Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Voľby v Spoločenstve sv. Gorazda (17.10.2016)
16. 10. sa konali voľby nového vedúceho spoločenstva. V krásne, rodinnej a požehnanej atmosfére rozlišovania si spoločenstvo zvolilo svoju staronovú vedúcu Janku Paulechovú. Ďakujeme Janka za tvoju doterajšiu slžbu v spoločenstve a prajeme Ducha Svätého do ďalších rokov vedenia kormidla tejto ľoďky vášho spoločenstva.