Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Modlitbový deň v Nitre (25.3.2014)
Vierosvetláci z Nitry, Trnavy a Bratislavy sa dňa 15.3.2014 zúčastnili na Modlitbovom dni ku cti Panny Márie, Matky všetkých národov. Počas duchovného programu sme sa povzbudili k láske k Bohu a k Panne Márii, k modlitbe ruženca, rozjímaniu nad bolesťami Ježiša i Sedembolestnej Panny Márie. Cez obed sme sa stretli na pohostení u vierosvetlákov Gabiky a Igora Hudecových a u Kudlačákových. Ďakujeme všetkým milým pútnikom, ktorí prišli do Nitry.