Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Fotoalbumy

Stretko - Rozmnoženie chlebov a rýb (24.11.) (17.12.2013)