Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Víkendovka- Bardejovské kúpele- Košické spoločenstvá (4.9.2014)
V dňoch 29.-31.8. 2014 sme prežili krásne 3 dni v Bardejovských kúpeľoch, počas ktorých sme utužili naše priateľské vzťahy, načerpali sme nových síl a príjemne sa zabavili. Zažili sme veľa zážitkov ako ako napríklad:
- Procesia s Fatimskou Pannou Máriou, ktorá priputovala do farnosti Bj kúpeľov
- sv. omše v kruhu farskej rodiny
- Bardejovský jarmok - prechádzky v prírode, zbieranie húb
- kúpanie sa v bazéne
- posedenie pri dobrom jedle a káve, čaji
- spoločné večerné modlitby
- stretnutie s rodinou Sekerčákových
Ďakujeme Pánu Bohu za tento pekný čas, ktorý nám daroval.