Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Duchovné cvičenia Piešťany 2021 (6.11.2021)
V dňoch 14.-17.10. 2021 sme sa spoločne stretli na duchovných cvičeniach. Témou duchovných cvičení bola ,,Radostná zvesť vo Viera a Svetlo." Prednášky, sväté omše a modlitby viedol náš br. Marek. Vzácny a požehnaný čas, ktorý sme spoločne sprežili nech osvecuje naše dni v realite každodenných povinností. Vďaka Ti Pane za krásny čas v našej vierosvetláckej rodine.