Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Ples Jasaj v Pánovi 2014 (1.2.2014)
 Na plese v Trenčíne bola výborná atmosféra, všetci sa výborne vytancovali a zabavili. Milou novinkou bolo spojenie naživo cez kameru a mikrofón s vierosvetláckym plesom v Košiciach. Tešili sme sa, že dobrá vierosvetlácka zábava prebieha naraz na dvoch miestach na Slovensku.