Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy


30. výročie Viery a Svetla na Slovensku
(Slovensko, 11.1.2019)
Počet fotografií: 117
V dňoch 23.-26.8. 2018 sme mali veľké oslavy nášho spoločenstva. Pred 30 rokmi sa začala písať história spoločenstva Viera a Svetlo na Slovensku. Vďační Bohu za všetky tieto roky sa členovia spoločenstva z celého Slovenska streli v Rodinkove, aby sme ďakovali, tešili sa, spievali,spomínali, tancovali, hrali, smiali sa a vzdávali vďaky za každého jedného z nás, za všetky akcie, výlety, púte, stretká, duchovné cvičenia, za celú tridsaťročnú plavbu našej lodičky po kľudnom a niekedy aj rozbúrenom mori. Vďaka ti Pane za všetko. Prosíme o nový vietor do ďalších dní, do plachiet našej vierosvetláckej lodičky.
Assambly 2.-5.8. 2018
(Slovensko, 11.1.2019)
Počet fotografií: 45
V dňoch 2.-5.8. 2018 sme sa zúčastnili veľkého stretnutia našej provincie, vrámci ktorého sa konali volľby nového koordinátora pre našu provinciu. Spolu s vierosvetlákmi z Ruska, Gruzínska, Čiech, Litvy sme prežili požehnaný čas rozlišovania. Zažili sme spolu aj veľa zábavy na workshopoch, pri kúpaní v jazere, na programe, tiež sme sa duchovne posilnili pri svätých omšiach, skupinkách zdieľania, modlitbách. Našou novou privinčnou vedúcou sa stala Oľga Drobot z Ruska. Sme radi, že môžeme byť súčasťou našej provinčnej vierosvetláckej rodiny. Viac o našom stretnutí sa dozviete v sekcii kronika, kde si naša Heňka pospomínala na tento krásny čas.
Libanon - Medzinárodné Assambly VaS
(Slovensko, 27.7.2018)
Počet fotografií: 39
V dňoch od 6.-14.7. 2018 sa naša Janka spolu so Števkom a provinčnou koordinátorkou Ekou s Gruzínska zúčastnili Medzinárodného Assambly v Libanone. Naša trojka zastupovala provinciu Medzi moriami, ktorou súčasťou je aj naše Slovensko. Hlavnou úlohou tohoto stretnutia boli voľby Medzinárodného koordinátora, Prezidenta a celého medzinárodného tímu. Stretli sa tu vierosvetláci z celého sveta - od Japonska, Afriky, Nórska, Francúzska, až po USA, Kanadu a ďalších krajín. Bol to naozaj požehnaný čas, kde sme sa zamýšlali nad prioritami a plánmi Viery a Svetla na ďalšie roky, kde sme mali čas rolišovania a volieb kandidátov a mohli aj putovať na krásne miesta. Našim medzinárodným koordinátorom sa stal Raul zo Španielska a prezidentka Hoda z Libanonu. Počas spoločného porgramu sme sa stretli so všetkými libanonskými spoločenstvami na sv. omši, kde nás mohlo byť okolo 1500 vierosvetlákov. Putovali sme k sv. Charbelovi, kde sme vás všetkých niesli v našich srdiach a modlitbách. Sme radi, že sme spoznali vierosvetlákov z rôznych kultúr a rôznych jazykov, aj keď sme si niekedy nerozuemli cez slová naše srdcia si rozumeli. Vďaka Ti Pane za spoločenstvo Viera a Svetlo, vďaka Ti za každého, ktorého si povolal žiť zmluvu lásky v tejto rodine. Na všetkých zvolených do nových funkcii v medzinárodnom tíme myslíme v modlitbách.
Púť na Studničku + opekačka 1.7. 2018
(Slovensko, 18.7.2018)
Počet fotografií: 24
Prvý prázdninový deň sme odštartovali spoločne. Spoločenstvo sv. Františka spolu s ďalšími vierosvetlákmi putovali 1.7. 2018 na Studničku. Náš program sa začal o 10.00 krížovou cestou. O 11.00 sme sa zúčastnili na spoločnej svätej omši aj z ďalšími pútnikmi. Po omši sme vyhľadli a tak sme neváhali využiť miesto na opekanie a pustili sa do opekania špekačiek, slaninky, klobások. Samozrejme pre chutný dezert v podobe všakovakých koláčikov od šikovných gazdín sa tiež našlo miesto v bruchu. Našu púť sme zakončili korunkou Božieho milosrdenstva, čítaním Božieho slova ako prírpavy na naše 30. výročie a požehnaním od br. Mareka a br. Ginepra.
