Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Púť do KRAKOWA 2016 (13.7.2016)
V dňoch 8.-10.7. 2016 sme putovali do Krakowa. V tomto roku zasvätenom Božiemu milosrdenstvu sme putovali k sv. sestre Faustíne, ktorá počúvla pozvaniePána a začala veľkú misiu milosrdenstva. Bol to naozaj požehnaný čas putovať s našou vierosvetláckou rodinou.