Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Oslava narodenín a výročia kňazskej vysviacky brata Mareka. A prišiel medzi nás aj Mikuláš.
(Bratislava , 14.12.2014)
Počet fotografií: 77
Dňa 5.12.2014 sme počas sv. omše aj spolu so spoločenstvom sv. Gorazda ďakovali Pánovi za dar života a dar kňazstva brata Mareka. Po radostnej sv. omši zavítal medzi nás aj sv. Mikuláš.
Prežívanie stretka
(Bratislava , 30.11.2014)
Počet fotografií: 41
Na stretku sme sa povzbudili životom blahoslaveného otca Jerzyho Popieluszku.
Púť k sestre Zdenke
(Bratislava , 22.11.2014)
Počet fotografií: 3
Aj keď len v štvorici, ale predsa, sme aj tento rok navštívili Podunajské Biskupice a povzbudili sa životom sestry Zdenky, modlitbou sv. ruženca a modlitbou za dušičky v očistci.
Turzovka 2014
(Pezinok, 10.11.2014)
Počet fotografií: 6
Toto sú fotky z našej ďakovnej púte v Turzovke, podrobnejšie sa o nej dozviete v kronike.

Duchovné cvičenia v Piešťanoch 2014
(Slovensko, 20.10.2014)
Počet fotografií: 82
Tohtoročné duchovné cvičenia pre Západné Slovensko mali názov "Život vo vierosvetláckej rodine". Brat Marek nás povzbudil k hlbšiemu prežívaniu spoločenstva aj svojej osobnej viery. Predstavil nám myšlienky nášho zakladateľa Jeana Vaniera z listu, ktorý písal na jar tohto roku. Ďakujeme bratovi Marekovi a Pánu Bohu za požehnaný čas duchovných cvičení.
Výlet na Škutovky II.
(Nitra, 14.10.2014)
Počet fotografií: 122
Vierosvetláci z Nitry pozvali na výlet aj členov spoločenstiev zo Žiliny a Trnavy. Spolu sme vytvorili krásne výletné spoločenstvo. V spomienkach nám určite zostanú zážitky z olympiády, stopovačky po pútnických miestach, turistiky rodičov, večerného programu a ďalších krásnych okamihov.Tešili sme sa, že nám brat Marek sprostredkoval milosť Eucharistie a svätej spovede a tak duchovne posilnení sme si navzájom rozdávali radosť a priateľstvo.

Ďakujeme vedúcej nitrianskeho spoločenstva Janke Slovákovej a koordinačnému tímu za prípravu výletu, bratovi Marekovi a všetkým účastníkom.
Výlet na Škutovky I.
(Slovensko, 17.9.2014)
Počet fotografií: 46
V dňoch 11.-15.8.2014 prežili vierosvetláci z Piešťan, Bratislavy a Pezinku krásne a veselé chvíle na spoločnej dovolenke na Škutovkách pri Litpovskej Osade.

Súčasťou programu bol výlet na Oravu do Krivej, rodiska bl. sestry Zdenky, a do obce Klin, nad ktorou sa na kopci nachádza kaplnka a socha Pána Ježiša podobná tej v Riu de Janiero, a preto toto miesto dostalo názov "Rio de Klin". Ďakujeme Aničke Viglašovej za organizáciu a bratovi Marekovi za duchovné sprevádzanie výletníkov.
Neboj sa - Assembly vo Velehrade 2014
(Slovensko, 4.9.2014)
Počet fotografií: 154
V Česku na Velehrade sa v dňoch 24.-27.7.2014 konalo veľké stretnutie Assembly našej provincie "Medzi moriami". Odvahu prísť a prežiť nezabudnuteľné chvíle nám dodalo hlavné motto "Neboj sa". Vierosvetláci z Ruska, Gruzínska, Litvy, Česka a Slovenska tu zažili pekné stretnutia, obohatenie kultúrou a duchovnosťou ostatných krajín provincie.

Medzi najzaujímavejšie časti programu patril divadelný večer, voľba provinciálneho koordinátora, skupinky zdieľania, dielničky, sväté omše, pravoslávna liturgia a modlitby, oslavný večer v štýle gruzínskej svadby. Pekné a podnetné boli príhovory hostí Tima a Marie Cecilie Buckley z USA, ktorí viedli naše rozlišovanie a formáciu. Veľmi nás potešil autobus s pútnikmi zo Slovenska, ktorý sa k nám pridal v nedeľu na slávnostnú svätú omšu v bazilike, prehliadku katedrály, obed a rozoslanie.
Provinciálny tím
(Slovensko, 4.9.2014)
Počet fotografií: 10
Provinciálny tím, ktorý pracuje pre našu provinciu "Medzi moriami" od stretnutia Assembly vo Velehrade v roku 2014.
Víkendovka- Bardejovské kúpele- Košické spoločenstvá
(Slovensko, 4.9.2014)
Počet fotografií: 15
V dňoch 29.-31.8. 2014 sme prežili krásne 3 dni v Bardejovských kúpeľoch, počas ktorých sme utužili naše priateľské vzťahy, načerpali sme nových síl a príjemne sa zabavili. Zažili sme veľa zážitkov ako ako napríklad:
- Procesia s Fatimskou Pannou Máriou, ktorá priputovala do farnosti Bj kúpeľov
- sv. omše v kruhu farskej rodiny
- Bardejovský jarmok - prechádzky v prírode, zbieranie húb
- kúpanie sa v bazéne
- posedenie pri dobrom jedle a káve, čaji
- spoločné večerné modlitby
- stretnutie s rodinou Sekerčákových
Ďakujeme Pánu Bohu za tento pekný čas, ktorý nám daroval.