Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Duchovné cvičenia - Piešťany 8.-11.10.2015
(Slovensko, 12.10.2015)
Počet fotografií: 72
Téma našich DC, pre západné Slovensko, bola: Viera a svetlo a pápež František. Brat Marek pri svojich zamysleniach vychádzal s myšlienok pápeža Františka, ktorý napísal list k svetovému dňu chorých 2015. Počas prednášok, rozjímania a zdieľania sme sa zamýšľali o Múdrosti srdca. Múdrosť srdca ... je slúžiť blížnym, je byť s blížnym, je vychádzať zo seba smerom k blížnym, je byť solidárnym. Ďakujeme Ti Pane za požehnaný čas duchovných cvičení a br. Marekovi za vedenie.
p. Ignác v Košiciach (09.2015)
(Slovensko, 10.10.2015)
Počet fotografií: 32
Dňa 22.09. nám do Košíc zavítala vzácna návšteva, novokňaz p. Ignác, kde nám v kaplnke na geriatrii sv. Lukáša odslúžil sv. omšu a po nej nám, na malom agapé ,povedal niečo o sebe a svojom terajšom živote. Bolo nám veľmi príjemne.
Lucka a Jurko sú svoji :*
(Slovensko, 24.9.2015)
Počet fotografií: 12
Lucka Ostradická z Trnavského spoločenstva a Jurko Godány z Bratislavského spoločenstva si 19.9.2015 v kostole v Dunajskej Strede vyslúžili sviatosť manželstva. Naši vierosvetláci samozrejme pri tom nemohli chýbať. Sme radi, že práve naše spoločenstvo bolo tým miestom, kde ste sa spoznali. Chceme vám priať veľa lásky a sľúbiť vám naše modlitby. Tešíme sa z vašej lásky.
Národný pochod za život 20.9.2015 Bratislava
(Slovensko, 21.9.2015)
Počet fotografií: 34
Na pochode sme chceli ukázať našu RADOSŤ ZO ŽIVOTA. Chrániť život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť sme vyjadrili v uliciach Bratislavy. Naši vierosvetláci od východu až po západ pochodovali, kričali, smiali sa, spievali, tancovali a boli presvedčení, že každý človek aj s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, a hlavne má právo ŽIŤ.
Púť do Medugorje 2015
(Slovensko, 31.8.2015)
Počet fotografií: 81
V dňoch 8.-14.8.2015 sa vierosvetláci z celého Slovenska vybrali na púť k panne Márii do Medugorje. Po dlhej, náročnej, bezpečnej, ale aj veľmi veselej ceste s pekným duchovným programom sme dorazili do Medugorje, kde nás čakal požehnaný čas. Sme vďační Pánu Bohu za krásny program, v ktorom sme načerpali veľa milostí. Mohli sme sláviť sväté omše v časti Medugorje Majčino selo, či už v amfiteátri za zvuku cikád alebo v kaplnke. Zúčastňovali sme medzinárodného programu pre všetkých pútnikov. Mali sme možnosť navštíviť Gorana a vypočuť si jeho svedectvo svojho života, najskôr bez Boha a potom s Bohom, urobili sme si krížovú cestu, modlili sa spoločne ruženec na Podbrde, putovali sme na Križevac a mohli si aj oddýchnuť pri mori. Hlavné bolo, že sme mohli byť ako rodina spolu s tebou panna Mária, pri ktorej vzniklo naše spoločenstvo. Ďakujeme ti Pane za všetky milosti. Ďakujeme ti Pane za našu vierosvetlácku rodinu.
Naša opekačka na Železnej studničke
(Bratislava , 28.6.2015)
Počet fotografií: 1

Katimavik Za mrakmi je moje milované slnko
(Slovensko, 23.4.2015)
Počet fotografií: 145

V dňoch 17.-19.4.2015 sa stretli členovia a priatelia hnutia Viera a svetlo na víkendovom stretnutí s názvom Za mrakmi je moje milované slnko. Hlboko sa nás dotkol život a odkaz blahoslavenej sestry Zdenky, ktorý nám predstavili Milosrdné sestry Svätého kríža. Ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí sú v našom hnutí v centre našej pozornosti, rozjasnili stretnutie svojím úsmevom, bezprostrednosťou, túžbou po priateľstve a hlbokým prežívaním duchovnosti.

Obsiahlejšiu správu nájdete v časti Kronika.


Krížova cesta spoločenstva Panny márie matky dobrej rady s Blumentálskou farnosťou
(Bratislava , 31.3.2015)
Počet fotografií: 43

Naša púť do Svätej Zeme
(Bratislava , 30.3.2015)
Počet fotografií: 39

Malá skupinka vierosvetlákov sa pridala k púti do Svätej Zeme, ktorú sprevádzal brat Marek. Fotky z tejto púte nájdete vo fotogalérii.


Provinciálna rada vo Vilniuse
(Slovensko, 3.3.2015)
Počet fotografií: 34

V dňoch 5.-8.2.2015 sa konala v hlavnom meste Litvy vo Vilniuse provinciálna rada našej provincie Medzi moriami. Pod vedením novej provinciálnej koordinátorky Eky z Gruzínska sme zažili požehnané stretnutie plné priateľstva, zdieľania, plánovania, spevu a modlitby.