Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Libanon - Medzinárodné Assambly VaS (27.7.2018)
V dňoch od 6.-14.7. 2018 sa naša Janka spolu so Števkom a provinčnou koordinátorkou Ekou s Gruzínska zúčastnili Medzinárodného Assambly v Libanone. Naša trojka zastupovala provinciu Medzi moriami, ktorou súčasťou je aj naše Slovensko. Hlavnou úlohou tohoto stretnutia boli voľby Medzinárodného koordinátora, Prezidenta a celého medzinárodného tímu. Stretli sa tu vierosvetláci z celého sveta - od Japonska, Afriky, Nórska, Francúzska, až po USA, Kanadu a ďalších krajín. Bol to naozaj požehnaný čas, kde sme sa zamýšlali nad prioritami a plánmi Viery a Svetla na ďalšie roky, kde sme mali čas rolišovania a volieb kandidátov a mohli aj putovať na krásne miesta. Našim medzinárodným koordinátorom sa stal Raul zo Španielska a prezidentka Hoda z Libanonu. Počas spoločného porgramu sme sa stretli so všetkými libanonskými spoločenstvami na sv. omši, kde nás mohlo byť okolo 1500 vierosvetlákov. Putovali sme k sv. Charbelovi, kde sme vás všetkých niesli v našich srdiach a modlitbách. Sme radi, že sme spoznali vierosvetlákov z rôznych kultúr a rôznych jazykov, aj keď sme si niekedy nerozuemli cez slová naše srdcia si rozumeli. Vďaka Ti Pane za spoločenstvo Viera a Svetlo, vďaka Ti za každého, ktorého si povolal žiť zmluvu lásky v tejto rodine. Na všetkých zvolených do nových funkcii v medzinárodnom tíme myslíme v modlitbách.