Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Púť do Marianky September 2011 (18.9.2011)
Je to jedna z našich tradičných aktivít. Pár kilometrová púť so Záhorskej Bystrice do Marianky je spojená so svätou omšou v kaplnke kostola Narodenia Panny Márie a s modlitbou svätého ruženca pri Lurdskej jaskynke. A to sa rovná aj príjemne strávenému času s priateľmi v blízkosti našej nebeskej maminy.