Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Púť do Medugorje 2015
(Slovensko, 31.8.2015)
Počet fotografií: 81
V dňoch 8.-14.8.2015 sa vierosvetláci z celého Slovenska vybrali na púť k panne Márii do Medugorje. Po dlhej, náročnej, bezpečnej, ale aj veľmi veselej ceste s pekným duchovným programom sme dorazili do Medugorje, kde nás čakal požehnaný čas. Sme vďační Pánu Bohu za krásny program, v ktorom sme načerpali veľa milostí. Mohli sme sláviť sväté omše v časti Medugorje Majčino selo, či už v amfiteátri za zvuku cikád alebo v kaplnke. Zúčastňovali sme medzinárodného programu pre všetkých pútnikov. Mali sme možnosť navštíviť Gorana a vypočuť si jeho svedectvo svojho života, najskôr bez Boha a potom s Bohom, urobili sme si krížovú cestu, modlili sa spoločne ruženec na Podbrde, putovali sme na Križevac a mohli si aj oddýchnuť pri mori. Hlavné bolo, že sme mohli byť ako rodina spolu s tebou panna Mária, pri ktorej vzniklo naše spoločenstvo. Ďakujeme ti Pane za všetky milosti. Ďakujeme ti Pane za našu vierosvetlácku rodinu.
Naša opekačka na Železnej studničke
(Bratislava , 28.6.2015)
Počet fotografií: 1

Katimavik Za mrakmi je moje milované slnko
(Slovensko, 23.4.2015)
Počet fotografií: 145

V dňoch 17.-19.4.2015 sa stretli členovia a priatelia hnutia Viera a svetlo na víkendovom stretnutí s názvom Za mrakmi je moje milované slnko. Hlboko sa nás dotkol život a odkaz blahoslavenej sestry Zdenky, ktorý nám predstavili Milosrdné sestry Svätého kríža. Ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí sú v našom hnutí v centre našej pozornosti, rozjasnili stretnutie svojím úsmevom, bezprostrednosťou, túžbou po priateľstve a hlbokým prežívaním duchovnosti.

Obsiahlejšiu správu nájdete v časti Kronika.


Krížova cesta spoločenstva Panny márie matky dobrej rady s Blumentálskou farnosťou
(Bratislava , 31.3.2015)
Počet fotografií: 43

Naša púť do Svätej Zeme
(Bratislava , 30.3.2015)
Počet fotografií: 39

Malá skupinka vierosvetlákov sa pridala k púti do Svätej Zeme, ktorú sprevádzal brat Marek. Fotky z tejto púte nájdete vo fotogalérii.


Provinciálna rada vo Vilniuse
(Slovensko, 3.3.2015)
Počet fotografií: 34

V dňoch 5.-8.2.2015 sa konala v hlavnom meste Litvy vo Vilniuse provinciálna rada našej provincie Medzi moriami. Pod vedením novej provinciálnej koordinátorky Eky z Gruzínska sme zažili požehnané stretnutie plné priateľstva, zdieľania, plánovania, spevu a modlitby.


Ples v Košiciach 2015
(Slovensko, 26.2.2015)
Počet fotografií: 97

Dňa 31.1.2015 sa konal 8. Vierosvetlácky ples v Košiciach. Tento rok bola téma plesu Ľudová zábava. Niektorí hostia boli naozaj v krojoch a do tanca nám hrala aj živá ľudová hudba. Ples bol veľmi pekný, plný tanca, zábavy a priateľskej atmosféry.


Stretko 7.2.2015
(Pezinok, 11.2.2015)
Počet fotografií: 7
Prijatie Veroniky do nášho spoločenstva
Ples Jasaj v Pánovi 2015 v Nitre
(Slovensko, 28.1.2015)
Počet fotografií: 107
Jubilejný 10. ročník plesu Jasaj v Pánovi sa konal v dňoch 17.-18.1.2015 na novom mieste - v hoteli ABC v Nitre. Hostia prišli s úsmevom na tvári a chuťou do tanca, Pán Boh naše spoločné plesanie požehnal a tak sme spolu zažili výnimočné stretnutie plné radosti, tanca, spoločného stolovania, priateľstva a tiež modlitby.
Pečenie perníčkov u Magdušky a Zuzky Považanových
(Bratislava , 21.12.2014)
Počet fotografií: 41