Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Stretnutie Bratislavského spoločenstva (15.1.2023)
Januárové - novoročné stretnutie Spoločenstva sv. Gorazda.