Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


Ples v Košiciach 2015
(Slovensko, 26.2.2015)
Počet fotografií: 97

Dňa 31.1.2015 sa konal 8. Vierosvetlácky ples v Košiciach. Tento rok bola téma plesu Ľudová zábava. Niektorí hostia boli naozaj v krojoch a do tanca nám hrala aj živá ľudová hudba. Ples bol veľmi pekný, plný tanca, zábavy a priateľskej atmosféry.


Stretko 7.2.2015
(Pezinok, 11.2.2015)
Počet fotografií: 7
Prijatie Veroniky do nášho spoločenstva
Ples Jasaj v Pánovi 2015 v Nitre
(Slovensko, 28.1.2015)
Počet fotografií: 107
Jubilejný 10. ročník plesu Jasaj v Pánovi sa konal v dňoch 17.-18.1.2015 na novom mieste - v hoteli ABC v Nitre. Hostia prišli s úsmevom na tvári a chuťou do tanca, Pán Boh naše spoločné plesanie požehnal a tak sme spolu zažili výnimočné stretnutie plné radosti, tanca, spoločného stolovania, priateľstva a tiež modlitby.
Pečenie perníčkov u Magdušky a Zuzky Považanových
(Bratislava , 21.12.2014)
Počet fotografií: 41

Oslava narodenín a výročia kňazskej vysviacky brata Mareka. A prišiel medzi nás aj Mikuláš.
(Bratislava , 14.12.2014)
Počet fotografií: 77
Dňa 5.12.2014 sme počas sv. omše aj spolu so spoločenstvom sv. Gorazda ďakovali Pánovi za dar života a dar kňazstva brata Mareka. Po radostnej sv. omši zavítal medzi nás aj sv. Mikuláš.
Prežívanie stretka
(Bratislava , 30.11.2014)
Počet fotografií: 41
Na stretku sme sa povzbudili životom blahoslaveného otca Jerzyho Popieluszku.
Púť k sestre Zdenke
(Bratislava , 22.11.2014)
Počet fotografií: 3
Aj keď len v štvorici, ale predsa, sme aj tento rok navštívili Podunajské Biskupice a povzbudili sa životom sestry Zdenky, modlitbou sv. ruženca a modlitbou za dušičky v očistci.
Turzovka 2014
(Pezinok, 10.11.2014)
Počet fotografií: 6
Toto sú fotky z našej ďakovnej púte v Turzovke, podrobnejšie sa o nej dozviete v kronike.

Duchovné cvičenia v Piešťanoch 2014
(Slovensko, 20.10.2014)
Počet fotografií: 82
Tohtoročné duchovné cvičenia pre Západné Slovensko mali názov "Život vo vierosvetláckej rodine". Brat Marek nás povzbudil k hlbšiemu prežívaniu spoločenstva aj svojej osobnej viery. Predstavil nám myšlienky nášho zakladateľa Jeana Vaniera z listu, ktorý písal na jar tohto roku. Ďakujeme bratovi Marekovi a Pánu Bohu za požehnaný čas duchovných cvičení.
Výlet na Škutovky II.
(Nitra, 14.10.2014)
Počet fotografií: 122
Vierosvetláci z Nitry pozvali na výlet aj členov spoločenstiev zo Žiliny a Trnavy. Spolu sme vytvorili krásne výletné spoločenstvo. V spomienkach nám určite zostanú zážitky z olympiády, stopovačky po pútnických miestach, turistiky rodičov, večerného programu a ďalších krásnych okamihov.Tešili sme sa, že nám brat Marek sprostredkoval milosť Eucharistie a svätej spovede a tak duchovne posilnení sme si navzájom rozdávali radosť a priateľstvo.

Ďakujeme vedúcej nitrianskeho spoločenstva Janke Slovákovej a koordinačnému tímu za prípravu výletu, bratovi Marekovi a všetkým účastníkom.