Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Púť do Marianky (15.1.2019)
13.10. 2018 sme putovali, ako každý rok, do Marianky. Prežili sme požehnaný čas pri sv. omši, agapé a modlitbe ruženca.