Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Voľby Pezinok 2016
(Pezinok, 10.4.2016)
Počet fotografií: 5

Ples Jasaj v Pánovi 2016 v Nitre
(Slovensko, 25.2.2016)
Počet fotografií: 75
Tradične sme sa aj tento rok na konci januára stretli pri dobrej zábave, chutnom jedle a pestrom programe. Na ples Jasaj v Pánovi, aj tento rok v Nitre v Holtely ABC, sa vždy veľmi tešíme a už si bez neho ani začiatok roka nevieme predstaviť. Pán požehnal tento spoločný čas, v kruhu našej vierosvetláckej rodiny a my môžeme byť opäť len vďační za všetko čo zažívame v našom spoločenstve. 
Voľby v Spoločenstve Božského Srdca Ježišovho v Piešťanoch
(Piešťany, 21.11.2015)
Počet fotografií: 24
Dňa 21.11. malo Piešťanské spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho čas rozlišovania, volilo si nového vedúceho spoločenstva. Po krásnych chvíľach spomínania na radosti, starosti a plánovaní si spoločenstvo zvolilo staronovú vedúcu Betku Ostricovú. Ďakujeme Betka za tvoju doterajšiu službu v spoločenstve a vyporsujeme ti naďalej dary Ducha Svätého, pokoj a požehnanie.
Voľby v Spoločenstve bl. Matky Terezy v Košiciach
(Košice, 21.11.2015)
Počet fotografií: 13
V Spoločenstve bl. Matky Terezy si 14.11. 2015 zvolili nového vedúceho spoločenstva. Po čase rozlišovania vyhrala staronová vedúca Veronika Volochová. Bol to krásny a požehnaný čas. Ďakujeme ti Veronika za predchádzajúce roky a vyprosujeme ti dary Ducha Svätého, nadšenie, chuť a radosť do tvojej služby.
25. výročie Trnavského spoločenstva Panny Márie Trnavskej
(Trnava, 31.10.2015)
Počet fotografií: 17
22.9. 1990 vzniklo spoločenstvo P. Márie Trnavskej. 5.9. 2015 sme sa aj s našimi priateľmi z našej vierosvetláckej rodiny zišli, aby sme Pánu Bohu a P. Márii Trnavskej poďakovali za pekných 25 rokov modlitbou ruženca a slávením sv. omše v kostole sv. Jakuba. Omšu nám celebroval brat Marek spolu s pátrom Cyrilom. Po omši sme sa presunuli do jedálne, kde sme mali agapé a kde sme spolu strávili pekný čas v spomínaní na uplynulé roky.
Púť do Marianky - október 2015
(Slovensko, 30.10.2015)
Počet fotografií: 37
V sobotu 24.10.2015 bratislavské spoločenstvá spolu s pezinským putovali do Marianky. Niektorí z nás sa do Marianky vybrali pár kilometrov pešo zo Záhorske Bystrice a iní zasa autom. Začali sme spoločnou svätou omšou v kaplnke bratov Tešiteľov. Po omši sme si dali spoločný lavičkový obed, čo kto priniesol s tým sa rozdelil. Pokračovali sme modlitbou ruženca v kostole, po ktorom sme sa rozlúčili a plní vďačnosti, po krásnom spoločne strávenom dni, sme išli každí domov.
Duchovné cvičenia - Piešťany 8.-11.10.2015
(Slovensko, 12.10.2015)
Počet fotografií: 72
Téma našich DC, pre západné Slovensko, bola: Viera a svetlo a pápež František. Brat Marek pri svojich zamysleniach vychádzal s myšlienok pápeža Františka, ktorý napísal list k svetovému dňu chorých 2015. Počas prednášok, rozjímania a zdieľania sme sa zamýšľali o Múdrosti srdca. Múdrosť srdca ... je slúžiť blížnym, je byť s blížnym, je vychádzať zo seba smerom k blížnym, je byť solidárnym. Ďakujeme Ti Pane za požehnaný čas duchovných cvičení a br. Marekovi za vedenie.
p. Ignác v Košiciach (09.2015)
(Slovensko, 10.10.2015)
Počet fotografií: 32
Dňa 22.09. nám do Košíc zavítala vzácna návšteva, novokňaz p. Ignác, kde nám v kaplnke na geriatrii sv. Lukáša odslúžil sv. omšu a po nej nám, na malom agapé ,povedal niečo o sebe a svojom terajšom živote. Bolo nám veľmi príjemne.
Lucka a Jurko sú svoji :*
(Slovensko, 24.9.2015)
Počet fotografií: 12
Lucka Ostradická z Trnavského spoločenstva a Jurko Godány z Bratislavského spoločenstva si 19.9.2015 v kostole v Dunajskej Strede vyslúžili sviatosť manželstva. Naši vierosvetláci samozrejme pri tom nemohli chýbať. Sme radi, že práve naše spoločenstvo bolo tým miestom, kde ste sa spoznali. Chceme vám priať veľa lásky a sľúbiť vám naše modlitby. Tešíme sa z vašej lásky.
Národný pochod za život 20.9.2015 Bratislava
(Slovensko, 21.9.2015)
Počet fotografií: 34
Na pochode sme chceli ukázať našu RADOSŤ ZO ŽIVOTA. Chrániť život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť sme vyjadrili v uliciach Bratislavy. Naši vierosvetláci od východu až po západ pochodovali, kričali, smiali sa, spievali, tancovali a boli presvedčení, že každý človek aj s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, a hlavne má právo ŽIŤ.