Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Turzovka august 2011
(Pezinok, 14.1.2012)
Počet fotografií: 19
Naše Spoločenstvo sv. Kláry putovalo do Turzovky. Prežili sme krásne spoločné chvíle pri sv. omši, v modlitbe a spoločnej hre.
Heinburg 2011
(Bratislava , 13.1.2012)
Počet fotografií: 39
Výlet na hrad Heinburg neďaleko Bratislavy.
Štvrtý čas 17.12.2011
(Pezinok, 3.1.2012)
Počet fotografií: 8
Naše spoločenstvo sa stretlo v sobotu pred Vianocami pri ozdobovaní medovníkov a spoločnej modlitbe sv. ruženca. Prežili sme spolu krásne, pokojné chvíle, skutočný advent, naplnený vzájomnou láskou, ozajstným priateľstvom a pokojom.
Mikulášske stretnutie December 2011
(Bratislava , 11.12.2011)
Počet fotografií: 27
Prišiel k nám Mikuláš a tým, ktorí poslúchali aj niečo priniesol 
Pečenie vianočných perníkov u Považanových
(Bratislava , 10.12.2011)
Počet fotografií: 40
Po posvätení adventných vencov na stretku sme sa jednu adventnú sobotu vybrali už tradične k Magduške a Zuzke piecť vianočné perníčky. Bol to čas radosti z pečenia perníkov, vzájomného zdieľania sa a modlitby sv. ruženca pri adventnom venci. Po malom agapé sme si okrem veľkej radosti v srdci domov odniesli aj za vrecúško perníkov.  
Púť ku bl. Zdenke Schelingovej
(Bratislava , 13.11.2011)
Počet fotografií: 21
Dňa 12.11.2011 sme spolu putovali ku bl. Zdenke do Podunajských Biskupíc. Počas púte sme prosili bl. Zdenku o orodovanie pri jej hrobe i v kostole. Sestra Mojmíra nám zrozumiteľne priblížila život bl. Zdenky. Slovné rozprávanie doplnila aj obrazovou výstavou, ktorá nás veľmi zaujala. "Za mrakmi je moje milované Slnko...", povedala bl. Zdenka. Tak aj my sme sa počas púte povzbudili a pomodlili sme sa, aby sme mraky v našom živote - to sú naše kríže, ťažkosti, nevyriešiteľné situácie a hriechy, znášali trpezlivo a aby sme nasledovali bl. Zdenku, ktorá mala nádej v utrpení a ťažkostiach, a preto mohla povedať, že za mrakmi je Slnko. S pokojom v srdci, s vďačnosťou Pánu Bohu a s radosťou sme sa vrátili do svojich príbytkov s túžbou znovu navštíviť pútnické miesto prvej blahoslavenej Slovenska - bl. Zdenky.
Prežívanie Fatimskej soboty v Pezinku
(Bratislava , 23.10.2011)
Počet fotografií: 13
Vždy v prvú sobotu v mesiaci chodíme na pobožnosť Fatimskej soboty do Pezinku. Stretneme sa tam aj s pezinským spoločenstvom sv. Kláry a prehĺbime si tak nielen vzťah k Panne Márii ale aj naše vzájomné vzťahy.
Krížová cesta spoločenstva Panny Márie Matky Dobrej Rady
(Bratislava , 23.10.2011)
Počet fotografií: 21
Vždy na kvetnú nedeľu hrá naše spoločenstvo Panny Márie Matky Dobrej Rady v blumentálskom kostole v Bratislave pantomimicky krížovú cestu. Zapojíme sa tak do života farnosti a hlbšie prežijeme pobožnosť krížovej cesty.
Naša opekačka jún 2011
(Bratislava , 23.10.2011)
Počet fotografií: 18
Dňa 12.6.2011 sme sa spolu aj so spločenstvom sv. Gorazda vybrali na Železnú studničku na spoločnú opekačku. Bol to čas radosti, spevu, ruženčeka a pravdaže opekania špekačiek.
Opekačka u Matiašovských
(Pezinok, 20.10.2011)
Počet fotografií: 55
Vydarená októbrová sobota v Pezinku u rodinky Matiašovskej. Vonku chladná jeseň, prechádzka nádhernou farebnou záhradou, prítulné domáce zvieratá, teplo pri piecke a k tomu voňavé špekáčiky. Ako nám je dobre na svete. Vďaka Ti Pane..