Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Katimavik 2013
(Slovensko, 29.4.2013)
Počet fotografií: 142
V dňoch 26.-28.4.2013 sme sa stretli na víkendovom stretnutí - Katimaviku. Téma stretnutia bola "Malé veci s veľkou láskou", čo je odkazom sestry Terezky Ježiškovej, ako dosiahnuť svätosť v každodennom živote. Počas víkendu sme si užili veľa zábavy, lepšie sme sa skamarátili a vytvorili spoločenstvo pri modlitbe. Viac o stretnutí sa dočítaš v kronike.

Modlitbové stretnutie
(Bratislava , 24.4.2013)
Počet fotografií: 19
14.apríla sme si zorganizovali modlitbové stretnutie, na ktoré sme pozvali aj farníkov z Karlovej Vsi. Pri tejto príležitosti nám spoločenstvo Panny Márie Matky Dobrej Rady odovzdalo putovnú sošku Nepoškvrneného Počatia. Panna Mária týmto začala svoju návštevu aj v rodinách nášho spoločenstva.
Stretnutie spoločenstva s putovnou sochou Panny Márie
(Trnava, 25.3.2013)
Počet fotografií: 40
Dňa 2. marca 2013 sme na pravidelnom stretnutí spoločenstva privítali sochu Panny Márie, ktorá práve putovala po našich rodinách. Stretnutie sme už tradične začali svätou omšou v kostole sv. Mikuláša. Potom sme sa presunuli do fary oproti kostolu, kde sme sa porozprávali, vytvorili pekné kríže a pomodlili ruženec k Panne Márii.
Krížová cesta
(Bratislava , 24.3.2013)
Počet fotografií: 7
Už tradične sme sa spolu s veriacimi z farnosti pomodlili krížovú cestu v kostole Panny Márie Nanebovzatej - v Blumentáli. Krížovú cestu obohatili naši Inak Obdarovaní peknou pantomímou.
Organizačné stretnutie v Nitre I.
(Slovensko, 18.2.2013)
Počet fotografií: 19
V dňoch 15.-17.2.2013 sa stretli zástupcovia spoločenstiev, aby spolu premysleli program a rozdelili si úlohy na celoslovenské stretnutie v Nitre, ktoré sa bude konať v lete 2013 pri príležitosti osláv 25. výročia príchodu Viery a svetla na Slovensko. Popri spoločnom rozmýšľaní a plánovaní sme si našli čas aj na prehliadku priestorov, spoločnú sv. omšu a samozrejme spoločné jedenie :).
Ples Viery a Svetla v Košiciach 2013
(Slovensko, 11.2.2013)
Počet fotografií: 24
Dňa 2. februára na Sviatok svetla sme sa všetci spoločne stretli, aby sme tento deň oslávili najskôr slávnostnou svätou omšou, ktorú nám slúžil otec Daniel Gurský.  Po nej sme sa presunuli do neďalekej reštaurácie, kde nás čakalo plesanie, jasanie, tanec, spievanie, zábava, dobrá hudba a jedlo. Vzácnymi hosťami tento rok boli Noe a jeho žena, ktorí za nami prišli z dávnych biblických čias, aby s nami putovali na svojej lodičke, ktorá je aj nám, vierosvetlákom, tak blízka.
Tešíme sa na ďalší rok.
Ples Jasaj v Pánovi 2013
(Slovensko, 2.2.2013)
Počet fotografií: 76
V dňoch 26-27.1.2013 sme sa spoločne zabavili na 8. ročníku tradičného plesu Jasaj v Pánovi v Trenčíne. Slávnostnú a radostnú atmosféru plesu umocnilo odštartovanie osláv 25. výročia príchodu hnutia Viera a svetlo na Slovensko.
Spoločné predvianočné stretko spoločenstiev Panny Márie Matky Dobrej rady a sv. Gorazda
(Bratislava , 12.12.2012)
Počet fotografií: 32
Dňa 9.12.2012 sme mali krásne predvianočné streko aj spolu so spoločenstvom sv. Gorazda. Počas stretnutia sme poďakovali Pánovi za 20. rokov kňazstva nášho brata Mareka.