Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Krížová cesta Nitrianskeho spoločenstva
(Nitra, 31.3.2023)
Počet fotografií: 9
Posledný piatok v mesiaci marec sa Nitrianske spoločenstvo modlilo krížovú cestu vo svojej farnosti v Nitre na Kalvárii. Cez krásne čítania, spev a modlitbu sme si pripomenuli zastavenie krížovej cesty a smrť nášho Pána. Po krížovej ceste sme zostali aj na sv. omši, kde páter vyzdvihol našich inak obdarovaných, ich krásne a čisté srdce a úsmevy každého jedného z nás. Vďaka ti Pane za krásny spoločný čas.
Hraná krížová cesta v Rohožníku a Karlovke
(Bratislava , 26.3.2023)
Počet fotografií: 30

Mikulášku, dobrý strýčku u sv. Gorazda
(Bratislava , 4.12.2022)
Počet fotografií: 13
 
Radostné stretnutie Spoločenstva sv. Gorazda
(Bratislava , 26.2.2023)
Počet fotografií: 30

Stretnutie Bratislavského spoločenstva
(Bratislava , 15.1.2023)
Počet fotografií: 10
Januárové - novoročné stretnutie Spoločenstva sv. Gorazda.
Provinčné ZooM stretko
(Slovensko, 11.3.2023)
Počet fotografií: 3
V sobotu 11.3.2023 sme sa spojili s našou provinciou cez ZOOM (Gruzínsko, Rusko, Litva, Čechy, Slovensko). O 14:00 sme sa všetci spojili, pozdravili sa, prihovorila sa nám naša provinčná vedúca Silvia. Potom sme sa rozdelili na menšie skupinky, kde sme sa viac spoznali, povedali si ako sme sa dostali do nášho spoločenstva. Na konci sme sa opäť všetci spojili, pozdravili sa, dostali sme požehnanie a s dobrým pocitom, že aspoň na chvíľku sme mohli byť spolu sme sa rozlúčili.
16. PLES Jasaj v Pánovi
(Slovensko, 4.2.2023)
Počet fotografií: 75
V dňoch od 4.-5.2.2023 sme konečne po 2 rokoch mohli spoločne Jasať v Pánovi. Ako veľmi sme sa všetci tešili na náš obľpbený ples. Program sa začasl sv. omšou v Hoteli ABC v Nitre. Po nej nám Veronika s Marianom slávnostne otvorili náš ples a začalo sa tancovanie. Aby sme si trošku oddýchli nesmela chýbať tombola, programy jednotlivých spoločenstiev a veľa príjemných rozhovorov. O pol noci sme mali spoločnú modlitbu, po ktorej sme niektorým zaželali dobrú noc a iní ešte plesali do rána. V nedeľu sme mali spoločnú sv. omšu, obed a spokojní sme odišli domov. Už teraz sa nevieme dočkať na ples 2024 :).
Nitra - novoročné stretko 2023
(Nitra, 8.1.2023)
Počet fotografií: 9
Naše novoročné stretko sa nieslo v rytme kolied. Páter Jožko oblečený v kroji, s harmonikou v rukách si pre nás prichystal pásmo kolied z rôznych regiónov Slovenska. Nový rok 2023 sme osštartovali s piesňou na perách, ako to my v našom spoločenstve máme radi.
Mikulášske stretko v Nitre
(Nitra, 11.12.2022)
Počet fotografií: 25
Každoročne sa v decembri tešíme, že medzi nás prijde Mikuláš. Aj tento rok to tak bolo a priniesol nám aj veľa dobrôt. My sme mu na oplátku zaspievali, povedali básničky, či modlitbičky. Samozrejme ho radi uvidíme aj budúci rok. 
V decembri 8.12. oslavujeme aj sviatok nášho spoločenstva Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Pri svätej omši, sme pri tejto príležitosti, za vďaku a ochranu Panny Márie, korunovali sochu Panny Márie. 
Stretko v Nitre - november
(Nitra, 13.11.2022)
Počet fotografií: 17
Témou na mesiac november bola: Cesta evanjelia maličkých. Každý človek, a špeciálne tí najmenší a najslabší sú milovaní Bohom a majú svoje miesto v Cirkvi aj vo svete. To je evanjelium “maličkých”. My sme si pospomínali cez fotky akí sme boli kedysi maličkí, ako sme vyzerali ako deti. Vtedy sme sa ešte nepoznali. No nechceme zabudnúť na slová Ježiša: "Kto neprijme kráľovstvo Božie ako malé dieťa, nikdy doň nevojde." Je to cesta jednoduchosti a dôvery, cesta, ktorá nás vedie k spáse. Nech nám Pán pomáha kráčať vpred na tejto ceste, prehrávať v očiach ľudí, ale víťaziť v očiach Božích; toto je cesta, po ktorej kráčal sám Ježiš.