Katimavik 20.-22.4. 2018
(Slovensko, 4.6.2018)
Počet fotografií: 117
Katimavik - víkendovka, na ktorú sa tešíme celý rok. V dňoch od 20.-22.4. sme sa opäť stretli, aby sme si priblížili život Jeana Vaniera, ktorý založil naše spoločnestvo, ale hlavne boli spolu ako vierosvetlácka rodina a zažili krásny čas. Cez modlitby, scénky, opekačku, diskotéku, puding, úsmevy, objatia, priateľstvá sme opäť mohli ďakovať za dar nášho spoločenstva a každého jedného z nás, ktorí sme boli do neho povolaní.
Národná rada - 16.-18.3. 2018 Rodinkovo
(Slovensko, 22.3.2018)
Počet fotografií: 14
Vedúci a priatelia z celého Slovenska sa stretli v Rodinkove na Národnej rade v dňoch 16.-18.3. Rodinkovo bude aj miesto, kde budeme oslavovať naše veľké 30. výročie a preto to museli ísť skontrolovať. :) Pozrieť priestory, naplánovať program, dohodnúť si detaily, zabezpečiť sv. omše a mnohé iné otázky museli vyšpekulovať. Boli to dni plné práce, ale aj radosti z akcii, ktoré nás čakajú. Všetky plány odovzdávame do modlitieb, aby všetko čo nás čaká, všetky prípravy boli na chválu a svlavu nášho Boha. Tešíme sa na všetko čo má pre nás pripravené. :)
Duchovné cvičenia - Smižany 2018
(Košice, 22.3.2018)
Počet fotografií: 21
Duchovné cvičenia v Smižanoch sa konali 23.-25.2. 2018. Sme radi, že sa brat Marek opäť mohol zúčastniť a aj viesť celé duchovné cvičenia - prednášky, modlitby.... Aj keď nás nebolo veľa, bol to požehnaný čas plný milosti. Tiež sa tešíme, že s nami boli Janka aj Kika zo západu. Počas Duchovných cvičení sme mysleli aj na vás všetkých.
Provinčná rada - Brno 2018
(Slovensko, 22.3.2018)
Počet fotografií: 10
V dňoch od 8.-11.2. 2018 sa naša národná koordinátorka Janka vydala na cestu do Brna, kde sa stretla s ostatnými koordinátormi z našej provincie. Hlavnou náplňou programu bolo prichystať a doťuknúť posledné detaily na letné stretnutie v Litve - Assambley. Bol to čas zamýšlania sa, rozhodovania, tvorenia, ale aj vďaky za spoločný čas a dar nášho spoločenstva. Už teraz sa máte na čo tešiť v Litve. :)
Ples Jasaj v Pánovi - Nitra 2018
(Slovensko, 18.2.2018)
Počet fotografií: 76
V dňoch 27.-28.1. 2018 sme spoločne Jasali v Pánovi. Opäť po roku sme sa streli v Nitre. Počas dvoch dní sme si dobre zatancovali, zabavili, porozprávali, stretli sme sa na svätej omši. Sme radi, že sa nám podarilo spojiť aj s našimi východňarmi na východe, ktorí tiež plesali a jasali. Už teraz sa tešíme na ďalší rok. :)
Vianočný večer v Košiciach 2017
(Slovensko, 19.12.2017)
Počet fotografií: 23

Košický vierosvetlácky vianočný večer . Veronika prečítala slovo mesiaca, kde sa inak obdareným aj spýtala, aké dobré skutky dnes urobili.  Bolo ich mnoho, preto nesmel chýbať aj sv. Mikuláš, ktorého priviedol náš vedúci Vít. Nakoniec sme si spoločne urobili vianočné posedenie, na ktorom boli tradičné východniarske bobaľky.