Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Stretko január 2011 (10.2.2011)
Na stretnutí nášho spoločenstva sme znázornili troch mudrcov, ktorí sa prišli pokloniť Ježiškovi.