovná omša Bratislavského spoločestva za Jeana Vaniera
(Bratislava , 21.5.2019)
Počet fotografií: 17
Na májovom stretku sme si zaspomínali na nášho zakľadateľa Jeana Vaniera. Stretko sme začali sv. omšou, ktorú sme obetovali za Jeana Vaniera a spomienky na neho nás sprevádzali počas celého stretka. Zaspomínali sme si aj na stretnutia so Jeanom, zaspievali sme aj hymnu Moje malé svetielko a s Katkou - Ježiš má rád také deti ako ja :).
Púť Marianka - sv. omša za Jeana Vaniera
(Slovensko, 21.5.2019)
Počet fotografií: 23
Aj v tomto roku sme prijali pozvanie P. Márie na púť do najstaršieho slovenského pútnického miesta - Marianky 18.5. 2019. Zišli sme sa z viacerých spoločenstiev /Bratislava, Trnava, Pezinok, Nové Zámky/ , zvítali sme radostne ako vždy a napoludnie začala sv. omša v bazilike. Celebroval ju náš národný kaplán, brat Marek. Túto sv. omšu sme obetovali za nášho drahého zakladateľa, J, Vaniera, ktorého si Pán povolal k sebe domov. Veľmi krásny a povzbudzujúci bol modlitebný kútik, aktuálne vytvorený na túto príležitosť v bazilike Tonkom Gebauerom a jeho pomocníkmi, v ktorom nechýbali fotografie J. Vaniera, kvety, ani zažatá sviečka, ktorá bola aj vhodným obetným darom za nášho prvého vierosvetláka. Ani pri modlitbách veriacich sme na neho nezabudli. Ďakovali sme za jeho život a dielo. S radosťou sme pod vedením našej Janky za sprievodu jej gitary chválili Pána piesňami. Po sv. omši sme trávili spoločné agape a odišli sme ešte k jaskynke na modlitbu sv. ruženca. Ďakujeme P. Bohu za tento krásny, májový, rozkvitnurtý a spoločnou láskou vierosvetlákov naplnený deň! Zverujeme sa pod ochranu P. Márie, našej patrónky.
Katimavik 2019
(Slovensko, 21.5.2019)
Počet fotografií: 93
26.-28.4.2019 sa konala naša obľúbená víkendovka - Katimavik. Téma bola bl. Anka Kolesárová - Víťazstvo vnútornej krásy a čistoty. Sme radi, že pozvanie prijal páter Tomáš z Domčeka z Vysokej nad Uhom. Počas prednášok sme mohli viac spoznať duchovné posolstvo bl. Anky Kolesárovej. Ranné modlitby, sv. omše, olympiáda, opekačka, diskotéka nemôžu chýbať počas nášho programu. Už teraz sa tešíme na ďalší rok.
Krížová cesta - BA
(Bratislava , 20.5.2019)
Počet fotografií: 23
14.4. 2019 na Kvetnú nedeľu sme sa stretli pri modlitbe krížovej cesty. Aj tento rok sme ju znázornili pantomímou čo ju nám aj farníkom pomohlo hlbšie duchovne prežiť. Po krížovej ceste sme si pochutnali na lahodnom agapé.
Jarné upratovanie s kávičkou
(Bratislava , 20.5.2019)
Počet fotografií: 5
13.4. 2019 sme sa stretli, aby sme spoločne nacvičili krížovú cestu a popri tom sme stihli aj umyť okná. Dobrá kávička s koláčikom nám boli chutnou odmenou.
Stretko máj
(Trnava, 6.5.2019)
Počet fotografií: 14
Aj v máji sme sa opäť zišli na stretku, po svätej omši v bazilike sv. Mikuláša sme sa presunuli na faru. Mesiac máj je zasvätený Panne Márii tak sme sa aj my pomodlili desiatok sv. ruženca a vyrobili sme vlastnoručne malé ruženčeky do ruky. Zahrali sme si aj scénku o Emauzských učeníkoch a následne sme sa povzdielali.
Sretko apríl
(Trnava, 6.4.2019)
Počet fotografií: 20
Sobotu 6. apríla sme strávili krásny čas na našom stretku. Vyrábali sme veľkonočné pohľadnice, vyfarbovali obrázky z krížovej cesty. Potom sme gratulovali našim oslávencom a samozrejme nechýbala aj spoločná fotka :)