Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Púť na Turzovku
(Pezinok, 12.8.2023)
Počet fotografií: 12
Pri príležitosti sviatku našej patrónky sv.Kláry sa Pezinské spoločenstvo Viery a Svetla zúčastnilo 11.8. 2022 tradičnej púte k p.Márii Turzovskej na hore Žifčáková. Pridali sa k nám i Vierosvetláci z Bratislavského spoločenstva. Pod vedením nášho duchovného otca brata Mareka sme prežili jeden pekný a požehnaný deň.
Letná dovolenka Trnavského spoločenstva
(Trnava, 7.8.2023)
Počet fotografií: 30
 V dňoch 7.-9.8.2023 sa trnavské spoločenstvo rozhodlo tráviť letné dni spolu. Svoju dovolenku trávili v Ivanke pri Nitre a tak pozvali na hosťovanie aj Vierosvetlákov z Nitry. Počas troch dní sa veru nenudili. Program bol plný radosti, smiechu, súťaží, modlitieb, spevu, tanca a navštívili aj vychýrenú čokoládovňu. Už teraz si rezervovali termín opäť o rok :). 
Púť do Nitry
(Slovensko, 8.7.2023)
Počet fotografií: 29
 Oslava 35. výročia VaS na Slovensku opäť spojila Vierosvetlákov z rôznych spoločenstiev. Začali sme ďakovnou sv. omšou na Nitriankej Kalvárii. Po sv. omši sme v pastoračnom centre vytiahli všetky tromfy ako chlebíčky, koláčiky a torty. Nemohla chýbať ani krátka tancovačka. Naše stretnutie sme ukončili modlitbou sv. ruženca pri soche Panny Marie Guadalupskej. 
Vďaka ti Pane za 35 rokov našej Vierosvetláckej rodiny. 
Júnové stretnutie Vierosvetlákov z NR
(Nitra, 11.6.2023)
Počet fotografií: 10
Posledné stretko pred prázdninami sme venovali spomienkam, našej histoórii a našim začiatkom. Opäť sme si pripomenuli význam nášho loga. Na konci sme dostali aj medailu aj pri príležitosti osláv nášho spoločenstva. Sme vďační už za 35 rokov VaS na Slovensku.
+ Števko
(Slovensko, 30.5.2023)
Počet fotografií: 5
30.5.2023 si Pán povolal k sebe nášho Vierosvetláka Števka. Števko nech Ti po celú večnosť žiari svetlo Kristovej tváre. Na Števka spomíname s veľkou vďačnosťou, na jeho úsmev, priateľstvo, zakorenený život vo viere. Števko svojou radosťou a postrehmi rozžiaril veľa okamihov. Vďaka Ti, Pane, za dar jeho života a prosíme o spočinutie jeho duše v Tvojom láskavom náručí.
Májové stretnutie Vierosvetlákov z NR
(Nitra, 21.5.2023)
Počet fotografií: 17
Na spoločnom stretnutí sme mali bohatý program. Pospomínali sme si na Katimavik, pútnik nám pripomenul dary Ducha svätého. Vyrobili sme si holubicu z papiera a samozrejme nechýbalo ani bohaté pohostenie, ale to bolo až po sv. spovedi a sv. omši, ktorá je vždy hlavnou časťou nášho stretnutia. Tiež sme ďakovali za dar života našej Blaženky, ktorá oslávila 70 rokov. 
Krížová cesta Nitrianskeho spoločenstva
(Nitra, 31.3.2023)
Počet fotografií: 9
Posledný piatok v mesiaci marec sa Nitrianske spoločenstvo modlilo krížovú cestu vo svojej farnosti v Nitre na Kalvárii. Cez krásne čítania, spev a modlitbu sme si pripomenuli zastavenie krížovej cesty a smrť nášho Pána. Po krížovej ceste sme zostali aj na sv. omši, kde páter vyzdvihol našich inak obdarovaných, ich krásne a čisté srdce a úsmevy každého jedného z nás. Vďaka ti Pane za krásny spoločný čas.
Hraná krížová cesta v Rohožníku a Karlovke
(Bratislava , 26.3.2023)
Počet fotografií: 30

Mikulášku, dobrý strýčku u sv. Gorazda
(Bratislava , 4.12.2022)
Počet fotografií: 13
 
Radostné stretnutie Spoločenstva sv. Gorazda
(Bratislava , 26.2.2023)
Počet fotografií: 30