Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Spoločné vianočné stretko
(Bratislava , 17.12.2013)
Počet fotografií: 27
15.12. sa stretli oba bratislavské spoločenstvá v minoritskom kostole, kde spolu v hojnom počte strávili pekný predvianočný čas :)
Stretko - Rozmnoženie chlebov a rýb (24.11.)
(Bratislava , 17.12.2013)
Počet fotografií: 20
 
Stretko spoločenstva sv. Alžbeta - 17.11.2013
(Košice, 29.11.2013)
Počet fotografií: 14


Púť k sestre Zdenke
(Bratislava , 27.11.2013)
Počet fotografií: 20
23. 11. sme našimi vierosvetlákmi navštívili blahoslavenú sestru Zdenku v Podunajských Biskupiciach. Na cintoríne sme sa pomodlili pri jej hrobe, potom sme navštívili sestričky, kde sme sa pomodlili ruženec, navštívili sme aj pamätnú izbu a pomodlili sa aj pri jej kostiach a uctili sme aj jej relikviu. Peknú strávenú púť sme zakončili spoločnou fotkou pri jej obraze.
Stretnutie spoločenstva november 2013
(Žilina, 19.11.2013)
Počet fotografií: 35

Návšteva detského múzea
(Bratislava , 8.11.2013)
Počet fotografií: 23
Našimi milými inak obdarovanými sme si jedno poobedie vo štvrtok zašli do mesta a naštívili sme detské múzeum, kde bola výstava interaktívna o Veľkej Morave. Boli sme v tejto zostave Romanko, Lesanka, Zuzka, Juraj a Kristínka. Našim inak obdarovaným sa to veľmi páčilo a na konci sme sa išli pozrieť na kávičku do kaviarne Luxor :))))
Duchovné cvičenia Piešťany
(Slovensko, 5.11.2013)
Počet fotografií: 85
Duchovné cvičenia v Piešťanoch sa konali v dňoch 17.-20.10.2013 a mali tému Viera a svetlo - prameň života.

Viera a Svetlo na Pochode za život v Košiciach
(Slovensko, 26.9.2013)
Počet fotografií: 24
Dňa 22. septembra 2013 sme sa s radosťou v srdci pridali k osemdesiatim tisícom ľudí a spoločne sme pochodovali za úctu k životu, rodine a nenarodeným. Ďakujeme Pánu Bohu za tento požehnaný čas, ktorý nám daroval a vyprosujeme, aby Pochod za život priniesol svoje ovocie.
Oslava 25. výročia Viery a svetla na Slovensku
(Slovensko, 25.9.2013)
Počet fotografií: 150
V dňoch 25.-28.7.2013 oslávilo v Nitre v seminári sv. Gorazda pod nitrianskym hradom viac ako 130 Vierosvetlákov z celého Slovenska 25. výročie Viery a svetla na Slovensku. Motto stretnutia bolo "Oslavujme Pána, lebo je dobrý". Stretnutie bolo časom radosti, priateľstva, duchovného prehĺbenia, spomienok na krásne zážitky v našom hnutí a pohľadu nádeje do budúcna. Vrcholom stretnutia bola národná púť inak obdarovaných, ktorá sa konala v sobotu 27.7.2013. Pekné zážitky zo stretnutia vám predstaví alebo pripomenie naša fotogaléria.
Putovanie sochy Panny Márie po rodinách
(Slovensko, 11.9.2013)
Počet fotografií: 17
Po našich rodinách putovala socha Panny Márie od plesu vo februári do stretnutia v Nitre v júli. V modlitbe sv. ruženca sme sa modlili za naše rodiny, trápenia, ale aj za naše hnutia Viera a svetlo na Slovensku a vo svete.