Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Provinciálny tím (4.9.2014)
Provinciálny tím, ktorý pracuje pre našu provinciu "Medzi moriami" od stretnutia Assembly vo Velehrade v roku 2014.